Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24 là tài liệu vô cùng hữu ích mà ABC Land muốn giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24 tổng hợp 49 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến ​​thức bài Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918). Qua đó, các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo, củng cố lại kiến ​​thức lịch sử để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, đề thi học kì 2 lớp 11 sắp tới.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 (có đáp án)

Câu hỏi 1. Chính sách đô hộ của Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?

A. Kinh tế

B. Văn hóa

C. Kinh tế – xã hội

D. Giáo dục

Trả lời:

Dặn dò: Tiết 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Vai trò của công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

A. Phải gánh chịu những mất mát, thiếu thốn của đất nước

B. Có vai trò to lớn trong việc bù đắp những mất mát, thiếu thốn của đất nước do chiến tranh gây ra

C. Cung cấp những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu chiến tranh

D. Tránh phụ thuộc vào công nghiệp trong nước

Trả lời: TẨY

Dặn dò: Tiết 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. “Nhiệm vụ chính của Đông Dương là cung cấp cho quê hương một cách tối đa về nhân lực, vật lực và tài chính…” là tuyên bố của

A. Chính phủ Pháp

B. Toàn quyền Đông Dương

C. Chính quyền tay sai ở Đông Dương

D. Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương

Trả lời: TẨY

Dặn dò: Tiết 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để phục vụ cho Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện những chính sách gì?

A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực

B. Tăng cường đầu tư vào sản xuất công nghiệp

C. Tăng thuế để tăng thu ngân sách

D. Buộc nhân dân ta phải nộp nhiều thứ thuế, mua công trái, đem lương thực, nông sản, kim khí cho Pháp.

Trả lời: DỄ DÀNG

Dặn dò: Tiết 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu hỏi 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã ảnh hưởng như thế nào đến việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp và Đông Dương?

A. Hàng hoá nhập từ Pháp vào Đông Dương giảm

B. Hàng hoá nhập khẩu từ Pháp vào Đông Dương tăng

C. Hàng hoá xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm

D. Hàng hoá xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng

Trả lời: Một

Dặn dò: Tiết 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Để giải quyết khó khăn trong trao đổi hàng hoá giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?

A. Hiệp hội đầu tư kinh doanh

B. Nới lỏng độc quyền, cho phép tư bản Việt Nam kinh doanh tương đối tự do

C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất

D. Khuyến khích phát triển các nghề thủ công truyền thống

Trả lời: TẨY

Dặn dò: Tiết 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất thay đổi như thế nào?

A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Chuyển sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

C. Chuyển sang chuyên canh nông nghiệp

D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Trả lời: Một

Dặn dò: Tiết 1 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Những nhân tố nào đã ảnh hưởng đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Chính sách kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam

B. Biến động kinh tế ở Việt Nam

C. Chính sách của Pháp và những biến động kinh tế ở Việt Nam

D. Pháp là nước hiếu chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

Trả lời:

Dặn dò: Tiết 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Điều gì đã khiến cuộc sống của người nông dân Việt Nam này càng trở nên bần cùng hơn trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh

B. Không quan tâm đến phát triển nông nghiệp

C. Bắt lính đến các chiến trường châu Âu, chiếm đoạt đất đai, thuế cao

D. Hạn hán và lũ lụt thường xuyên xảy ra

Trả lời:

Dặn dò: Tiết 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Trong bối cảnh đó, giai cấp tư sản Việt Nam phải làm gì để có một địa vị chính trị nhất định?

A. Củng cố và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

B. Thúc đẩy giao thương với tư bản Pháp

C. Thành lập cơ quan ngôn luận để bảo vệ quyền lợi chính trị và kinh tế cho đồng bào trong nước

D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương

Trả lời:

Dặn dò: Tiết 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Lực lượng chính của phong trào dân tộc chủ nghĩa trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Giai cấp tư sản dân tộc B. Tiểu tư sản C. Công nhân D. Công nhân và nông dân

Trả lời: DỄ DÀNG

Dặn dò: Tiết 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh kinh tế

C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo lực

D. Bạo lực có vũ trang

Trả lời:

Dặn dò: Tiết 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Hình thức đấu tranh kinh tế của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. Chống phạt lương

B. Yêu cầu tăng lương

C. Đòi giảm giờ làm việc

D. Cấm làm việc quá 12 giờ một ngày

Trả lời: Một

Dặn dò: Tiết 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ I có ý nghĩa như thế nào?

A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân

B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỉ luật của giai cấp công nhân

C. Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc

D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

Trả lời: TẨY

Dặn dò: Tiết 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào đối với các nhà yêu nước tiền bối?

A. Cảm phục lòng yêu nước của họ

B. Không tán thành đường lối cứu nước của họ

C. Cảm phục lòng yêu nước của họ, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ.

D. Tán thành con đường cứu nước của họ

Trả lời:

Dặn dò: Tiết 2 (Phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Trước những hạn chế trong khuynh hướng cứu nước của các đồng chí yêu nước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?

A. Quyết định ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc.

B. Tích cực tham gia các hoạt động yêu nước để học hỏi thêm

C. Sang Trung Quốc học hỏi và nhờ giúp đỡ

D. Sang Nga du học và nhờ giúp đỡ

Trả lời: Một

Dặn dò: Tiết 2 (Phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

A. Thực dân Pháp đặt ách thống trị trên đất nước Việt Nam.

B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ

C. Những tư tưởng mới về đường lối cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản có ảnh hưởng sâu rộng đối với nước ta

D. Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc ở Việt Nam bế tắc, không lối thoát.

Trả lời: DỄ DÀNG

Dặn dò: Tiết 2 (Phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang miền Tây tìm đường cứu nước?

A. Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta

B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản – tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

C. Để tìm hiểu xem Pháp và các quốc gia khác đang hoạt động như thế nào, và sau đó quay trở lại giúp đồng hương của tôi

D. Nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng

Trả lời:

Dặn dò: Tiết 2 (Phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Quốc gia nào là điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành?

A. Pháp B. Trung Quốc C. Nhật Bản D. Liên Xô

Trả lời: Một

Dặn dò: Tiết 2 (Phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 20. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với những người yêu nước trước đó là:

A. Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đẩy lùi thực dân Pháp xâm lược

B. Đế quốc, thực dân đi đến đâu cũng tàn bạo, độc ác; Người lao động ở đâu cũng bị áp bức, bóc lột dã man

C. Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập.

D. Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Trả lời: TẨY

Dặn dò: Tiết 2 (Phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành trên đất Pháp đã có tác dụng gì?

A. Là căn cứ tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga

B. Thay đổi mạnh mẽ suy nghĩ của mình

C. Tuyên truyền cổ vũ tinh thần yêu nước của Việt kiều tại Pháp

D. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

Trả lời: DỄ DÀNG

Dặn dò: Tiết 2 (phần III) Trang 153 SGK Lịch sử 11 cơ bản

…………………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 (Có đáp án)❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 (Có đáp án)” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 (Có đáp án) [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 (Có đáp án)” bạn nhé.

Xem thêm:  Tâm sen chữa bệnh gì, mua ở đâu, giá bao nhiêu?

Bài viết “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 (Có đáp án)” được đăng bởi vào ngày 2022-05-02 18:29:03. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 (Có đáp án)
#Trắc #nghiệm #Lịch #sử #Bài #Có #đáp #án

Trắc nghiệm Sử 11 bài 24 là tài liệu vô cùng hữu ích mà ABC Land muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.
Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24 tổng hợp 49 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về bài Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 11 sắp tới.
Trắc nghiệm Sử 11 Bài 24 (Có đáp án)
Câu 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?
A. Kinh tế
B. Văn hóa
C. Kinh tế – xã hội
D. Giáo dục
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?
A. Phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc
B. Có vai trò chính trong việc bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc
C. Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh
D. Tránh sự phụ thuộc vào nền công nghiệp chính quốc
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. “Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực …” là tuyên bố của
A. Chính phủ Pháp
B. Toàn quyền Đông Dương
C. Chính phủ tay sai ở Đông Dương
D. Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?
A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực
B. Tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp
C. Tăng thuế để tăng nguồn thu ngân sách
D. Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản, kim loại sang Pháp
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?
A. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm
B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên
C. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm
D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng lên
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?
A. Liên kết đầu tư kinh doanh
B. Nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do
C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất công nghiệp
D. Khuyến khích các nghề thủ công truyền thống phát triển
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?
A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa
D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam
B. Những biến động về kinh tế ở Việt Nam
C. Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam
D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam này càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
B. Không quan tâm phát triển nông nghiệp
C. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng
D. Hạn hán, lũ lụt diễn ra thường xuyên
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Trong bối cảnh đó, tư sản Việt Nam làm gì để có địa vị chính trị nhất định?
A. Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
B. Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp
C. Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước
D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Tư sản dân tộc B. Tiểu tư sản C. Công nhân D. Công nhân và nông dân
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Đấu tranh chính trị
B. Đấu tranh kinh tế
C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động
D. Bạo động vũ trang

Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Hình thức đấu tranh kinh tế của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Chống cúp phạt lương
B. Đòi tăng lương
C. Đòi giảm giờ làm
D. Chống làm việc quá 12 giờ trong ngày
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?
A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân
B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân
C. Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc
D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?
A. Khâm phục tinh thần yêu nước của họ
B. Không tán thành con đường cứu nước của họ
C. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ
D. Tán thành con đường cứu nước của họ
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. T rước những hạn chế của khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?
A. Quyết định ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc
B. Tích cực tham gia các hoạt động yêu nước để tìm hiểu thêm
C. Sang Trung Quốc tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ
D. Sang Nga học tập và nhờ sự giúp đỡ
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam
B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ
C. Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta
D. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?
A. Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta
B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản – tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình
D. Nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?
A. Pháp B. Trung Quốc C. Nhật Bản D. Liên Xô
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 20. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là
A. Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược
B. Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man
C. Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập
D. Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 21. Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác dụng gì?
A. Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga
B. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người
C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp
D. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

Xem thêm:  Đại sứ thương hiệu toàn cầu là gì

Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 153 SGK Lịch sử 11 cơ bản
……………..
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Sử 11 bài 24

#Trắc #nghiệm #Lịch #sử #Bài #Có #đáp #án

Trắc nghiệm Sử 11 bài 24 là tài liệu vô cùng hữu ích mà ABC Land muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.
Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24 tổng hợp 49 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về bài Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 11 sắp tới.
Trắc nghiệm Sử 11 Bài 24 (Có đáp án)
Câu 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?
A. Kinh tế
B. Văn hóa
C. Kinh tế – xã hội
D. Giáo dục
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?
A. Phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc
B. Có vai trò chính trong việc bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc
C. Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh
D. Tránh sự phụ thuộc vào nền công nghiệp chính quốc
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. “Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực …” là tuyên bố của
A. Chính phủ Pháp
B. Toàn quyền Đông Dương
C. Chính phủ tay sai ở Đông Dương
D. Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?
A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực
B. Tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp
C. Tăng thuế để tăng nguồn thu ngân sách
D. Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản, kim loại sang Pháp
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?
A. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm
B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên
C. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm
D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng lên
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?
A. Liên kết đầu tư kinh doanh
B. Nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do
C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất công nghiệp
D. Khuyến khích các nghề thủ công truyền thống phát triển
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?
A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa
D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam
B. Những biến động về kinh tế ở Việt Nam
C. Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam
D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam này càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
B. Không quan tâm phát triển nông nghiệp
C. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng
D. Hạn hán, lũ lụt diễn ra thường xuyên
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Trong bối cảnh đó, tư sản Việt Nam làm gì để có địa vị chính trị nhất định?
A. Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
B. Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp
C. Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước
D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Tư sản dân tộc B. Tiểu tư sản C. Công nhân D. Công nhân và nông dân
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Đấu tranh chính trị
B. Đấu tranh kinh tế
C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động
D. Bạo động vũ trang

Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Hình thức đấu tranh kinh tế của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Chống cúp phạt lương
B. Đòi tăng lương
C. Đòi giảm giờ làm
D. Chống làm việc quá 12 giờ trong ngày
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?
A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân
B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân
C. Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc
D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?
A. Khâm phục tinh thần yêu nước của họ
B. Không tán thành con đường cứu nước của họ
C. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ
D. Tán thành con đường cứu nước của họ
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. T rước những hạn chế của khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?
A. Quyết định ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc
B. Tích cực tham gia các hoạt động yêu nước để tìm hiểu thêm
C. Sang Trung Quốc tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ
D. Sang Nga học tập và nhờ sự giúp đỡ
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam
B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ
C. Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta
D. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?
A. Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta
B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản – tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình
D. Nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?
A. Pháp B. Trung Quốc C. Nhật Bản D. Liên Xô
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 20. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là
A. Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược
B. Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man
C. Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập
D. Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 21. Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác dụng gì?
A. Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga
B. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người
C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp
D. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

Xem thêm:  Chiến thắng vạn tường quảng ngãi đã chứng tỏ

Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 153 SGK Lịch sử 11 cơ bản
……………..
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Sử 11 bài 24

#Trắc #nghiệm #Lịch #sử #Bài #Có #đáp #án

Trắc nghiệm Sử 11 bài 24 là tài liệu vô cùng hữu ích mà ABC Land muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.
Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 24 tổng hợp 49 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về bài Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 11 sắp tới.
Trắc nghiệm Sử 11 Bài 24 (Có đáp án)
Câu 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào?
A. Kinh tế
B. Văn hóa
C. Kinh tế – xã hội
D. Giáo dục
Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?
A. Phải gánh đỡ những tổn thất, thiếu hụt của chính quốc
B. Có vai trò chính trong việc bù đắp những tổn thất, thiếu hụt do chiến tranh của chính quốc
C. Cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của chiến tranh
D. Tránh sự phụ thuộc vào nền công nghiệp chính quốc
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. “Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực …” là tuyên bố của
A. Chính phủ Pháp
B. Toàn quyền Đông Dương
C. Chính phủ tay sai ở Đông Dương
D. Chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Để phục vụ cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?
A. Khuyến khích nhân dân ta tích cực sản xuất nông nghiệp để tăng nguồn lương thực
B. Tăng cường đầu tư sản xuất công nghiệp
C. Tăng thuế để tăng nguồn thu ngân sách
D. Bắt nhân dân ta đóng nhiều thứ thuế, mua công trái, đưa lương thực, nông sản, kim loại sang Pháp
Đáp án: D
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?
A. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương giảm
B. Hàng hóa nhập khẩu từ Pháp sang Đông Dương tăng lên
C. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp giảm
D. Hàng hóa xuất khẩu từ Đông Dương sang Pháp tăng lên
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?
A. Liên kết đầu tư kinh doanh
B. Nới lỏng độc quyền, cho tư bản người Việt được kinh doanh tương đối tự do
C. Khuyến khích đầu tư vốn vào các ngành sản xuất công nghiệp
D. Khuyến khích các nghề thủ công truyền thống phát triển
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 146 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?
A. Chuyển từ độc canh cây lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
B. Chuyển hẳn sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
C. Chuyển sang nền nông nghiệp chuyên canh hóa
D. Chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Yếu tố nào tác động đến tình hình xã hội Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam
B. Những biến động về kinh tế ở Việt Nam
C. Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam
D. Pháp là một bên tham chiến trong Chiến tranh thế giới thứ nhất
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Nguyên nhân nào dẫn đến đời sống của nông dân Việt Nam này càng bần cùng trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất?
A. Pháp chuyển sang độc canh cây công nghiệp phục vụ chiến tranh
B. Không quan tâm phát triển nông nghiệp
C. Nạn bắt lính đưa sang chiến trường châu Âu, nạn chiếm đoạt ruộng đất, sưu cao thuế nặng
D. Hạn hán, lũ lụt diễn ra thường xuyên
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 147 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Trong bối cảnh đó, tư sản Việt Nam làm gì để có địa vị chính trị nhất định?
A. Tăng cường đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
B. Đẩy mạnh buôn bán với tư bản Pháp
C. Lập cơ quan ngôn luận, bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước
D. Cử người tham gia bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Lực lượng chủ chốt của phong trào dân tộc trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Tư sản dân tộc B. Tiểu tư sản C. Công nhân D. Công nhân và nông dân
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 148 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Đấu tranh chính trị
B. Đấu tranh kinh tế
C. Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động
D. Bạo động vũ trang

Đáp án: C
Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Hình thức đấu tranh kinh tế của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Chống cúp phạt lương
B. Đòi tăng lương
C. Đòi giảm giờ làm
D. Chống làm việc quá 12 giờ trong ngày
Đáp án: A
Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có ý nghĩa gì?
A. Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân
B. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức kỉ luật của giai cấp công nhân
C. Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc
D. Khẳng định vị trí, vai trò của công nhân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?
A. Khâm phục tinh thần yêu nước của họ
B. Không tán thành con đường cứu nước của họ
C. Khâm phục tinh thần yêu nước, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ
D. Tán thành con đường cứu nước của họ
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. T rước những hạn chế của khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?
A. Quyết định ra nước ngoài tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc
B. Tích cực tham gia các hoạt động yêu nước để tìm hiểu thêm
C. Sang Trung Quốc tìm hiểu và nhờ sự giúp đỡ
D. Sang Nga học tập và nhờ sự giúp đỡ
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Bối cảnh lịch sử nào quyết định việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
A. Thực dân Pháp đặt xong ách thống trị trên đất nước Việt Nam
B. Phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta phát triển mạnh mẽ
C. Các tư tưởng cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản ảnh hưởng sâu rộng đến nước ta
D. Con đường cứu nước giải phóng dân tộc ở Việt Nam đang bế tắc, chưa có lối thoát
Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Vì sao Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?
A. Vì Pháp là kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta
B. Nơi đặt trụ sở của Quốc tế Cộng sản – tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
C. Để tìm hiểu xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình
D. Nơi diễn ra các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng
Đáp án: C
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành là quốc gia nào?
A. Pháp B. Trung Quốc C. Nhật Bản D. Liên Xô
Đáp án: A
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 20. Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là
A. Cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược
B. Ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man
C. Cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập
D. Cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập
Đáp án: B
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 152 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 21. Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành ở Pháp có tác dụng gì?
A. Là cơ sở tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga
B. Làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng của Người
C. Tuyên truyền và khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều ở Pháp
D. Là cơ sở quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam

Đáp án: D
Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 153 SGK Lịch sử 11 cơ bản
……………..
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Sử 11 bài 24

Back to top button