Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đề trắc nghiệm

Câu 1: Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì:

A. độ sụt thế trên R2 giảm.          B. dòng điện qua R1 không thay đổi.

C. dòng điện qua R1 tăng lên.      D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Câu 2: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).         B. R = 2 (Ω).           C. R = 3 (Ω).          D. R = 4 (Ω).

Câu 3: Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng song song rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5 (W).           B. 10 (W).              C. 40 (W).             D. 80 (W).

Câu 4: Khi hai điện trở giống nhau mắc song vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:

Xem thêm:  Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hà Tĩnh 2022

A. 5 (W).            B. 10 (W).             C. 40 (W).             D. 80 (W).

Câu 5: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng  dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng  dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2= 0 (phút). Nếu dùng  cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là:

A. t = 4 (phút).              B. t = 8 (phút).

C. t = 25 (phút).            D. t = 30 (phút).

Câu 6: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng  dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng  dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nếu dùng  cả hai dây mắc nối tiếp thì nước sẽ sôi sau thời gian là:

A. t = 8 (phút).             B. t = 25 (phút).

C. t = 30 (phút).           D. t = 50 (phút).

Câu 7: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).         B. R = 2 (Ω).            C. R = 3 (Ω).          D. R = 4 (Ω).

Xem thêm:  Cách đổi ngôn ngữ trên soul

Dùng  dữ kiện sau để trả lời các câu 8, 9

Một điện trở 4Ω được mắc vào nguồn điện có suất điện động ξ=1,5V để tạo thành một mạch điện kín thì công suất toả nhiệt ở điện trở này bằng 0,36W

Câu 8: Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R là

A.1V     B.1,2V     C.1,4V     D.1,6V

Câu 9: Điện trở trong của nguồn điện là

A.0,5Ω     B.0,25Ω     C.5Ω     D.1Ω

Câu 10: Một nguồn điện có suất điện dộng ξ=1,5V, điện trở trong r=0,1Ω. Mắc giữa hai cực của nguồn điện hai điện trở R1 và R2, Khi R1, R2 mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1,5A, khi mắc R1 song song với R2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 5A. R1, R2 có giá trị bằng

A. R1=0,3Ω ; R2=0,6Ω Hoặc R1=0,6Ω ; R2=0,3Ω

B. R1=0,4Ω ; R2=0,8Ω Hoặc R1=0,8Ω ; R2=0,4Ω

C. R1=0,2Ω ; R2=0,4Ω Hoặc R1=0,4Ω ; R2=0,2Ω

D. R1=0,1Ω ; R2=0,2Ω Hoặc R1=0,2Ω ; R2=0,1Ω

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

D

A

B

D

B

B

D

A

Câu 8: B

Câu 9: D

 

Câu 10: A

 

Xem tiếp: Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Bài viết trên đây, English6 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm:  Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Đà Nẵng năm 2021

Bài viết “Trắc nghiệm Vật lý 11 Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch” được đăng bởi vào ngày 2022-01-14 05:21:53. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại english6.net

Back to top button