Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất


Link xem trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay được ABC Land cập nhật trong bài viết dưới đây.

Link xem trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay:

GAM vs TF: 2-0

Ván 1

Ván 2

SKY vs CES: 1-2

Ván 1

Ván 2

Ván 3

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/03

1. 17h00: GAM vs TF

– Đội hình GAME Esports: Kiaya – TomRio – Kati – Divkid – Bie

– Đội hình Team Flash: Yoshino – Dante – Eirlys – Slayder – Artie

2. 20h00: SKY vs CES

– Đội hình Burst The Sky: Ryuk – Draktharr – Gloryy – Aomine – Elio

– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP

***

TS vs GAM: 0-2

Ván 1

Ván 2

TF vs CES: 2-1

Ván 1

Ván 2

Ván 3

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/03:

1. 17h00: TS vs GAM

– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao

– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie

2. 20h00: TF vs CES

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/3:

SE vs SKY: 2-1

Ván 1

Ván 2

Ván 3

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/03:

1. 17h00: SE vs SKY

– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.

– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.

2. 20h00: LX vs SGB

– Dòng sản phẩm Luxury Esports: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/3:

CES vs GAM: 0-2

Ván 1

TF vs SGB: 0-2

Ván 1

Ván 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/03:

1. 17h00: TF vs SGB

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki

2. 20h00: CES vs GAM

– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP

– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/03

TS vs DN: 2-0

Ván 1

Ván 2

LX vs SKY: 2-0

Ván 1

Ván 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/03

1. 17h00: LX vs SKY

– Dòng sản phẩm Luxury Esports: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.

– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.

2. 20h00: TS vs ĐN

– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao

– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/03

GAM vs DN: 2-1

Ván 1

Ván 2

Ván 3

SKY vs SGB: 1-2

Ván 1

Ván 2

Ván 3

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18 tháng 3

1. 17h00: SKY vs SGB

– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki

2. 20h00: TRÒ CHƠI vs ĐN

– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie

– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 17/3:

CES vs LX: 2-0

Ván 1

Ván 2

TF vs TS: 0-2

Ván 1

Ván 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 17/03

1. 17h00: TF vs TS

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao

2. 20h00: CES vs LX

– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP

– Dòng sản phẩm Luxury Esports: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 06/03

CES vs SGB: 1-2

Ván 1

Ván 2

Ván 3

SKY vs GAM: 0-2

Ván 1

Ván 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 06/03

1. 17h00: SKY vs GAM

– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.

– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie

2. 20h00: CES vs SGB

– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 3/5

TF vs SE: 1-2

Ván 1

Ván 2

Ván 3

TS vs LX: 2-0

Ván 1

Ván 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 3/5

1. 17h00: TS vs LX

– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao

– Dòng sản phẩm Luxury Esports: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.

2. 20h00: TF vs SE

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 4/3:

TS vs CES: 0-2

Ván 1

Ván 2

SKY vs TF: 2-1

Ván 1

Ván 2

Ván 3

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 4/3:

1. 17h00: SKY vs TF

– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

2. 20h00: TS vs CES

– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.

– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:

SE và SGB: 1-2

Ván 1

Ván 2

Game3

LX vs GAM: 0-2

Ván 1

Ván 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:

1. 17h00: LX vs GAM

– Dòng sản phẩm Luxury Esports: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.

– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie

2. 20h00: SE vs SGB

– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:

SE và CES: 0-2

Ván 1

LX vs TF: 1-2

Ván 1

Ván 2

Ván 3

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:

1.17h00: LX vs TF

– Dòng sản phẩm Luxury Esports: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

2. 19h00: SE vs CES

– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.

– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/2:

SGB ​​vs GAM: 1-2

Ván 1

Ván 2

TS vs SKY: 2-0

Ván 1

Ván 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:

1. 17h00: SGB vs GAM

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki

– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie

2. 20h00: TS vs SKY

– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.

– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:

LX vs SE: 1-2

Ván 1

Ván 2

TS vs SGB: 0-2

Ván 1

Ván 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:

1. 17h00: LX vs ĐNÁ.

– Dòng sản phẩm Luxury Esports: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.

– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.

2. 20h00: TS vs SGB

– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:

GAM vs TF: 2-0

Ván 1

Ván 2

CES vs SKY: 2-0

Ván 1

Ván 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:

1. 17h00: GAM vs TF

– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

2. 20h00: CES vs SKY

– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP

– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:

GAM vs TS: 2-0

Ván 1

Ván 2

CES vs TF: 2-0

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:

1. 17h00: GAM vs TS

– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie

– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.

2. 18h00: CES vs TF

– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất” bạn nhé.

Xem thêm:  Midnight Society nhận cơn mưa gạch đá vì phát ngôn ‘lươn lẹo’ về game NFT

Bài viết “Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất” được đăng bởi vào ngày 2022-05-03 21:47:36. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất
#Trực #tiếp #VCS #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất

Link xem trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay được ABC Land cập nhật trong bài viết dưới đây.
Link xem trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay:

GAM vs TF: 2-0
Ván 1

Ván 2

SKY vs CES: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/03
1. 17h00: GAM vs TF
– Đội hình GAME Esports: Kiaya – TomRio – Kati – Divkid – Bie
– Đội hình Team Flash: Yoshino – Dante – Eirlys – Slayder – Artie
2. 20h00: SKY vs CES
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk – Draktharr – Gloryy – Aomine – Elio
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
TS vs GAM: 0-2
Ván 1

Ván 2

TF vs CES: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/03:
1. 17h00: TS vs GAM
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: TF vs CES
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/3:
SE vs SKY: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/03:
1. 17h00: SE vs SKY
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
2. 20h00: LX vs SGB
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/3:
CES vs GAM: 0-2
Ván 1

TF vs SGB: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/03:
1. 17h00: TF vs SGB
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
2. 20h00: CES vs GAM
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/03
TS vs ĐN: 2-0
Ván 1

Ván 2

LX vs SKY: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/03
1. 17h00: LX vs SKY
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
2. 20h00: TS vs ĐN
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/03
GAM vs ĐN: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

SKY vs SGB: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18 tháng 3
1. 17h00: SKY vs SGB
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
2. 20h00: GAM vs ĐN
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 17/3:
CES vs LX: 2-0
Ván 1

Ván 2

TF vs TS: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 17/03
1. 17h00: TF vs TS
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
2. 20h00: CES vs LX
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 06/03
CES vs SGB: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

SKY vs GAM: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 06/03
1. 17h00: SKY vs GAM
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: CES vs SGB
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 03/05
TF vs SE: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

TS vs LX: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 03/05
1. 17h00: TS vs LX
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
2. 20h00: TF vs SE
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 vào ngày 4 tháng 3:
TS vs CES: 0-2
Ván 1

Ván 2

SKY vs TF: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 4/3:
1. 17h00: SKY vs TF
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 20h00: TS vs CES
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:
SE và SGB: 1-2
Ván 1

Ván 2

Game3

LX vs GAM: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:
1. 17h00: LX vs GAM
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: SE vs SGB
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
SE và CES: 0-2
Ván 1

LX vs TF: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
1.17h00: LX vs TF
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 19h00: SE vs CES
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/2:
SGB ​​vs GAM: 1-2
Ván 1

Ván 2

TS vs SKY: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:
1. 17h00: SGB vs GAM
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: TS vs SKY
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
LX vs SE: 1-2
Ván 1

Ván 2

TS vs SGB: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
1. 17h00: LX vs ĐN
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
2. 20h00: TS vs SGB
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
GAM vs TF: 2-0
Ván 1

Ván 2

CES vs SKY: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
1. 17h00: GAM vs TF
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 20h00: CES vs SKY
– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
GAM vs TS: 2-0
Ván 1

Ván 2

CES vs TF: 2-0
***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
1. 17h00: GAM vs TS
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
2. 18h00: CES vs TF
– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

Xem thêm:  5 tựa game mobile với tính năng tạo nhân vật đỉnh nhất và lối chơi cuốn hút bất ngờ

#Trực #tiếp #VCS #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất

Link xem trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay được ABC Land cập nhật trong bài viết dưới đây.
Link xem trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay:

GAM vs TF: 2-0
Ván 1

Ván 2

SKY vs CES: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/03
1. 17h00: GAM vs TF
– Đội hình GAME Esports: Kiaya – TomRio – Kati – Divkid – Bie
– Đội hình Team Flash: Yoshino – Dante – Eirlys – Slayder – Artie
2. 20h00: SKY vs CES
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk – Draktharr – Gloryy – Aomine – Elio
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
TS vs GAM: 0-2
Ván 1

Ván 2

TF vs CES: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/03:
1. 17h00: TS vs GAM
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: TF vs CES
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/3:
SE vs SKY: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/03:
1. 17h00: SE vs SKY
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
2. 20h00: LX vs SGB
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/3:
CES vs GAM: 0-2
Ván 1

TF vs SGB: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/03:
1. 17h00: TF vs SGB
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
2. 20h00: CES vs GAM
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/03
TS vs ĐN: 2-0
Ván 1

Ván 2

LX vs SKY: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/03
1. 17h00: LX vs SKY
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
2. 20h00: TS vs ĐN
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/03
GAM vs ĐN: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

SKY vs SGB: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18 tháng 3
1. 17h00: SKY vs SGB
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
2. 20h00: GAM vs ĐN
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 17/3:
CES vs LX: 2-0
Ván 1

Ván 2

TF vs TS: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 17/03
1. 17h00: TF vs TS
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
2. 20h00: CES vs LX
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 06/03
CES vs SGB: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

SKY vs GAM: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 06/03
1. 17h00: SKY vs GAM
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: CES vs SGB
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 03/05
TF vs SE: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

TS vs LX: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 03/05
1. 17h00: TS vs LX
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
2. 20h00: TF vs SE
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 vào ngày 4 tháng 3:
TS vs CES: 0-2
Ván 1

Ván 2

SKY vs TF: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 4/3:
1. 17h00: SKY vs TF
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 20h00: TS vs CES
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:
SE và SGB: 1-2
Ván 1

Ván 2

Game3

LX vs GAM: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:
1. 17h00: LX vs GAM
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: SE vs SGB
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
SE và CES: 0-2
Ván 1

LX vs TF: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
1.17h00: LX vs TF
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 19h00: SE vs CES
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/2:
SGB ​​vs GAM: 1-2
Ván 1

Ván 2

TS vs SKY: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:
1. 17h00: SGB vs GAM
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: TS vs SKY
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
LX vs SE: 1-2
Ván 1

Ván 2

TS vs SGB: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
1. 17h00: LX vs ĐN
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
2. 20h00: TS vs SGB
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
GAM vs TF: 2-0
Ván 1

Ván 2

CES vs SKY: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
1. 17h00: GAM vs TF
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 20h00: CES vs SKY
– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
GAM vs TS: 2-0
Ván 1

Ván 2

CES vs TF: 2-0
***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
1. 17h00: GAM vs TS
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
2. 18h00: CES vs TF
– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

Xem thêm:  Tựa game NFT đua xe F1 chính thức ngừng hoạt động, hàng đống tiền của người chơi đổ sông đổ biển

#Trực #tiếp #VCS #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất

Link xem trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay được ABC Land cập nhật trong bài viết dưới đây.
Link xem trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay:

GAM vs TF: 2-0
Ván 1

Ván 2

SKY vs CES: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/03
1. 17h00: GAM vs TF
– Đội hình GAME Esports: Kiaya – TomRio – Kati – Divkid – Bie
– Đội hình Team Flash: Yoshino – Dante – Eirlys – Slayder – Artie
2. 20h00: SKY vs CES
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk – Draktharr – Gloryy – Aomine – Elio
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
TS vs GAM: 0-2
Ván 1

Ván 2

TF vs CES: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/03:
1. 17h00: TS vs GAM
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: TF vs CES
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/3:
SE vs SKY: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/03:
1. 17h00: SE vs SKY
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
2. 20h00: LX vs SGB
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/3:
CES vs GAM: 0-2
Ván 1

TF vs SGB: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/03:
1. 17h00: TF vs SGB
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
2. 20h00: CES vs GAM
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/03
TS vs ĐN: 2-0
Ván 1

Ván 2

LX vs SKY: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/03
1. 17h00: LX vs SKY
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
2. 20h00: TS vs ĐN
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/03
GAM vs ĐN: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

SKY vs SGB: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18 tháng 3
1. 17h00: SKY vs SGB
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
2. 20h00: GAM vs ĐN
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 17/3:
CES vs LX: 2-0
Ván 1

Ván 2

TF vs TS: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 17/03
1. 17h00: TF vs TS
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
2. 20h00: CES vs LX
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 06/03
CES vs SGB: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

SKY vs GAM: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 06/03
1. 17h00: SKY vs GAM
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: CES vs SGB
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 03/05
TF vs SE: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

TS vs LX: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 03/05
1. 17h00: TS vs LX
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
2. 20h00: TF vs SE
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot / DNK – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 vào ngày 4 tháng 3:
TS vs CES: 0-2
Ván 1

Ván 2

SKY vs TF: 2-1
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 4/3:
1. 17h00: SKY vs TF
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 20h00: TS vs CES
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:
SE và SGB: 1-2
Ván 1

Ván 2

Game3

LX vs GAM: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:
1. 17h00: LX vs GAM
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: SE vs SGB
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
SE và CES: 0-2
Ván 1

LX vs TF: 1-2
Ván 1

Ván 2

Ván 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
1.17h00: LX vs TF
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 19h00: SE vs CES
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Poss – Phuc1 – Jane / Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/2:
SGB ​​vs GAM: 1-2
Ván 1

Ván 2

TS vs SKY: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:
1. 17h00: SGB vs GAM
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
2. 20h00: TS vs SKY
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
LX vs SE: 1-2
Ván 1

Ván 2

TS vs SGB: 0-2
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
1. 17h00: LX vs ĐN
– Dòng sản phẩm Esports hạng sang: Coated – Killerqueen – Blazes – Vit / Shine – H3 / CBL.
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Vinboiz – Palette.
2. 20h00: TS vs SGB
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
GAM vs TF: 2-0
Ván 1

Ván 2

CES vs SKY: 2-0
Ván 1

Ván 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
1. 17h00: GAM vs TF
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 20h00: CES vs SKY
– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk / Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
GAM vs TS: 2-0
Ván 1

Ván 2

CES vs TF: 2-0
***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
1. 17h00: GAM vs TS
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid / Style – Bie
– Đội hình Team Secret: Nagiya / Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
2. 18h00: CES vs TF
– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

Back to top button