Tủ sách nhập môn Kiến trúc – Quy hoạch của PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng

Sau bộ sách Lý luận kiến trúc 7 quyển, tác giả Đặng Thái Hoàng đã ra thêm bộ sách Nhập môn kiến trúc và quy hoạch gồm 4 quyển:– KIẾN TRÚC NHẬP MÔN (tập 1).– KIÊN TRÚC NHẬP MÔN (tập 2).– DẪN LUẬN VỀ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN.– DẪN LUẬN VỀ BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC VÀ ĐÔ THỊ.

Tủ sách này cung cấp đến bạn đọc – các sinh viên kiến trúc, các kiến trúc sư và những người yêu mến kiến trúc một cái nhìn chung nhất và một số phần khá chuyên sâu của nghệ thuật kiến trúc. Hai quyển đầu đề cập đến các vấn đề cơ bản cần cập nhật và luôn luôn bổ sung chẳng hạn vấn đề Phân loại học kiến trúc, vấn đề Kiến trúc và thi ca, Văn học và ngôn ngữ học, vấn đề Nghệ thuật cấu trúc kiến trúc và nguyên tắc bố cục tạo nên thẩm mỹ kiến trúc v..v.Hai cuốn sau đề cập đến các vấn đề Lý luận và thực tiễn của hai bộ môn Kiến trúc cảnh quan và Bảo tồn kiến trúc và đô thị trong thời kỳ hiện đại cũng như vấn đề tương lai của hai bộ môn này.

Mời bạn đón xem và liên hệ: 0963414085 để đặt sách

Source: kienviet.net

Xem thêm:  Giải A cuộc thi Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở các bộ, ngành trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây
Back to top button