Từ 12h trưa đến bây giờ bằng 1/3 thời gian từ bây giờ tới 12h đêm. Bây giờ là mấy giờ?

Hiện tại là mấy giờ?

Từ 12h trưa đến bây giờ bằng 1/3 thời gian từ bây giờ tới 12h đêm. Bây giờ là mấy giờ? Bài toán thời gian đã quá quen thuộc với các bạn học sinh với những biến thể đa dạng, phong phú. Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu đáp án của bài toán trên nhé.

Tính số giờ hiện tại

1. Từ 12h trưa đến bây giờ bằng 1/3 thời gian từ bây giờ tới 12h đêm. Bây giờ là mấy giờ?

Chúng ta xem xét dữ kiện của bài toán: Từ 12h trưa đến bây giờ bằng 1/3 thời gian từ bây giờ tới 12h đêm

Ta có: Từ 12h trưa đến 12h đêm là 12 tiếng

Sơ đồ bài toán như sau:

Từ 12h trưa đến bây giờ:|—–|

Từ bây giờ đến 12h đêm: |—–|—–|—–|

Tổng: 12 tiếng

=> Thời gian từ 12h trưa đến bây giờ là: 12 : 4 = 3 tiếng

=> Bây giờ là 3h chiều

Vậy, nếu thời gian từ 12h trưa đến bây giờ bằng 1/3 thời gian từ bây giờ tới 12h đêm thì bây giờ là 3h chiều

2. Bài toán thời gian

Dưới đây, Hoatieu.vn gửi tới bạn đọc một số bài toán thời gian khác:

Câu 1: Trả lời những câu hỏi sau

 • Năm 2017 thuộc thế kỷ thứ mấy?
 • Năm 1600 thuộc thế kỷ mấy?
 • Thế kỷ thứ 10 bắt đầu từ năm nào đến năm nào?

Câu 2: Lý đi từ nhà lúc 7 giờ kém 10 phút . Lý đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hỏi Lý đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút ?

Xem thêm:  Getting started - trang 6 unit 1 sgk tiếng anh 12 thí điểm

a. 10 phút b. 5 phút c. 15 phút d. 7 giờ 5 phút

Câu 3: Trong một năm, ngày 27 tháng 5 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là :

A. Thứ ba B. Thứ năm C. Thứ tư D. Thứ sá

Câu 4: Ngày 29 tháng 4 là thứ năm thì ngày 2 tháng 5 cùng năm đó là:

a. Thứ bảy b .Thứ hai c. Chủ nhật

Câu 5: Tháng nào chỉ có 28 hoặc 29 ngày?

a. Tháng 1 b. Tháng 2 c .Tháng 3

Câu 6: Hàng ngày em đi ngủ lúc 10 giờ đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau, Mỗi ngày em ngủ được

a. 16 giờ b. 7 giờ c. 6 giờ d. 8 giờ

Câu 7: Trong 1 năm,

 • Các tháng có 30 ngày là:
 • Các tháng có 31 ngày là:

Câu 8: Ngày 8/3 là chủ nhật .Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

Câu 9: 196 phút = … giờ … phút; 142 giờ = … ngày … giờ; 3 ngày 21 giờ – 1 ngày 18 giờ;

1/3 phút = … giây

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 • 1 thế kỉ = … năm
 • 1 tuần lễ có … ngày
 • 1 năm = … tháng
 • 1 ngày = … giờ
 • 1 năm không nhuận có … ngày
 • 1 giờ = … phút
 • 1 năm nhuận có … ngày
 • 1 phút = … giây
 • 1 tháng có … (hoặc …) ngày
 • Tháng 2 có … hoặc … ngày

Câu 10: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = … tháng

3 phút 40 giây = … giây

1 giờ 5 phút = … phút

2 ngày 2 giờ = … giờ

b) 28 tháng = … năm … tháng

Xem thêm:  Nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn số 109/2013/NĐ-CP

150 giây = … phút … giây

144 phút = … giờ … phút

54 giờ = … ngày … giờ

c) 60 phút = … giờ

45 phút = … giờ = 0,… giờ

15 phút = … giờ = 0,… giờ

1 giờ 30 phút = … giờ

90 phút = … giờ

6 phút = … giờ =…0,… giờ

12 phút = … giờ = 0,… giờ

3 giờ 15 phút = … giờ

2 giờ 12 phút = … giờ

d) 60 giây = … phút

90 giây = … phút

1 phút 30 giây = … phút

Trên đây Hoatieu.vn đã trả lời Từ 12h trưa đến bây giờ bằng 1/3 thời gian từ bây giờ tới 12h đêm. Bây giờ là mấy giờ?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

Back to top button