Toán 6 Bài tập cuối chương 6 – Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Toán 6 cuối chương 6 sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 6 nắm được cách giải các bài tập trang 50 SGK Toán 6 Tập 2 Những Chân Trời Sáng Tạo.

Qua đó, giúp các em giải bài tập Chương 6 – Số thập phân Toán 6 tập 2 để chuẩn bị thật tốt trước khi đến lớp. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô soạn giáo án cho học sinh của mình. Vì vậy, mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau của Dữ liệu lớn:

Giải Toán 6 Những chân trời sáng tạo trang 50, tập 2 – Trắc nghiệm

Câu hỏi 1

Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

(MỘT)- phân số {1} {4} = 0,25.

(B) - phân số {1} {4} = - 0,25

(C) - phân số {1} {4} = - 0,205

(D)- phân số {1} {4} = - 0,025

Câu trả lời gợi ý:

Chúng ta có: – frac {1} {4} = - frac {{25}} {{100}}= – 0,25

Chọn một.

Câu 2

Câu nào sau đây sai?

(A) 0, 3> -0,4.

(B) -0,9> -0,99.

(C) -2.125

(Đ) -0,555

Câu trả lời gợi ý:

Chúng tôi thấy -0,555> – 0,666

Chọn DỄ DÀNG

Câu 3

Tìm kết quả của phép tính:

8. (- 0,125). (- 0,25). (- 400).

(A) 100

(B) 200.

(C) -100

(D). -20

Câu trả lời gợi ý:

  begin {array} {l} 8. (- 0,125). (- 0,25). (- 400) = (- 1) .100 = - 100 end {array}

Chọn kích thước

Câu 4

Giá trị 25% của 80 là:

(A) 250

(B) 200

(C) 200

(D) 20

Câu trả lời gợi ý:

Chúng ta có: phân số {{25.80}} {{100}}= 20

Vậy 25% của 80 là: 20

Chọn DỄ DÀNG

Giải bài tập Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 50 tập 2 – Tự luận

Bài 1

Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

-3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22

Câu trả lời gợi ý:

Các số theo thứ tự giảm dần:

3,43; 3,4; 0,22; 0,2; -3,4; -3,43

Bài 2

Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

1,23; -1,23; 0,12; 0,121; -0,02; -0,002; 0,1

Câu trả lời gợi ý:

Các số theo thứ tự tăng dần:

-1,23; -0,02; -0,002; 0,1; 0,12; 0,121; 1,23

bài 3

Oxi có nhiệt độ sôi -182,95 độ C. Nitơ có nhiệt độ sôi -195,79 độ C. Nhiệt độ sôi của oxy cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ bao nhiêu?

Câu trả lời gợi ý:

Nhiệt độ sôi của oxy cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ.

-182,95 – (-195,79) = -182,95 + 195,79 = 12,84 (độ)

Đáp án: 12,84 độ

Bài 4

Một công ty có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Bao nhiêu phần trăm tổng số nhân viên của công ty là nữ?

Câu trả lời gợi ý:

Tổng số lao động của công ty là:

30 + 24 = 54 (người)

Tỷ lệ lao động nữ là:

  phân số {24} {54} .100% = 44,44%

Trả lời: 44,44%

Bài 5

Mẹ Mai may được 25 cái áo và 35 cái quần trong một tháng. Vậy tổng số áo đã may được bao nhiêu phần trăm?

Câu trả lời gợi ý:

Tổng số mũi đã may là:

25 + 35 = 60 (chiếc)

Số áo sơ mi tính theo tỉ lệ phần trăm của tổng số quần áo là:

  phân số {25} {60} .100% = 41,67%

Trả lời: 41,67%

Bài 6

Một công ty đặt mục tiêu doanh thu 150 tỷ đồng vào năm 2020. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, tổng doanh thu của công ty mới đạt 159 tỷ đồng.

a) Công ty đã hoàn thành mục tiêu ban đầu là bao nhiêu phần trăm?

b) Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao nhiêu phần trăm?

Câu trả lời gợi ý:

a) Công ty đã hoàn thành so với chỉ tiêu ban đầu:

  phân số {159} {150}% = 106%

b) Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: 106 – 100 = 6%

Bài 7

Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2.915.000 đồng đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%. Nếu chưa bao gồm VAT, người đó phải trả bao nhiêu cho món hàng?

Hướng dẫn:

Số thuế của mặt hàng mà người đó phải nộp là:

2 915 000 x 10% = 291 500 (đồng)

Nếu không tính thuế VAT, người đó phải trả số tiền cho mặt hàng:

2 915 000 – 291 500 = 2 623 500 (đồng)

Đáp số: 2 623 500 đồng

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Toán 6 Bài tập cuối chương 6 – Chân trời sáng tạo❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Toán 6 Bài tập cuối chương 6 – Chân trời sáng tạo” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Toán 6 Bài tập cuối chương 6 – Chân trời sáng tạo [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Toán 6 Bài tập cuối chương 6 – Chân trời sáng tạo” bạn nhé.

Xem thêm:  Biên bản họp xét kết nạp đoàn viên

Bài viết “Toán 6 Bài tập cuối chương 6 – Chân trời sáng tạo” được đăng bởi vào ngày 2022-04-27 09:37:19. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Toán 6 Bài tập cuối chương 6 – Chân trời sáng tạo
#Toán #Bài #tập #cuối #chương #Chân #trời #sáng #tạo

Giải bài tập Toán 6 cuối chương 6 sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 6 nắm được cách giải các bài tập trang 50 SGK Toán 6 Tập 2 Những chân trời sáng tạo.
Qua đó, giúp các em giải bài tập Chương 6 – Số thập phân Toán 6 tập 2 để chuẩn bị thật tốt trước khi đến lớp. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của ABC Land:
Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 50 tập 2 – Trắc nghiệm
Câu hỏi 1
Khẳng định nào sau đây là đúng?
(MỘT).
(B)
(C)
(D)
Câu trả lời gợi ý:
Chúng ta có: –= – 0,25
Chọn một.
Câu 2
Khẳng định nào sau đây là sai?
(A) 0, 3> -0,4.
(B) -0,9> -0,99.
(C) -2,125
(Đ) -0,555
Câu trả lời gợi ý:
Chúng tôi thấy -0,555> – 0,666
Chọn DỄ DÀNG
Câu 3
Tìm kết quả của phép tính:
8. (- 0,125). (- 0,25). (- 400).
(A) 100
(B) 200.
(C) -100
(D). -20
Câu trả lời gợi ý:

Chọn kích cỡ
Câu 4
Giá trị 25% của 80 là:
(A) 250
(B) 200
(C) 200
(D) 20
Câu trả lời gợi ý:
Chúng ta có: = 20
Vậy 25% của 80 là: 20
Chọn DỄ DÀNG
Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 50 tập 2 – Tự luận
Bài 1
Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:
-3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22
Câu trả lời gợi ý:
Các số theo thứ tự giảm dần:
3,43; 3,4; 0,22; 0,2; -3,4; -3,43
Bài 2
Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:
1,23; -1,23; 0,12; 0,121; -0,02; -0,002; 0,1
Câu trả lời gợi ý:
Các số theo thứ tự tăng dần:
-1,23; -0,02; -0,002; 0,1; 0,12; 0,121; 1,23
bài 3
Oxi có nhiệt độ sôi -182,95 độ C. Nitơ có nhiệt độ sôi -195,79 độ C. Nhiệt độ sôi của oxy cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ bao nhiêu độ?
Câu trả lời gợi ý:
Nhiệt độ sôi của oxy cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ.
-182,95 – (-195,79) = -182,95 + 195,79 = 12,84 (độ)
Đáp án: 12,84 độ
Bài 4
Một công ty có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên của công ty là nhân viên nữ?
Câu trả lời gợi ý:
Tổng số lao động của công ty là:
30 + 24 = 54 (người)
Tỷ lệ lao động nữ là:

Trả lời: 44,44%
Bài 5
Mẹ Mai may được 25 cái áo sơ mi và 35 cái quần trong một tháng. Vậy tổng số áo đã may được bao nhiêu phần trăm tổng số áo?
Câu trả lời gợi ý:
Tổng số mũi đã được may là:
25 + 35 = 60 (chiếc)
Số áo sơ mi tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số quần áo là:

Trả lời: 41,67%
Bài 6
Một công ty đặt mục tiêu doanh thu đến năm 2020 là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, tổng doanh thu của công ty đạt 159 tỷ đồng.
a) Vậy công ty đã hoàn thành mục tiêu ban đầu là bao nhiêu phần trăm?
b) Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao nhiêu phần trăm?
Câu trả lời gợi ý:
a) Công ty đã hoàn thành so với chỉ tiêu ban đầu:

b) Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: 106 – 100 = 6%
Bài 7
Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2.915.000 đồng bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%. Nếu chưa bao gồm VAT, người đó phải trả bao nhiêu cho món hàng?
Hướng dẫn:
Số thuế của mặt hàng mà người đó phải nộp là:
2 915 000 x 10% = 291 500 (đồng)
Nếu không tính thuế VAT, người đó phải trả số tiền cho mặt hàng:
2 915 000 – 291 500 = 2 623 500 (đồng)
Đáp số: 2 623 500 đồng

Xem thêm:  Đậu que tại siêu thị, chợ đầu mối

#Toán #Bài #tập #cuối #chương #Chân #trời #sáng #tạo

Giải bài tập Toán 6 cuối chương 6 sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 6 nắm được cách giải các bài tập trang 50 SGK Toán 6 Tập 2 Những chân trời sáng tạo.
Qua đó, giúp các em giải bài tập Chương 6 – Số thập phân Toán 6 tập 2 để chuẩn bị thật tốt trước khi đến lớp. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của ABC Land:
Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 50 tập 2 – Trắc nghiệm
Câu hỏi 1
Khẳng định nào sau đây là đúng?
(MỘT).
(B)
(C)
(D)
Câu trả lời gợi ý:
Chúng ta có: –= – 0,25
Chọn một.
Câu 2
Khẳng định nào sau đây là sai?
(A) 0, 3> -0,4.
(B) -0,9> -0,99.
(C) -2,125
(Đ) -0,555
Câu trả lời gợi ý:
Chúng tôi thấy -0,555> – 0,666
Chọn DỄ DÀNG
Câu 3
Tìm kết quả của phép tính:
8. (- 0,125). (- 0,25). (- 400).
(A) 100
(B) 200.
(C) -100
(D). -20
Câu trả lời gợi ý:

Chọn kích cỡ
Câu 4
Giá trị 25% của 80 là:
(A) 250
(B) 200
(C) 200
(D) 20
Câu trả lời gợi ý:
Chúng ta có: = 20
Vậy 25% của 80 là: 20
Chọn DỄ DÀNG
Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 50 tập 2 – Tự luận
Bài 1
Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:
-3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22
Câu trả lời gợi ý:
Các số theo thứ tự giảm dần:
3,43; 3,4; 0,22; 0,2; -3,4; -3,43
Bài 2
Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:
1,23; -1,23; 0,12; 0,121; -0,02; -0,002; 0,1
Câu trả lời gợi ý:
Các số theo thứ tự tăng dần:
-1,23; -0,02; -0,002; 0,1; 0,12; 0,121; 1,23
bài 3
Oxi có nhiệt độ sôi -182,95 độ C. Nitơ có nhiệt độ sôi -195,79 độ C. Nhiệt độ sôi của oxy cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ bao nhiêu độ?
Câu trả lời gợi ý:
Nhiệt độ sôi của oxy cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ.
-182,95 – (-195,79) = -182,95 + 195,79 = 12,84 (độ)
Đáp án: 12,84 độ
Bài 4
Một công ty có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên của công ty là nhân viên nữ?
Câu trả lời gợi ý:
Tổng số lao động của công ty là:
30 + 24 = 54 (người)
Tỷ lệ lao động nữ là:

Trả lời: 44,44%
Bài 5
Mẹ Mai may được 25 cái áo sơ mi và 35 cái quần trong một tháng. Vậy tổng số áo đã may được bao nhiêu phần trăm tổng số áo?
Câu trả lời gợi ý:
Tổng số mũi đã được may là:
25 + 35 = 60 (chiếc)
Số áo sơ mi tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số quần áo là:

Trả lời: 41,67%
Bài 6
Một công ty đặt mục tiêu doanh thu đến năm 2020 là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, tổng doanh thu của công ty đạt 159 tỷ đồng.
a) Vậy công ty đã hoàn thành mục tiêu ban đầu là bao nhiêu phần trăm?
b) Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao nhiêu phần trăm?
Câu trả lời gợi ý:
a) Công ty đã hoàn thành so với chỉ tiêu ban đầu:

b) Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: 106 – 100 = 6%
Bài 7
Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2.915.000 đồng bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%. Nếu chưa bao gồm VAT, người đó phải trả bao nhiêu cho món hàng?
Hướng dẫn:
Số thuế của mặt hàng mà người đó phải nộp là:
2 915 000 x 10% = 291 500 (đồng)
Nếu không tính thuế VAT, người đó phải trả số tiền cho mặt hàng:
2 915 000 – 291 500 = 2 623 500 (đồng)
Đáp số: 2 623 500 đồng

Xem thêm:  Văn khấn cúng Giao thừa ngoài trời chuẩn nhất năm 2022

#Toán #Bài #tập #cuối #chương #Chân #trời #sáng #tạo

Giải bài tập Toán 6 cuối chương 6 sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh lớp 6 nắm được cách giải các bài tập trang 50 SGK Toán 6 Tập 2 Những chân trời sáng tạo.
Qua đó, giúp các em giải bài tập Chương 6 – Số thập phân Toán 6 tập 2 để chuẩn bị thật tốt trước khi đến lớp. Đồng thời cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của ABC Land:
Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 50 tập 2 – Trắc nghiệm
Câu hỏi 1
Khẳng định nào sau đây là đúng?
(MỘT).
(B)
(C)
(D)
Câu trả lời gợi ý:
Chúng ta có: –= – 0,25
Chọn một.
Câu 2
Khẳng định nào sau đây là sai?
(A) 0, 3> -0,4.
(B) -0,9> -0,99.
(C) -2,125
(Đ) -0,555
Câu trả lời gợi ý:
Chúng tôi thấy -0,555> – 0,666
Chọn DỄ DÀNG
Câu 3
Tìm kết quả của phép tính:
8. (- 0,125). (- 0,25). (- 400).
(A) 100
(B) 200.
(C) -100
(D). -20
Câu trả lời gợi ý:

Chọn kích cỡ
Câu 4
Giá trị 25% của 80 là:
(A) 250
(B) 200
(C) 200
(D) 20
Câu trả lời gợi ý:
Chúng ta có: = 20
Vậy 25% của 80 là: 20
Chọn DỄ DÀNG
Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 50 tập 2 – Tự luận
Bài 1
Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:
-3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22
Câu trả lời gợi ý:
Các số theo thứ tự giảm dần:
3,43; 3,4; 0,22; 0,2; -3,4; -3,43
Bài 2
Sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:
1,23; -1,23; 0,12; 0,121; -0,02; -0,002; 0,1
Câu trả lời gợi ý:
Các số theo thứ tự tăng dần:
-1,23; -0,02; -0,002; 0,1; 0,12; 0,121; 1,23
bài 3
Oxi có nhiệt độ sôi -182,95 độ C. Nitơ có nhiệt độ sôi -195,79 độ C. Nhiệt độ sôi của oxy cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ bao nhiêu độ?
Câu trả lời gợi ý:
Nhiệt độ sôi của oxy cao hơn nhiệt độ sôi của nitơ.
-182,95 – (-195,79) = -182,95 + 195,79 = 12,84 (độ)
Đáp án: 12,84 độ
Bài 4
Một công ty có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên của công ty là nhân viên nữ?
Câu trả lời gợi ý:
Tổng số lao động của công ty là:
30 + 24 = 54 (người)
Tỷ lệ lao động nữ là:

Trả lời: 44,44%
Bài 5
Mẹ Mai may được 25 cái áo sơ mi và 35 cái quần trong một tháng. Vậy tổng số áo đã may được bao nhiêu phần trăm tổng số áo?
Câu trả lời gợi ý:
Tổng số mũi đã được may là:
25 + 35 = 60 (chiếc)
Số áo sơ mi tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số quần áo là:

Trả lời: 41,67%
Bài 6
Một công ty đặt mục tiêu doanh thu đến năm 2020 là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, tổng doanh thu của công ty đạt 159 tỷ đồng.
a) Vậy công ty đã hoàn thành mục tiêu ban đầu là bao nhiêu phần trăm?
b) Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao nhiêu phần trăm?
Câu trả lời gợi ý:
a) Công ty đã hoàn thành so với chỉ tiêu ban đầu:

b) Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra: 106 – 100 = 6%
Bài 7
Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2.915.000 đồng bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%. Nếu chưa bao gồm VAT, người đó phải trả bao nhiêu cho món hàng?
Hướng dẫn:
Số thuế của mặt hàng mà người đó phải nộp là:
2 915 000 x 10% = 291 500 (đồng)
Nếu không tính thuế VAT, người đó phải trả số tiền cho mặt hàng:
2 915 000 – 291 500 = 2 623 500 (đồng)
Đáp số: 2 623 500 đồng

Back to top button