xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Bài thu hoạch Mô đun 4

Thưviện Đềthi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập miễn phíTrang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188MODULE 4XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC THEO HƯỚNG PHÁTTRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINHA. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Thưviện Đềthi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập miễn phíTrang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188   Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩmchất, năng lực học sinh                                                                                                                                                                                                B. MỤC TIÊU :          Kiến thức                                                                                                                                              Kĩ năng                                                                  –                        –

Thưviện Đềthi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập miễn phíTrang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188                  3.Thái độ                                                                                                         C. MÔ TẢ NỘI DUNG                                          TTNội dungSố tiết                                                                           D. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC                                     E. NỘI DUNGCHỦ ĐỀ 1NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC THEO HƯỚNGPHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG CÁC CƠ SỞGIÁO DỤC PHỔ THÔNG.I. MỤC TIÊU1. Kiến thức

Module GVPT 04 THCS

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh là mẫu Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 04. Dưới đây là chi tiết cho các thầy cô tham khảo.

Xem thêm:  Dự án King Crown Infinity

Lưu ý: Nội dung tài liệu bao gồm 76 trang. Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Câu hỏi thu hoạch Mô đun 4

  • Phân tích đặc trưng cơ bản của dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh
  • Mục tiêu, chương trình, kế hoạch, định hướng phương pháp giáo dục và kiểm tra, đánh giá của chương trình giáo dục phổ thông mới
  • Trình bày một số phương pháp, kỹ thuật dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh THCS đối với bộ môn

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Hiện nay, giáo dục phát triển (tiếp cận) năng lực và phẩm chất học sinh đang được nhiều nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên trên thế giới cũng như trong nước đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, giáo dục nói chung, dạy học nói riêng theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất không chỉ chú ý đến sự phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh mà còn quan tâm đến năng khiếu, tố chất sẵn có ở mỗi học sinh. Đồng thời quan điểm giáo dục này mang tính nhân văn, phân hóa, linh hoạt, mềm dẻo, liên thông giúp người học phát huy được thế mạnh, sở trường của bản thân; phát triển năng lực thực tiễn, đáp ứng, thích ứng với cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp luôn thay đổi.

Hòa mình cùng với dòng chảy của xu thế chung, Việt Nam đã bắt nhịp kịp thời để nâng tầm và định hướng phát triển. Mô hình STEM với phương thức dạy học hiện đại đã và đang được thử nghiệm và áp dụng ở Việt Nam trong thời gian từ năm 2013 đến nay. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, hoạt động trải nghiệm được xem là một điểm nhấn quan trọng, trong đó cần khai thác theo định hướng người học được trải nghiệm thực sự, lấy đó làm nền tảng cho sự phát triển.

Dạy học phát triển năng lực và phẩm chất không còn là vấn đề xa lạ trên thế giới khi bản chất và mục tiêu của hoạt động dạy học được khai thác có trọng điểm. Đây là quan điểm dạy học đòi hỏi phải được chú trọng từ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả hướng tới năng lực và phẩm chất. Khi tiếp cận về mặt phương pháp, dạy học tiếp cận năng lực và phẩm chất đòi hỏi cần có cái nhìn mang tính chất cụ thể trên bình diện phương pháp và kỹ thuật dạy học. Không quá quan tâm đến vấn đề dạy học để đảm bảo đầy đủ, hệ thống và toàn diện các nội dung dạy học bài bản như trong nhiều năm nay. Các chương trình dạy học/đào tạo trên thế giới tập trung vào việc trang bị phương pháp trên bình diện phát triển người học, trong đó các kỹ thuật dạy học trở thành công cụ được trao tay. Theo quan điểm này, giáo dục/đào tạo giúp người học có khả năng giải quyết tốt những vấn đề của cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp luôn thay đổi.

Xem thêm:  Mẫu phiếu chấm tuyển sinh vào lớp 10

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, dựa trên những trải nghiệm và kinh nghiệm về việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, cuốn tài liệu này ra đời. Có thể khẳng định khi thực hiện cuốn tài liệu này, tác giả mong muốn nhà quản lý, giáo viên ở các nhà trường nói chung, trường trung học cơ sở (THCS) nói riêng sẽ có công cụ hữu hiệu để ứng dụng vào công việc quản lý và giảng dạy của mình, đáp ứng được phần nào việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông trong thời gian tới.

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cung cấp cho các nhà quản lý, giáo viên trường THCS những nội dung khái quát về dạy học phát triển năng lực và phẩm chất; một số phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh THCS. Với những thành tựu mới về phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá được tác giả khai thác dựa trên nền tảng của Tâm lí học hiện đại. Từng phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá được phân tích, hướng dẫn và định hướng tổ chức theo quan điểm Giáo dục học hiện đại: Dạy học tích cực dựa trên nền tảng tổ chức hoạt động học.

Cuốn tài liệu giúp cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá một cách sâu sắc tình hình thực tế dạy học tại các nhà trường; đồng thời là hành trang hữu ích thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai từ năm học 2019 – 2020.

B. MỤC TIÊU: Sau khi học xong module này, học viên có thể:

1. Kiến thức

– Trình bày được hiểu biết chung về dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Phân biệt được giữa dạy học tiếp cận nội dung với tiếp cận mục tiêu và tiếp cận năng lực.

– Hiểu được chương trình giáo dục phổ thông mới chính là chương trình dạy học phát triển năng lực và phẩm chất. Những yêu cầu đối với công tác quản lý và tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục tổng thể.

– Trình bày được một số phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh THCS.

– Xác định được các yêu cầu và cách thức xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và tổ chức dạy học, giáo dục đáp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS ở trường THCS, phù hợp với đặc thù vùng, miền;

2. Kĩ năng

– So sánh khái quát về chương trình giáo dục hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai từ năm học 2019 – 2020.

Xem thêm:  Thông tư 52/2015/TT-BYT về kiểm tra an toàn thực phẩm, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm nhập khẩu

– Đánh giá thực trạng dạy học và kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất ở các trường THCS.

– Xác định được hệ thống năng lực và phẩm chất cần phát triển cho học sinh THCS đối với bộ môn.

– Lựa chọn, vận dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với các môn học ở trường THCS.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS ở THCS phù hợp với đặc thù vùng, miền;

– Phát triển được chương trình môn học, hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất năng lực người học.

3. Thái độ

– Nhận thức được tầm quan trọng dạy học phát triển năng lực và phẩm chất, chương trình, sách giáo khoa mới.

– Tích cực vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh đối với bộ môn ở trường THCS.

– Chủ động, tích cực bồi dưỡng năng lực quản lý, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh THCS.

– Tích cực hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục để tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh;

C. MÔ TẢ NỘI DUNG

Tài liệu cung cấp thông tin về dạy học phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; trong đó chú trọng việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá ở trường THCS, cụ thể:

TT

Nội dung

Số tiết

Chủ đề 1

Những vấn đề chung về dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS trong các cơ sở giáo dục phổ thông

10

Chủ đề 2

Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS trong các cơ sở giáo dục phổ thông

15

Chủ đề 3

Phát triển chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

15

D. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Máy vi tính, máy chiếu Projector

2. Sách giáo khoa, sách hướng dẫn, chương trình dạy học các môn học ở trường THCS.

3. Giấy A0, A4 (trắng, màu), nam châm, phấn, bảng.

4. Tài liệu tập huấn, vở ghi…

E. NỘI DUNG

Tham khảo các tài liệu Mô đun 4

  • Kế hoạch bài dạy mô đun 4
  • Tài liệu tập huấn Mô đun 4 đầy đủ
  • Bài thu hoạch mô đun 4 cấp THCS

Tham khảo thêm

Bài thu hoạch Mô đun 3: Phát triển chuyên môn của bản thân

Bài thu hoạch Mô đun 3: Phát triển chuyên môn của bản thân

Ngân hàng câu hỏi mô đun 3 cán bộ quản lý Tiểu học

Ngân hàng câu hỏi mô đun 3 cán bộ quản lý Tiểu học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mô đun 3 THCS

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mô đun 3 THCS

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Lịch sử - Địa lý mô đun 3 Tiểu học

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Lịch sử – Địa lý mô đun 3 Tiểu học

Back to top button