Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 là tài liệu vô cùng hữu ích mà ABC Land muốn giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 tổng hợp 32 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến ​​thức về xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Qua đó, các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo, củng cố lại kiến ​​thức lịch sử để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, đề thi học kì 2 lớp 11 sắp tới.

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 22

Câu hỏi 1. Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào làm Toàn quyền Đông Dương?

A. Rivie
B. Tường đầu giường
C. Pol Dume
D. Bolaéc

Câu 2. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 là:

A. kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triển
B. xuất hiện mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào Pháp
C. Thương mại phát triển cùng với việc mở rộng trao đổi buôn bán
D. Hệ thống đường thủy, bộ, hàng không được mở rộng

Câu 3. Trước khi thực dân Pháp sụp đổ thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản

A. địa chủ phong kiến ​​và tiểu tư sản
B. địa chủ phong kiến ​​và tư sản
C. địa chủ phong kiến ​​và nông dân
D. công nhân và nông dân

Câu 4. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?

A. Khai thác
B. đồn điền
C. Công nghiệp đóng tàu
D. Doanh nghiệp chế biến

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

A. Đòi hỏi lợi ích kinh tế
B. Đòi quyền lợi giai cấp
C. Đòi quyền lợi quốc gia
D. Đòi tự do, dân chủ

Câu 6. Thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì ngay từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia để trị”
B. Chính sách “dùng Pháp để trị Việt”
C. Chính sách “đồng hoá” của nhân dân Việt Nam
D. Chính sách “khủng bố trắng” đối với những người bất đồng chính kiến

Câu 7. Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp tập trung vào ngành nào?

A. Công nghiệp nặng
B. Công nghiệp nhẹ
C. Khai thác
D. Luyện kim và cơ khí

Câu 8. Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng phải chịu nhiều thuế má, cực khổ trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

A. Giai cấp tư sản dân tộc
B. Tầng lớp tiểu tư sản
C. Giai cấp công nhân
D. Giai cấp nông dân

Câu 9. Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu xuất thân từ

A. giai cấp tư sản
B. nông dân
C. tiểu tư sản
D. địa chủ nhỏ.

Câu 10. Hậu quả lớn nhất của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

A. Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, xã hội ít biến động.
B. Công thương nghiệp phát triển, nông nghiệp lạc hậu, xã hội không thay đổi
C. Cơ cấu kinh tế ít nhiều thay đổi, cơ cấu xã hội thay đổi sâu sắc
D. Cơ cấu kinh tế không thay đổi, cơ cấu xã hội thay đổi sâu sắc

Câu 11. Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, những phương thức sản xuất nào được du nhập dần vào Việt Nam?

A. Phương thức sản xuất phong kiến
B. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp
C. Phương thức sản xuất thuộc địa
D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Câu 12. Để thu lợi nhuận tối đa, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa
B. Phương thức bóc lột phong kiến
C. Phương thức khai thác thuộc địa
D. Phương thức bóc lột tư bản trước

Câu 13. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm nảy sinh các giai cấp, tầng lớp xã hội mới.

A. Chủ đất nhỏ và công nhân
B. công nhân, tiểu tư sản dân tộc và tiểu tư sản
C. công nhân, nông dân và giai cấp tư sản dân tộc
D. công nhân, nông dân và tiểu tư sản

Câu 14. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng áp đảo của cách mạng?

A. Giai cấp tư sản dân tộc
B. Người lao động
C. Nông dân
D. Tiểu tư sản

Câu 15. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX còn mang tính tự phát vì

A. đấu tranh không mạnh mẽ, không kiên quyết
B. đấu tranh vì lợi ích kinh tế
C. không quan tâm đến việc đấu tranh cho các quyền tự do dân chủ
D. sự đàn áp dã man của thực dân Pháp

Câu 16. Lực lượng xã hội nào sau đây đã tiếp thu luồng tư tưởng mới từ bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân
B. Người lao động
C. Nhà bác học yêu nước tiến bộ
D. Nhà nho yêu nước

Câu 17. Cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, những quốc gia nào chịu ảnh hưởng tư tưởng tiến bộ của Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á
B. Nhật Bản và Trung Quốc
C. Anh và Pháp
D. Ấn Độ và Trung Quốc

Câu 18. Để tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa ở Việt Nam, trước hết thực dân Pháp phải

A. Chuẩn bị nhiều vốn và đội ngũ công nhân làm thuê.
B. thực hiện quá trình xâm lược và bình định Việt Nam.
C. đưa giai cấp tư sản từ Pháp sang Việt Nam.
D. ổn định kinh tế, chính trị trong nước.

Câu 19. Thực dân Pháp đã khai thác Việt Nam trong bao nhiêu năm?

A. 20 năm.
B. 30 năm.
C. 40 năm.
D. 50 năm.

Câu 20. Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong thời gian nào?

A. Từ năm 1897 đến năm 1913.
B. Từ năm 1898 đến năm 1914.
C. Từ năm 1899 đến năm 1914.
D. Từ năm 1897 đến năm 1916.

Câu 21. Giai cấp công nhân Việt Nam được hình thành trong khoảng thời gian nào?

A. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.
C. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam.
D. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam.

Câu 22. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị” bằng

A. ngăn cách Việt Nam với Lào và Campuchia.
B. chia cắt Việt Nam thành hai miền: miền Bắc và miền Nam.
C. chia cắt Việt Nam thành ba miền Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Bộ.
D. chia rẽ dân tộc Việt Nam thành các giai cấp khác nhau.

Câu 23. Trong chính sách “chia để trị” ở Việt Nam, thực dân Pháp đã chọn vùng nào làm đất Pháp?

A. Bắc Kỳ.
B. Trung Kỳ.
C. Nam Kỳ.
D. Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.

……………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22 [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22” bạn nhé.

Xem thêm:  Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học

Bài viết “Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22” được đăng bởi vào ngày 2022-05-02 17:46:05. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 22
#Trắc #nghiệm #Lịch #sử #Bài

Trắc nghiệm Sử 11 bài 22 là tài liệu vô cùng hữu ích mà ABC Land muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.
Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 tổng hợp 32 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về bài Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 11 sắp tới.
Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 22
Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?
A. Rivie B. Gáchủ nghĩaiêC. Pôn Đume D. Bôlaéc
Câu 2. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triểnB. xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào PhápC. thương nghiệp phát triển với việc mở rộng giao lưu buôn bánD. hệ thống đường giao thông thủy, bộ, hàng không được mở rộng
Câu 3. Trước cuộc khi thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là
A. địa chủ phong kiến và tiểu tư sảnB. địa chủ phong kiến và tư sảnC. địa chủ phong kiến và nông dânD. công nhân và nông dân
Câu 4. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?
A. Khai thác mỏ B. Đồn điềnC. Công nghiệp đóng tàu D. Các xí nghiệp chế biến
Câu 5. Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?
A. Đòi quyền lợi kinh tếB. Đòi quyền lợi giai cấpC. Đòi quyền lợi dân tộcD. Đòi quyền tự do, dân chủ
Câu 6. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?
A. Chính sách “chia để trị”B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc Việt NamD. Chính sách “khủng bố trắng” đối với những người chống đối
Câu 7. Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng vào ngành nào?
A. Công nghiệp nặng B. Công nghiệpnhẹC. Khai thác mỏD. Luyện kim và cơ khí
Câu 8. Giai cấp hay tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề trong thời gian thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
A. Tầng lớp tư sản dân tộcB. Tầng lớp tiểu tư sảnC. Giai cấp công nhânD. Giai cấp nông dân
Câu 9. Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu xuất thân từ
A. tư sảnB. nông dânC. tiểu tư sảnD. địa chủ nhỏ.
Câu 10. Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
A. Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, xã hội ít biến đổiB. Công thương nghiệp phát triển, nông nghiệp lạc hậu, xã hội không có biến đổiC. Cơ cấu kinh tế ít nhiều có sự biến chuyển, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắcD. Cơ cấu kinh tế không có sự thay đổi, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắc
Câu 11. Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?
A. Phương thức sản xuất phong kiếnB. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấpC. Phương thức sản xuất thực dânD. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Câu 12. Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?
A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩaB. Phương thức bóc lột phong kiếnC. Phương thức bóc lột thực dânD. Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa
Câu 13. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là
A. địa chủ nhỏ và công nhânB. công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sảnC. công nhân, nông dân và tư sản dân tộcD. công nhân, nông dân và tiểu tư sản
Câu 14. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?
A. Tư sản dân tộcB. Công nhânC. Nông dân D. Tiểu tư sản
Câu 15. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX còn mang tính tự phát vì
A. đấu tranh chưa mạnh mẽ, chưa kiên quyếtB. đấu tranh chỉ đòi quyền lợi về kinh tếC. chưa quan tâm đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủD. sự đàn áp dã man của thực dân Pháp
Câu 16. Lực lượng xã hội nào dưới đây đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?
A. Nông dânB. Công nhânC. Sĩ phu yêu nước tiến bộD. Sĩ phu yêu nước
Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?
A. Các nước Đông Nam ÁB. Nhật Bản và Trung QuốcC. Anh và PhápD. Ấn Độ và Trung Quốc
Câu 18. Để tiến hành khai thác thuộc địa ở Việt Nam, trước hết thực dân Pháp đã phải
A. chuẩn bị thật nhiều vốn và đội ngũ công nhân làm thuê.B. thực hiện quá trình xâm lược và bình định Việt Nam.C. đưa giai cấp tư sản từ Pháp sang Việt Nam.D. ổn định kinh tế, chính trị ở chính quốc.
Câu 19. Thực dân Pháp phải mất bao nhiêu năm mới có thể tiến hành khai thác được Việt Nam?
A. 20 năm. B. 30 năm.C. 40 năm.D. 50 năm.
Câu 20. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1897 đến năm 1913.B. Từ năm 1898 đến năm 1914.C. Từ năm 1899 đến năm 1914.D. Từ năm 1897 đến năm 1916.
Câu 21. Giai cấp công nhân Việt Nam được hình thành trong khoảng thời gian nào?
A. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.B. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.C. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam.D. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam.
Câu 22. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị” bằng cách
A. tách Việt Nam khỏi Lào và Cam-pu-chia.B. chia Việt Nam thành hai miền: miền Bắc và miền Nam.C. chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.D. chia dân tộc Việt Nam thành nhiều tầng lớp khác nhau.
Câu 23. Trong chính sách “chia để trị” ở Việt Nam, thực dân Pháp chọn vùng nào là vùng đất thuộc Pháp?
A. Bắc Kì.B. Trung Kì.C. Nam Kì.D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.
……………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Sử 11 bài 22

Xem thêm:  Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn 2021

#Trắc #nghiệm #Lịch #sử #Bài

Trắc nghiệm Sử 11 bài 22 là tài liệu vô cùng hữu ích mà ABC Land muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.
Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 tổng hợp 32 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về bài Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 11 sắp tới.
Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 22
Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?
A. Rivie B. Gáchủ nghĩaiêC. Pôn Đume D. Bôlaéc
Câu 2. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triểnB. xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào PhápC. thương nghiệp phát triển với việc mở rộng giao lưu buôn bánD. hệ thống đường giao thông thủy, bộ, hàng không được mở rộng
Câu 3. Trước cuộc khi thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là
A. địa chủ phong kiến và tiểu tư sảnB. địa chủ phong kiến và tư sảnC. địa chủ phong kiến và nông dânD. công nhân và nông dân
Câu 4. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?
A. Khai thác mỏ B. Đồn điềnC. Công nghiệp đóng tàu D. Các xí nghiệp chế biến
Câu 5. Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?
A. Đòi quyền lợi kinh tếB. Đòi quyền lợi giai cấpC. Đòi quyền lợi dân tộcD. Đòi quyền tự do, dân chủ
Câu 6. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?
A. Chính sách “chia để trị”B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc Việt NamD. Chính sách “khủng bố trắng” đối với những người chống đối
Câu 7. Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng vào ngành nào?
A. Công nghiệp nặng B. Công nghiệpnhẹC. Khai thác mỏD. Luyện kim và cơ khí
Câu 8. Giai cấp hay tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề trong thời gian thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
A. Tầng lớp tư sản dân tộcB. Tầng lớp tiểu tư sảnC. Giai cấp công nhânD. Giai cấp nông dân
Câu 9. Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu xuất thân từ
A. tư sảnB. nông dânC. tiểu tư sảnD. địa chủ nhỏ.
Câu 10. Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
A. Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, xã hội ít biến đổiB. Công thương nghiệp phát triển, nông nghiệp lạc hậu, xã hội không có biến đổiC. Cơ cấu kinh tế ít nhiều có sự biến chuyển, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắcD. Cơ cấu kinh tế không có sự thay đổi, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắc
Câu 11. Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?
A. Phương thức sản xuất phong kiếnB. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấpC. Phương thức sản xuất thực dânD. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Câu 12. Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?
A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩaB. Phương thức bóc lột phong kiếnC. Phương thức bóc lột thực dânD. Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa
Câu 13. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là
A. địa chủ nhỏ và công nhânB. công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sảnC. công nhân, nông dân và tư sản dân tộcD. công nhân, nông dân và tiểu tư sản
Câu 14. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?
A. Tư sản dân tộcB. Công nhânC. Nông dân D. Tiểu tư sản
Câu 15. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX còn mang tính tự phát vì
A. đấu tranh chưa mạnh mẽ, chưa kiên quyếtB. đấu tranh chỉ đòi quyền lợi về kinh tếC. chưa quan tâm đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủD. sự đàn áp dã man của thực dân Pháp
Câu 16. Lực lượng xã hội nào dưới đây đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?
A. Nông dânB. Công nhânC. Sĩ phu yêu nước tiến bộD. Sĩ phu yêu nước
Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?
A. Các nước Đông Nam ÁB. Nhật Bản và Trung QuốcC. Anh và PhápD. Ấn Độ và Trung Quốc
Câu 18. Để tiến hành khai thác thuộc địa ở Việt Nam, trước hết thực dân Pháp đã phải
A. chuẩn bị thật nhiều vốn và đội ngũ công nhân làm thuê.B. thực hiện quá trình xâm lược và bình định Việt Nam.C. đưa giai cấp tư sản từ Pháp sang Việt Nam.D. ổn định kinh tế, chính trị ở chính quốc.
Câu 19. Thực dân Pháp phải mất bao nhiêu năm mới có thể tiến hành khai thác được Việt Nam?
A. 20 năm. B. 30 năm.C. 40 năm.D. 50 năm.
Câu 20. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1897 đến năm 1913.B. Từ năm 1898 đến năm 1914.C. Từ năm 1899 đến năm 1914.D. Từ năm 1897 đến năm 1916.
Câu 21. Giai cấp công nhân Việt Nam được hình thành trong khoảng thời gian nào?
A. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.B. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.C. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam.D. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam.
Câu 22. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị” bằng cách
A. tách Việt Nam khỏi Lào và Cam-pu-chia.B. chia Việt Nam thành hai miền: miền Bắc và miền Nam.C. chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.D. chia dân tộc Việt Nam thành nhiều tầng lớp khác nhau.
Câu 23. Trong chính sách “chia để trị” ở Việt Nam, thực dân Pháp chọn vùng nào là vùng đất thuộc Pháp?
A. Bắc Kì.B. Trung Kì.C. Nam Kì.D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.
……………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Sử 11 bài 22

Xem thêm:  Cây bonsai phù hợp trồng văn phòng làm việc

#Trắc #nghiệm #Lịch #sử #Bài

Trắc nghiệm Sử 11 bài 22 là tài liệu vô cùng hữu ích mà ABC Land muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.
Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 tổng hợp 32 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về bài Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 2 lớp 11 sắp tới.
Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 22
Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp cử nhân vật nào sang làm Toàn quyền Đông Dương?
A. Rivie B. Gáchủ nghĩaiêC. Pôn Đume D. Bôlaéc
Câu 2. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. kinh tế nông nghiệp phát triển, kinh tế công nghiệp chậm phát triểnB. xuất hiện những mầm mống của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng manh mún và lệ thuộc vào PhápC. thương nghiệp phát triển với việc mở rộng giao lưu buôn bánD. hệ thống đường giao thông thủy, bộ, hàng không được mở rộng
Câu 3. Trước cuộc khi thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là
A. địa chủ phong kiến và tiểu tư sảnB. địa chủ phong kiến và tư sảnC. địa chủ phong kiến và nông dânD. công nhân và nông dân
Câu 4. Giai cấp công nhân Việt Nam tập trung đông nhất ở ngành nào?
A. Khai thác mỏ B. Đồn điềnC. Công nghiệp đóng tàu D. Các xí nghiệp chế biến
Câu 5. Đầu thế kỉ XX, mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?
A. Đòi quyền lợi kinh tếB. Đòi quyền lợi giai cấpC. Đòi quyền lợi dân tộcD. Đòi quyền tự do, dân chủ
Câu 6. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách nào ngay từ khi tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam?
A. Chính sách “chia để trị”B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc Việt NamD. Chính sách “khủng bố trắng” đối với những người chống đối
Câu 7. Trong quá trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng vào ngành nào?
A. Công nghiệp nặng B. Công nghiệpnhẹC. Khai thác mỏD. Luyện kim và cơ khí
Câu 8. Giai cấp hay tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khổ cực trăm bề trong thời gian thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?
A. Tầng lớp tư sản dân tộcB. Tầng lớp tiểu tư sảnC. Giai cấp công nhânD. Giai cấp nông dân
Câu 9. Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu xuất thân từ
A. tư sảnB. nông dânC. tiểu tư sảnD. địa chủ nhỏ.
Câu 10. Hệ quả lớn nhất trong chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là
A. Nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa, xã hội ít biến đổiB. Công thương nghiệp phát triển, nông nghiệp lạc hậu, xã hội không có biến đổiC. Cơ cấu kinh tế ít nhiều có sự biến chuyển, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắcD. Cơ cấu kinh tế không có sự thay đổi, cơ cấu xã hội biến đổi sâu sắc
Câu 11. Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phương thức sản xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam?
A. Phương thức sản xuất phong kiếnB. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấpC. Phương thức sản xuất thực dânD. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Câu 12. Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?
A. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩaB. Phương thức bóc lột phong kiếnC. Phương thức bóc lột thực dânD. Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa
Câu 13. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp xã hội mới, đó là
A. địa chủ nhỏ và công nhânB. công nhân, tư sản dân tộc và tiểu tư sảnC. công nhân, nông dân và tư sản dân tộcD. công nhân, nông dân và tiểu tư sản
Câu 14. Giai cấp nào ra đời trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam và trở thành lực lượng đông đảo của cách mạng?
A. Tư sản dân tộcB. Công nhânC. Nông dân D. Tiểu tư sản
Câu 15. Phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX còn mang tính tự phát vì
A. đấu tranh chưa mạnh mẽ, chưa kiên quyếtB. đấu tranh chỉ đòi quyền lợi về kinh tếC. chưa quan tâm đấu tranh đòi các quyền tự do dân chủD. sự đàn áp dã man của thực dân Pháp
Câu 16. Lực lượng xã hội nào dưới đây đã tiếp thu luồng tư tưởng mới bên ngoài vào Việt Nam đầu thế kỉ XX?
A. Nông dânB. Công nhânC. Sĩ phu yêu nước tiến bộD. Sĩ phu yêu nước
Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ từ những nước nào đã ảnh hưởng đến Việt Nam?
A. Các nước Đông Nam ÁB. Nhật Bản và Trung QuốcC. Anh và PhápD. Ấn Độ và Trung Quốc
Câu 18. Để tiến hành khai thác thuộc địa ở Việt Nam, trước hết thực dân Pháp đã phải
A. chuẩn bị thật nhiều vốn và đội ngũ công nhân làm thuê.B. thực hiện quá trình xâm lược và bình định Việt Nam.C. đưa giai cấp tư sản từ Pháp sang Việt Nam.D. ổn định kinh tế, chính trị ở chính quốc.
Câu 19. Thực dân Pháp phải mất bao nhiêu năm mới có thể tiến hành khai thác được Việt Nam?
A. 20 năm. B. 30 năm.C. 40 năm.D. 50 năm.
Câu 20. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1897 đến năm 1913.B. Từ năm 1898 đến năm 1914.C. Từ năm 1899 đến năm 1914.D. Từ năm 1897 đến năm 1916.
Câu 21. Giai cấp công nhân Việt Nam được hình thành trong khoảng thời gian nào?
A. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.B. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.C. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam.D. Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam.
Câu 22. Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị” bằng cách
A. tách Việt Nam khỏi Lào và Cam-pu-chia.B. chia Việt Nam thành hai miền: miền Bắc và miền Nam.C. chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.D. chia dân tộc Việt Nam thành nhiều tầng lớp khác nhau.
Câu 23. Trong chính sách “chia để trị” ở Việt Nam, thực dân Pháp chọn vùng nào là vùng đất thuộc Pháp?
A. Bắc Kì.B. Trung Kì.C. Nam Kì.D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.
……………
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm Trắc nghiệm Sử 11 bài 22

Back to top button