Trường cao đẳng Trinh sát Tổng cục 2 tuyển sinh

Trường Cao đẳng Trinh sát là cơ sở đào tạo trực thuộc Tổng cục II, có tiền thân là Trường Hạ sĩ quan Trinh sát-chuyên môn kỹ thuật. Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân viên quân báo-trinh sát cho Tổng cục II và toàn quân, đồng thời sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác.

Đại tá Nguyễn Văn Thông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Trinh sát, cho biết, từ khi có quyết định nâng cấp lên cao đẳng hiện nay, nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ giáo dục-đào tạo; từng bước hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường cao đẳng; nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, tập trung vào đối tượng người học; công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý. Năm học 2018-2019, nhà trường tổ chức đào tạo 16 lớp với tổng số 304 học viên. Kết quả đào tạo 100% học viên tốt nghiệp, tỷ lệ khá, giỏi 89,3%; kết quả phân loại rèn luyện học viên loại tốt đạt 93.6%, khá 6,4%; quân số khỏe tham gia huấn luyện đạt 99,62%; phối hợp với Học viện Khoa học Quân sự huấn luyện sỹ quan dự bị cho 117 đồng chí, kết quả 100% khá, giỏi

Xem thêm:  Rau đắng đất là cây rau gì, có tác dụng gì?

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo, kết luận kiểm tra, Trung tướng Ngô Minh Tiến biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác huấn luyện, đào tạo của nhà trường trong năm học 2018-2019; chỉ rõ những mặt còn tồn tại cần khắc phục. Trước yêu về nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo cầu ngày càng cao; lưu lượng đào tạo tăng; nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ của Nhà trường đòi hòi ngày càng cao hơn về chất lượng, tiến độ thời gian và tính chính quyđể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Trường Cao đẳng Trinh sát tập trung vào một số nội dung chính: Thực hiện nghiêm kế hoạch công tác năm học; tập trung đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng khai thác sử dụng các trang thiết bị hiện đại cho học viên Trinh sát kỹ thuật; tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chống khủng bố, bạo loạn lật đổ cho học viên Trinh sát đặc nhiệm;  và bổ sung nội dung huấn luyện phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế-xã hội

Trung tướng Ngô Minh Tiến cũng yêu cầu Nhà trường cũng cần có những giải pháp tăng cường bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giáo viên; gắn đào tạo và nghiên cứu, chú trọng các đề tài cấp ngành, tổng cục, nâng cấp hệ thống giáo trình, tài liệu phù hợp với sự phát triển của thực tiễn; tiếp thu, ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào đào tạo, quản lý giáo dục; nhanh chóng hoàn chỉnh các tiêu chuẩn của Trường Cao đẳng trong năm 2020, sẵn sàng cho công tác tuyển sinh, tiếp nhận đào tạo học viên ở các bậc học thuộc các chuyên ngành trong phạm vi đào tạo của Nhà trường; sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên giao

Xem thêm:  Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 135 sgk đại số 10 nâng cao

Tin, ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG

Back to top button