Video hướng dẫn giải – trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 2

Muốn kiểm tra xem (x=x_o) có là nghiệm của phương trình không ta thực hiện các bước sau:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho phương trình (2(x+2)-7=3-x)

LG a.

(x=-2) có thỏa mãn phương trình không?

Phương pháp giải:

Muốn kiểm tra xem (x=x_o) có là nghiệm của phương trình không ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lần lượt thay các giá trị của (x=x_o) vào vế trái và vế phải của phương trình.

Bước 2: So sánh kết quả hai vế.

Bước 3: Kết luận

– Nếu kết quả hai vế bằng nhau thì (x_o) là nghiệm của phương trình đã cho.

– Nếu kết quả hai vế khác nhau thì (x_o) không là nghiệm của phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

(2(x+2)-7=3-x) (1)

Thay (x=-2) vào vế trái của phương trình (1) ta được:

(2.(-2+2)-7=2.0-7=-7)

Thay (x=-2) vào vế phải của phương trình (1) ta được:

(3-(-2)=3+2=5)

Ta thấy kết quả vế trái khác vế phải nên (x=-2) không là nghiệm của phương trình (1).

LG b.

(x=2) có là một nghiệm của phương trình không?

Phương pháp giải:

Muốn kiểm tra xem (x=x_o) có là nghiệm của phương trình không ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lần lượt thay các giá trị của (x=x_o) vào vế trái và vế phải của phương trình.

Bước 2: So sánh kết quả hai vế.

Bước 3: Kết luận

– Nếu kết quả hai vế bằng nhau thì (x_o) là nghiệm của phương trình đã cho.

Xem thêm:  Viết 4 – 5 câu kể lại hoạt động ở trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)

– Nếu kết quả hai vế khác nhau thì (x_o) không là nghiệm của phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

(2(x+2)-7=3-x) (1)

Thay (x=2) vào vế trái của phương trình (1) ta được:

(2.(2+2)-7=2.4-7=1)

Thay (x=2) vào vế phải của phương trình (1) ta được:

(3-2=1)

Ta thấy kết quả vế trái bằng vế phải nên (x=2) là nghiệm của phương trình (1).

Video liên quan

Back to top button