– trả lời câu hỏi mục 1 trang 96 sgk địa lí 5

Các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta: đường sắt, đường ô tô (đường bộ), đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết.

2.Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá.

Câu 1

Hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta mà em biết.

Lời giải chi tiết:

Các loại hình giao thông vận tải trên đất nước ta: đường sắt, đường ô tô (đường bộ), đường sông, đường biển, đường hàng không và đường ống.

Câu 2

Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1.

Lời giải chi tiết:

Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá là:đường ô tô.

(Khối lượng hàng hóa vận chuyển cao nhất trong các loại hình vận tải (2003) với 175,9 triệu tấn).

Video liên quan

Xem thêm:  Đề bài - bài 2 trang 23 sgk đạo đức 4
Back to top button