Từ năm 2000 đến năm 2019 có bao nhiêu năm nhuận

Tính năm nhuận từ năm 2000 đến 2040 .Vậy có bao nhiêu năm nhuận ?

Được cập nhật 10 tháng 5 2018 lúc 20:38

Năm 2000 là năm nhuận

Cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận

=> Các năm 2004, 2008, … , 2040 là năm nhuận

Số năm nhuận là:

(2040 – 2000) : 4 + 1 = 11 năm

Năm 2000 là năm nhuận

Cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận

=> Các năm 2004, 2008, … , 2040 là năm nhuận

Số năm nhuận là:

(2040 – 2000) : 4 + 1 = 11 năm

cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận mà từ năm 2000 tới 2040 có số năm là : 2040 -2000:1+1=40

suy ra 40 năm thì có:40:4=10 năm nhuận

từ năm 2000 tới năm 2040 có : 10 năm nhuận tất cả

từ năm 2000 đến năm 2040 cósố năm nhuận là

Được cập nhật 19 tháng 4 2017 lúc 20:35

Từ năm 2000 đến năm 2040 có số năm nhuận là :

( 2040 – 2000 ) : 4 + 1 = 11 ( năm )

từ năm 2000 đến năm 2040 có số năm nhuận la 11 năm

cho mik nha

từ năm 2000đén 2040 có:

(2040-2000):4+1=11(năm)

Từ năm 2000 đến 4000 có bao nhiêu năm nhuận

Vì năm nhuận là các năm chia hết cho 4 , ta thấy :

(hept{begin{cases}text{2000  4}text{4000  4}end{cases}})=>Từ năm 2000 đến năm 4000 có số năm nhuận là :

( 4000 – 2000 ) : 4 + 1 = 501 ( năm nhuận )

Vậy ……………..

Vì năm nhuận là các năm chia hết cho 4 , ta thấy :

(hept{begin{cases}text{2000  4}text{4000  4}end{cases}})=>Từ năm 2000 đến năm 4000 có số năm nhuận là :

( 4000 – 2000 ) : 4 + 1 = 501 ( năm nhuận )

Vậy ……………………….

Xem thêm:  Công văn 2232/BGDĐT-QLCL Thí sinh F0 vẫn được dự thi tốt nghiệp THPT 2022

Học tốt !!!!!!!!!!

2000 à bn

năm 2000 là năm nhuận , từ năm 2000 đến năm 2020 , có những năm nào là năm nhuận ?

cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận

vậy có những năm:2004;2008;2012;2016;2020

Năm nhuận cứ 4 năm lại có một lần , suy ra các năm nhuận là : 2004 , 2008 , 2012 , 2016 , 2000 , 2020

năm 2000 là năm nhuận , từ năm 2000 đến năm 2020 , có những năm nào là năm nhuận

2004,2008,2012,1016,2020 là những năm nhuận bạn nhé

có một chú cò có một bộ lông dày, lúc nhỏ chú cò có 772 chiếc lông, cứ một ngày chú mọc thêm 5 chiếc lông. Vậy hỏi tính từ lúc chú có 772 chiếc lông cho đến 20 năm sau thì chú có bao nhiêu chiếc lông biết rằng cứ 5 ngày thì chú rụng 10 chiếc lông, và tính từ lúc đó là năm nhuận và cũng là ngày đầu tiên của năm nhuận và tính ta tính luôn năm nhuận?

22717 chiếc lông

**** mình nhá

Biết rằng cứ 3 năm ko nhuận thì đến 1 năm nhuận . Rồi lại đến 3 năm thường và 1 năm nhuận . Hỏi trong thế kỉ XXI có bao nhiêu năm nhuận ? Giải cho mình nha

Ta thấy : Những năm nhuận đều là những năm chia hết cho 4.

Mà : Năm đầu tiên chia hết cho 4 của thế kỉ XXI là 2000

Năm cuổi cùng chia hết cho 4 của thế kỉ XXI là 2096

Vậy trong thế kỉ XXI có số năm nhuận là :

( 2096 – 2000) : 4 + 1 = 25 ( năm nhuận )

Xem thêm:  Bài 28. xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình

Hok tốt !

25 năm nhuận

từ năm 1890 đến năm 2009 có bao nhiêu năm nhuận?

ta có :

từ năm 1890 đến năm 2009 có tất cả:

2009 – 1890 = 119 năm

Có tất cả 29 năm nhuận vì năm 116(gần năm 119 nhất và chia hết cho 4) : 4 = 29

=> có 29 năm nhuận

Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận.

Các năm nhuận sẽ từ:1892;……;2008

Số năm nhuận từ năm 1890 đến năm 2009 là:

(2008-1892):4+1=30(năm)

Đáp số:30 năm nhuận

từ năm 2001 đến năm 2020 có bao nhiêu năm nhuận

Nhữngnăm nhuận Từ năm 2001->2020là: 2004, 2008, 2012, 2016,2020.

hình như 4 năm nhuận ó

5 nămnhuận vì từ năm 2001 cứ 4 năm thì đó là năm nhuận

từnăm 1944 đến năm 2008 có bao nhiêu năm nhuận.

Từ năm 1944 đến năm 2008 tròn 64 năm. Do năm 1944 và 2008 đều là các năm nhuận, nên từ năm 1944 đến năm 2008 có: (2008 – 1944) : 4 + 1 = 17 (năm nhuận)

những năm chia hết cho 4 là nưm nhuận–>có: 1944;1948,1952;1956;1960;1964;1968;1972;1976;19801984;1988;1992;1996;2000;2004;2008-> có: 17 năm nhuận

có 17 năm nhuận nhé

Back to top button