Xử phạt hướng dẫn viên du lịch

Bán hàng không đúng giá trong cơ sở lưu trú du lịch phạt tới 10 triệu đồng

Đây là nội dung đáng lưu ý được quy định tại Nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/5/2019 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Với cơ sở lưu trú du lịch không niêm yết công khai giá hàng hóa bị phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 01 triệu đồng. Đặc biệt nếu có hành vi bán hàng hóa không đúng giá niêm yết bị phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng. Bên cạnh việc phạt tiền, cơ sở lưu trú du lịch vi phạm bị đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp. Với hành vi tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa dịch vụ bị phạt tiền đến 3 triệu đồng.

Hành vi vi phạm hành chính về cơ sở vật chất, dịch vụ lưu trú du lịch không đảm bảo vệ sinh như: Không có khăn mặt, khăn tắm, không thay khăn, thay bọc đệm hoặc chăn gối khi có khách mới cũng bị phạt tối đa đến 3 triệu đồng.

Đối với hướng dẫn viên du lịch không sử dụng thẻ hướng dẫn viên khi hành nghề hoặc sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả, mức phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng.

Xem thêm:  Turning point: Mậu Thân 1968

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

Xem chi tiết Nghị định 45/2019/NĐ-CP tại đây

Back to top button