Vocabulary – từ vựng – unit 20 sgk tiếng anh 3 thí điểm

– central Viet Nam: miền Trung

UNIT 20. WHERE’S SAPA?

– bay: vịnh

– catheral: nhà thờ lớn/ chính

– central Viet Nam: miền Trung

– far: xa

– mountain: núi

– north Viet Nam: miền Bắc

– south Viet Nam: miền Nam

– temple: đền thờ, miếu thờ

– theatre: nhà hát

– water puppet: rối nước

Video liên quan

Xem thêm:  Sau well là gì
Back to top button