Trường sở ở Quận 9

Trường THCS Tăng Nhơn Phú B

Địa chỉ : 1/119A Dương Đình Hội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại :   Website :   >> Chỉ đường Google Map <<Trường THCS Tăng Nhơn Phú B, Trường THCS ở tại  Quận 9

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 9

Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 9

Địa chỉ : Nguyễn Trãi, Hiệp Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam Điện thoại : 08 3897 3236 Website : http://www.quan9.hochiminhcity.gov.vn/gioithieu/lists/posts/post.aspx?Source=/gioithieu&Category=Gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB%87u+chung&ItemID=23&Mode=1  >> Chỉ đường Google Map <<Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 9, Trường THCS ở tại  Quận 9

Phuoc Binh Secondary School

Phuoc Binh Secondary School

Địa chỉ : 93 Đường số 9, Phước Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam Điện thoại : 08 3731 3790 Website : http://thcsphuocbinh-binhphuoc.edu.vn/  >> Chỉ đường Google Map <<Phuoc Binh Secondary School, Trường THCS ở tại  Quận 9

Phong Phu Primary School

Phong Phu Primary School

Địa chỉ : Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Ho Chi Minh City, Vietnam Điện thoại :   Website :   >> Chỉ đường Google Map <<Phong Phu Primary School, Trường THCS ở tại  Quận 9

Secondary School Phu Huu

Secondary School Phu Huu

Địa chỉ : khu phố 1, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam Điện thoại :   Website :   >> Chỉ đường Google Map <<Secondary School Phu Huu, Trường THCS ở tại  Quận 9

VUS

VUS

Địa chỉ : 706A Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, HCM, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam Điện thoại : 08 3736 7326 Website : http://www.vus.edu.vn/  >> Chỉ đường Google Map <<VUS, Trường THCS ở tại  Quận 9

Xem thêm:  Giải bài tập trắc nghiệm 3.23 - 3.33 trang 30 sách bài tập hóa học 10 - Bài tập trắc nghiệm

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

Địa chỉ : 502 Đỗ Xuân Hợp, Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam Điện thoại : 08 3731 4032 Website : http://www.hvct.edu.vn/  >> Chỉ đường Google Map <<Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, Trường THCS ở tại  Quận 9

Back to top button