Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Văn khấn ngày rằm hàng tháng, văn khấn ngày rằm hàng tháng trong bài viết dưới đây được ABC Land tổng hợp rất hay, Thông tin chi tiết giúp mọi người có thể tham khảo, chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ truyền thống.

Tập hợp đầy đủ các lời thề

Theo phong tục, ngày rằm, mồng một hàng tháng, người Việt sắm lễ cúng tại nhà để cầu sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Bên cạnh đó, mọi người cũng đi chùa để cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với các thành viên trong gia đình mình.

Có một câu nói từ lâu rồi “Có thờ, có thánh, có kiêng, có lành”thắp hương cúng tổ tiên không chỉ thể hiện lòng thành kính với những người đã khuất mà còn cầu mong mọi thành viên trong gia đình luôn có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Video ngày rằm tháng giêng hàng tháng

Cúng vào ngày rằm, mùng 1 hàng tháng.

  • Hương hoa cỏ.
  • Rượu trầu.
  • Quốc gia.
  • Trái cây.

Tràng hạt ngũ quả

Cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, hoặc cúng chiều 30, 14 hàng tháng đều được. Trước khi cúng gia tiên thường cúng ông Công ông Táo trước.

Văn khấn các vị thần vào ngày mùng 1 và ngày rằm.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, chư Phật mười phương, chư Phật mười phương.

– Con lạy Phật

– Con kính lạy Thiên Hậu, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Kim Niên Thái Cái Tuệ Chí Đức Tôn Thần, ngài Kim Niên.

– Con kính lạy Hoàng thượng các vị Đại vương.

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức, Thần tài.

– Con lạy ông Đông Trù Tứ Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

– Con lạy các vị Thần Thổ Công, Thổ Địa, Long Mai Tài Thần và các vị Thần Mặt Trời cai quản vùng này.

– Con kính lạy các bậc tiền bối, cố đạo đang sinh sống tại mảnh đất này.

Hôm nay là……………………….

Người được ủy thác của tôi là …………………….

Cư trú tại:…………………………………………………….

Tín chủ thành tâm sắm sửa hoa lá, lễ vật, trà kim ngân và hoa quả, đốt nhang đèn, dâng lên triều đình. Xin trân trọng kính mời: Ông Kim Niên đương vi Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Ông Bản Cảnh Thành Hoàng Chủ Đại Vương, Ông Đông Trù Tứ Mạng Táo Phủ Thần Quân, Ông Bàn Gia Thổ Địa. Thần Long Mạc Tôn, các ông Ngũ Phương, Ngũ Thọ, Phúc Đức là vị thần chính, các vị thần cai quản vùng này. Tôi cầu nguyện rằng anh em sẽ lắng nghe lời mời gọi của lòng thương xót và lòng thương xót đối với các tín hữu, những người sẽ đến trước sự phán xét, làm chứng cho lòng thành của họ, hưởng các món quà, và giúp họ giữ cho gia đình mình được bình an và hạnh phúc. Thiên hạ bình an, tài lộc tăng lên, nhân tâm mở rộng, nhu cầu được đáp ứng, vạn sự như ý.

Kính chúc các vị Thần Mặt Trời, các vị Nguyên lai và các vị Hậu hiền phù hộ cho gia đình mọi người bình an, công việc luôn suôn sẻ và thành công, mọi sự cố đều được khắc phục.

Lễ thành tâm cúi đầu chứng giám và cầu xin.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! (có 3 cung).

Ngày mùng một tháng Giêng âm lịch và ngày rằm tháng Giêng âm lịch.

Lời thề tiên tri số 1

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

– Con lạy trời chín phương, chư Phật mười phương, chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị chư tôn thần.

– Con kính lạy Ông Bản Cảnh Thành Hoàng, Ông Bản Xứ, Ông Bản Gia Táo Quân và các vị Thần Mặt Trời.

– Con kính lạy Tổ tiên là Hiển Khai, Hiển Tỉ, Hương Linh (nếu cha, mẹ còn sống thì thay bằng Tô Châu, Tổ Nữ).

Người được ủy thác (chúng tôi) bạn là: ……………………

Cư trú tại: ……………………………………………………

Hôm nay là ngày … nguyệt … (ngày rằm, mồng một), con xin thành kính tạ ơn trời đất, chư tôn đức, hải đảo tổ tiên, thành tâm sắm sửa lễ vật, hương, hoa và hoa quả, thắp hương dâng trước tòa án.

Kính mời: Hoàng cảnh Thành Hoàng, các vị Đại Vương, Thổ Thần Bản Địa, Ông Bàn Gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch, Thần Tài. Cầu nguyện cho họ đến trước sự phán xét, làm chứng cho sự thành tâm hưởng lễ vật.

Thành kính cung thỉnh gia tiên, tổ tiên, gia tiên, tổ tiên …………, cầu xin thương xót con cháu linh thiêng hiển linh, chứng giám thành tâm, hưởng thụ lễ vật.

Tín chủ của tôi lại kính mời các vị Nguyên và Hậu về ở tại căn nhà này, đồng tiền tài, lộc cùng thọ, phù hộ cho gia đình luôn dồi dào sức khỏe, mọi sự bình an, mọi điều tốt lành, làm việc tốt. ăn nên làm ra, gia đình hòa thuận.

Chúng con xin thành tâm cúi đầu, trước tòa bái đường, xin lạy để được che chở, độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lạy).

Thờ cúng tổ tiên số 2

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương trời mười phương Chư Phật.

– Kính lạy ông Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị thiên tử.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tứ Phủ Thần Tài, Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Chính thần.

– Con lạy các vị thần cai quản vùng đất này.

– Lão Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.

– Thúc đẩy anh chị em trong và ngoài nước.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ………… ..

Người được ủy thác của tôi là …………………….

Sống tại …………………… với cả gia đình.

Trân trọng sắp hoa, lễ vật, trà trái và các lễ vật khác, bày biện trước toà.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời:

– Các vị thần cai quản vùng này.

– Hồn tổ tiên từ trong ra ngoài.

Xin họ thương xót các tín hữu.

Giáng sinh trước ngày phán xét. Lời chứng của sự chân thành. Hãy tận hưởng món quà.

Chúc lành cho các tín hữu của chúng ta:

Cả nhà bình an, vạn sự như ý

Những người nhận được từ hòa bình,

Tám thời kỳ thịnh vượng, thịnh vượng,

Sự thịnh vượng tăng lên, tâm linh mở rộng

Sở tất cả yêu cầu, nguyện vọng tận tâm tận lực.

Hãy mở lòng chân thành, cúi đầu chứng giám.

Hãy coi chừng!

Lời thề ngoài trời cho ngày 1 tháng Giêng

Văn khấn mùng 1 tết – số 1

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, các chư vị thần nữ.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tự, thần cung.

Tôi bày tỏ lòng kính trọng với các vị thần, những người cai trị Trái đất của vùng đất này.

Con kính lạy ông bà chủ ngôi nhà này.

Người được ủy thác của tôi là… sinh năm…

Cư trú tại…

Hôm nay là ngày 1 tháng… năm… âm lịch.

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, xông hương hoa trà, thắp nén nhang dâng trước tòa, thành tâm cung thỉnh: Hoàng Hậu Thổ Công, Ngài Cảnh Thành Hoàng, Ngài Tổ đình Táo Quân và các vị. các vị thần, Mr.

Cầu nguyện chư tôn đức Tiên Tổ thương xót các đạo hữu, đến trước phán xét, thành tâm chứng giám, hưởng cúng dường, phù hộ độ trì, gia đình chúng con được bình an, mạnh khỏe, vạn sự như ý. An khang thịnh vượng, gia tăng tài lộc, mở rộng lòng người, mong muốn được báo đáp, mong muốn được phục tùng.

Chúng con xin thành tâm cúi đầu, trước tòa bái đường, xin lạy để được che chở, độ trì.

Phục hồi cẩn thận!

Lời thề ngoài trời cho ngày 1 tháng 1 – số 2

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, các chư vị thần nữ.

Niềm tin của chúng tôi ở đây là… tuổi…

Hiện đang sống tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Con thành tâm kính mời quý vị sắm lễ gồm hương hoa trà trái và thắp nén nhang dâng lên trước toà, thành tâm kính mời: Hoàng thượng Thiên hoàng, hoàng hậu trần gian, cùng tất cả chư vị Tôn thần, các vị. chủ trước đã thương xót các tín hữu, những người đã đến trước sự phán xét và chứng kiến. Thành tâm cúng dường và phù hộ độ trì, cả gia đình chúng ta sẽ được bình an, mạnh khỏe, vạn sự như ý. Chúng ta cúi đầu thành tâm trước lễ đài, cúi đầu xin được che chở, độ trì.

Xem thêm:  Top 5 website giúp bạn test bàn phím online cực hiệu quả

Phục hồi cẩn thận!

Như vậy bài viết trên đây, thay mặt ban quản trị admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng❤️️”. Admin hy vọng rằng với những thông tin hữu ích mà bài viết chúng tôi tổng hợp biên soạn về “Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng” sẽ có thể giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn về “Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng [ ❤️️❤️️ ]”. Cuối cùng admin hy vọng rằng, bạn đọc hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng” bạn nhé.

Bài viết “Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 16:46:53. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng
#Văn #khấn #gia #tiên #mùng #và #ngày #rằm #hàng #tháng

Văn khấn mùng 1, văn khấn ngày rằm hàng tháng trong bài viết dưới đây được ABC Land tổng hợp rất đầy đủ, chi tiết giúp mọi người tham khảo, chuẩn bị thật chu đáo cho đúng với nghi lễ truyền thống.
Trọn bộ văn khấn
Theo phong tục cứ vào ngày rằm và mùng 1 đầu tháng, người dân Việt Nam lại sắm lễ cúng tại nhà cầu mong sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Bên cạnh đó, mọi người còn đi chùa cầu xin mọi điều an lành đến với người thân trong gia đình.
Từ xưa đã có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, thắp hương tổ tiên không chỉ thể hiện lòng thành kính tới người đã khuất mà còn mong muốn tất cả thành viên trong gia đình luôn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Video văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Lễ vật cúng ngày rằm và mùng 1 hàng tháng
Hương hoa.
Trầu rượu.
Nước.
Hoa quả.

Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được. Trước khi cúng gia tiên thường cúng ông Công trước.
Văn khấn thần linh mùng 1 và ngày rằm
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)
– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Phật trời
– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần
– Con Kính lạy ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần
– Con kính lạy Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
– Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức tôn Thần
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
– Con kính lạy các vị Thần Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch Tài Thần cùng các Tôn Thần cai quản khu vực này
– Con kính lạy các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại trong đất nhà này
Hôm nay là ngày……………………….
Tín chủ con là………………………….
Ngụ tại:…………………………………..
Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Kính mong các vị Tôn Thần cùng các vị Tiền chủ, Hậu chủ phù hộ độ trì cho gia đình mọi người bình an, công việc luôn hanh thông thuận lợi, mọi tật ách tai qua nạn khỏi.
Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám, khẩn cáo.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (kèm 3 lạy).
Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm âm lịch
Bài khấn gia tiên số 1
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)
Tín chủ (chúng) con là: ………………
Ngụ tại: …………………………………
Hôm nay là ngày….. gặp tiết….. (ngày rằm, mùng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ ………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy).
Bài cúng gia tiên số 2
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật.
– Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.
– Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại.
Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …………..
Tín chủ con là ………………………………………….
Ngụ tại ………………………………………………… cùng toàn gia quyến.
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời:
– Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
– Hương hồn Gia tiên nội, ngoại.
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ.
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật.
Phù trì tín chủ chúng con:
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an,
Tám tiết vinh khang thịnh vượng,
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo!
Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời
Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời – Số 1
Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.
Tín chủ con là… sinh năm…
Ngụ tại…
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm… Âm lịch.
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.
Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời – Số 2
Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Tín chủ chúng con đây là… tuổi…
Hiện cư ngụ tại…
Hôm nay là ngày mùng 1… tháng… năm…
Tín chủ con xin thành tâm sắm lễ gồm hương hoa trà quả và đốt nén tâm hương dâng lên trước án thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ cùng Chư vị Tôn Thần, tiền chủ thương xót tín chủ giáng lâm trước án và chứng giám lòng thành mà thụ hưởng lễ vật và phù trì tín chủ chúng con được toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!

Xem thêm:  Hướng dẫn hoàn thành chương đầu tiên của Poppy Playtime

#Văn #khấn #gia #tiên #mùng #và #ngày #rằm #hàng #tháng

Văn khấn mùng 1, văn khấn ngày rằm hàng tháng trong bài viết dưới đây được ABC Land tổng hợp rất đầy đủ, chi tiết giúp mọi người tham khảo, chuẩn bị thật chu đáo cho đúng với nghi lễ truyền thống.
Trọn bộ văn khấn
Theo phong tục cứ vào ngày rằm và mùng 1 đầu tháng, người dân Việt Nam lại sắm lễ cúng tại nhà cầu mong sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Bên cạnh đó, mọi người còn đi chùa cầu xin mọi điều an lành đến với người thân trong gia đình.
Từ xưa đã có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, thắp hương tổ tiên không chỉ thể hiện lòng thành kính tới người đã khuất mà còn mong muốn tất cả thành viên trong gia đình luôn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Video văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Lễ vật cúng ngày rằm và mùng 1 hàng tháng
Hương hoa.
Trầu rượu.
Nước.
Hoa quả.

Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được. Trước khi cúng gia tiên thường cúng ông Công trước.
Văn khấn thần linh mùng 1 và ngày rằm
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)
– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Phật trời
– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần
– Con Kính lạy ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần
– Con kính lạy Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
– Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức tôn Thần
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
– Con kính lạy các vị Thần Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch Tài Thần cùng các Tôn Thần cai quản khu vực này
– Con kính lạy các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại trong đất nhà này
Hôm nay là ngày……………………….
Tín chủ con là………………………….
Ngụ tại:…………………………………..
Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Kính mong các vị Tôn Thần cùng các vị Tiền chủ, Hậu chủ phù hộ độ trì cho gia đình mọi người bình an, công việc luôn hanh thông thuận lợi, mọi tật ách tai qua nạn khỏi.
Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám, khẩn cáo.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (kèm 3 lạy).
Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm âm lịch
Bài khấn gia tiên số 1
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)
Tín chủ (chúng) con là: ………………
Ngụ tại: …………………………………
Hôm nay là ngày….. gặp tiết….. (ngày rằm, mùng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ ………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy).
Bài cúng gia tiên số 2
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật.
– Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.
– Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại.
Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …………..
Tín chủ con là ………………………………………….
Ngụ tại ………………………………………………… cùng toàn gia quyến.
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời:
– Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
– Hương hồn Gia tiên nội, ngoại.
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ.
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật.
Phù trì tín chủ chúng con:
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an,
Tám tiết vinh khang thịnh vượng,
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo!
Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời
Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời – Số 1
Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.
Tín chủ con là… sinh năm…
Ngụ tại…
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm… Âm lịch.
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.
Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời – Số 2
Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Tín chủ chúng con đây là… tuổi…
Hiện cư ngụ tại…
Hôm nay là ngày mùng 1… tháng… năm…
Tín chủ con xin thành tâm sắm lễ gồm hương hoa trà quả và đốt nén tâm hương dâng lên trước án thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ cùng Chư vị Tôn Thần, tiền chủ thương xót tín chủ giáng lâm trước án và chứng giám lòng thành mà thụ hưởng lễ vật và phù trì tín chủ chúng con được toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!

Xem thêm:  Cách sử dụng Zoom không cần cài phần mềm

#Văn #khấn #gia #tiên #mùng #và #ngày #rằm #hàng #tháng

Văn khấn mùng 1, văn khấn ngày rằm hàng tháng trong bài viết dưới đây được ABC Land tổng hợp rất đầy đủ, chi tiết giúp mọi người tham khảo, chuẩn bị thật chu đáo cho đúng với nghi lễ truyền thống.
Trọn bộ văn khấn
Theo phong tục cứ vào ngày rằm và mùng 1 đầu tháng, người dân Việt Nam lại sắm lễ cúng tại nhà cầu mong sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Bên cạnh đó, mọi người còn đi chùa cầu xin mọi điều an lành đến với người thân trong gia đình.
Từ xưa đã có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, thắp hương tổ tiên không chỉ thể hiện lòng thành kính tới người đã khuất mà còn mong muốn tất cả thành viên trong gia đình luôn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Video văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Lễ vật cúng ngày rằm và mùng 1 hàng tháng
Hương hoa.
Trầu rượu.
Nước.
Hoa quả.

Cúng vào mùng 1 và ngày Rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 30 và chiều ngày 14 hàng tháng đều được. Trước khi cúng gia tiên thường cúng ông Công trước.
Văn khấn thần linh mùng 1 và ngày rằm
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)
– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Phật trời
– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần
– Con Kính lạy ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần
– Con kính lạy Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương
– Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức tôn Thần
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
– Con kính lạy các vị Thần Thổ Công, Thổ Địa, Long Mạch Tài Thần cùng các Tôn Thần cai quản khu vực này
– Con kính lạy các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại trong đất nhà này
Hôm nay là ngày……………………….
Tín chủ con là………………………….
Ngụ tại:…………………………………..
Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Kính mong các vị Tôn Thần cùng các vị Tiền chủ, Hậu chủ phù hộ độ trì cho gia đình mọi người bình an, công việc luôn hanh thông thuận lợi, mọi tật ách tai qua nạn khỏi.
Lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám, khẩn cáo.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (kèm 3 lạy).
Văn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm âm lịch
Bài khấn gia tiên số 1
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.
– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)
Tín chủ (chúng) con là: ………………
Ngụ tại: …………………………………
Hôm nay là ngày….. gặp tiết….. (ngày rằm, mùng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.
Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ ………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy).
Bài cúng gia tiên số 2
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật.
– Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
– Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.
– Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại.
Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …………..
Tín chủ con là ………………………………………….
Ngụ tại ………………………………………………… cùng toàn gia quyến.
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời:
– Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
– Hương hồn Gia tiên nội, ngoại.
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ.
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật.
Phù trì tín chủ chúng con:
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an,
Tám tiết vinh khang thịnh vượng,
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo!
Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời
Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời – Số 1
Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.
Tín chủ con là… sinh năm…
Ngụ tại…
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm… Âm lịch.
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.
Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Bài văn khấn mùng 1 ngoài trời – Số 2
Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Tín chủ chúng con đây là… tuổi…
Hiện cư ngụ tại…
Hôm nay là ngày mùng 1… tháng… năm…
Tín chủ con xin thành tâm sắm lễ gồm hương hoa trà quả và đốt nén tâm hương dâng lên trước án thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ cùng Chư vị Tôn Thần, tiền chủ thương xót tín chủ giáng lâm trước án và chứng giám lòng thành mà thụ hưởng lễ vật và phù trì tín chủ chúng con được toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!

Back to top button