Văn học tiếng Anh là gì

Đóng tất cả

Kết quả từ 2 từ điểnTừ điển Việt – Anhvăn học[văn học]|letters;  literatureVăn học Anh English letters/literature Cô ấy luôn đứng nhất về văn học Việt Nam She’s always first in Vietnamese LiteratureliteraryNgôn ngữ văn học Literary languageTác phẩm   / thiên tài   / phê bình văn học Literary work/genius/criticismTừ điển Việt – Việtvăn học|danh từNghệ thuật dùng ngôn ngữ và hình tượng vào đạo đức hay triết lý để thể hiện đời sống, xã hội con người.Tác phẩm văn học; hội văn học nghệ thuật.

Xem thêm:  Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Tin học THCS
Back to top button