Tổng số hạt proton, electron, nơtron trong nguyên tử nguyên tố X là 10 xác định tên nguyên tố X

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. Xác định tên nguyên tố và nguyên tử khối của nguyên tố đó. Viết cấu hình electron nguyên tử.. Bài 2.10 trang 17 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 BÀI 7. BẲNG TUẦN HOÀN VÀ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Video liên quan

Xem thêm:  Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về ý thức học tập của học sinh hiện nay
Back to top button