Tổng hợp các mẫu báo cáo thường dùng

Tổng hợp các mẫu báo cáo thường dùng dành cho các doanh nghiệp

Mẫu báo cáo

hoatieu.vn vừa cập nhật những bản báo cáo cho doanh nghiệp mới nhất thành một bộ sưu tập để ban đọc có thể tham khảo và có thể thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm các báo cáo. Mẫu báo cáo của hoatieu.vn bao gồm báo cáo tuần phụ trách hành chính, báo cáo theo ngày, theo tháng, theo quý của hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về các mẫu báo cáo tại đây.

Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán theo Thông tư 133

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

BÁO CÁO TUẦN – PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo tại đây:

BÁO CÁO TUẦN – PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH

(Tuần ……..tháng …… năm ……)

Người báo cáo:……………………………………………………………………………………………..

I. CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Khó khăn/Tồn đọng

Hướng giải quyết

T/g giải quyết

1

Công tác lễ tân, tiếp khách

2

Công tác HCTH

3

Công tác QTTS

4

Công tác ANNB

5

Công tác QTHC

6

7

8

II. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ NÊU TUẦN TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

TT

Nội dung

Người giải quyết trực tiếp

Yêu cầu

Ghi chú

1

2

3

4

5

III. KẾ HOẠCH TUẦN SAU

Nội dung công việc

Người thực hiện

Yêu cầu kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

Ghi chú

T2

T3

T4

T5

T6

T7

IV. KẾ HOẠCH DỰ TRÙ VỐN THANH TOÁN TUẦN SAU

TT

Lý do thanh toán

Số tiền

T/gian thanh toán

Số HĐ

Ghi chú

1

2

3

4

5

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin của các mẫu báo cáo

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Hạt giống củ giống hoa bỉ ngạn hàng sẵn có
Back to top button