Tờ trình là gì ? Hướng dẫn cách viết tờ trình dễ nhất

Tờ trình là gì – Chia sẻ cách viết tờ trình và mẫu tờ trình miễn phí

Trong quá trình làm việc, để xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, chi phí marketing. Hoặc xin điều động, hỗ trợ nhân sự cho phòng kinh doanh bất động sản… Bạn cần phải làm giấy tờ để trình lên sếp để được xét duyệt. Đây được xem là quy định không thể thiếu trong cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Để bạn hiểu rõ hơn về tờ trình cũng như cách viết một tờ trình như thế nào ? Quy trình thủ tục ra sao. Abc Land mời bạn cùng tìm hiểu chi tiết bài viết sau đây.

Khái niệm tờ trình là gì

Tờ trình được hiểu theo cách đơn giản nhất nó là một văn bản được sử dụng trong nội bộ của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Nhưng được sử dụng chủ yếu trong cơ quan Nhà nước. Tùy thuộc vào mục đích và nội dung sử dụng mà sẽ có những mẫu tờ trình hoàn toàn khác nhau.

Khái niệm tờ trình là gì
Khái niệm tờ trình là gì

+ Đây có thể là một văn bản dùng để trình bày lại những sự việc ( hay sự kiện) diễn ra tại một khoảng thời gian, địa điểm cụ thể trong quá khứ.

+ Có thể là một văn bản đề xuất với cấp trên một sự việc, đề xuất phê chuẩn một chủ trương. Một giải pháp nào đó để xin kết luận,và chỉ đạo của cấp trên.

Xem thêm:  Em biết đó là yêu khi em tỏ ra vẻ yêu kiều lyrics

+ Ngoài ra, cần có các phương pháp nên kiến nghị đến cấp trên nhằm xin được xét duyệt một chính sách, hỗ trợ kinh phí để thực hiện một dự án nào đó.

Tờ trình tiếng Anh là gì

Tờ trình tiếng Anh là Report, Trong tiếng Anh Report còn có nghĩa là báo cáo. Tuy nhiên trong tiếng Việt có nhiều hàm nghĩa khác nhau. Vì vậy trong tiếng anh tờ trình chúng ta cũng có thể sử dụng là report.

Đối tượng và phạm vi sử dụng tờ trình hiện nay 

+ tờ trình được sử dụng phổ biến cho các đối tượng là cấp dưới. Hay những người đã thực hiện hành động, sự việc, và tờ trình này trình bày nội dung sự việc đã xảy ra và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để thực hiện một nội dung cụ thể nào đó.

+ Phạm vi áp dụng: phổ biến Bao gồm các đơn vị, tổ chức, các cơ quan chức năng. Hiện nay, những mẫu tờ trình được dùng để gửi cho Ban giám đốc, gửi các cơ quan có thẩm quyền, giới thiệu nhân sự… đều có thể sử dụng được những mẫu tờ trình này trong hoạt động thường nhật.

Tờ trình nghĩa là gì
Tờ trình nghĩa là gì

Tờ trình bao gồm những nội dung chính gì

Như đã nói trên, có rất nhiều mẫu tờ trình khác nhau, được dùng cho những mục đích khác nhau. Nhưng về cơ bản, khi bạn soạn thảo tờ trình nào đó thì đều cần những nội dung cơ bản sau. Có thể chia làm 3 phần chi tiết sau đây:

Phần 1: Nêu rõ lý do cần phải làm tờ trình

+ Bắt buộc phải có quốc hiệu và tiêu ngữ.

+ Tên tờ trình ( nêu sơ lược vấn đề cần trình bày).

+ Nội dung chính của mẫu tờ trình, và nêu lý do bạn viết tờ trình.

Phần 2: Các ý kiến đề xuất được đưa ra

Nội dung được đề xuất, các phương pháp kiến nghị đến cơ quan, bộ phận chức năng… Nhằm xin được xét duyệt, hoặc xin hỗ trợ kinh phí để sử dụng vào nội dung khác.

Xem thêm:  Bài 12: trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

Phần 3: Nêu ra mong muốn, nguyện vọng

Ở phần này bạn cần đưa ra kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ các điều kiện để thực hiện các đề xuất. Chẳng hạn việc đưa ra và xin lựa chọn một trong những phương án, để được cấp trên duyệt một cách dễ dàng hơn.

+ Tờ trình phải có đầy đủ chữ ký, họ tên và cam kết của người trình bày.

Một số điểm cần lưu ý khi viết tờ trình

– Nhìn chung tờ trình phải có bố cục trình bày hợp lý, rõ ràng và dễ nhìn.

– Văn phong thống nhất và dễ hiểu, ngôn từ lưu loát.

– Thông tin phải chính xác, có tính thuyết phục, có những phân tích và lập luận logic để làm nổi bật những đề xuất. Các luận cứ phải được lựa chọn điển hình từ các tài liệu có độ tin cậy.

– Có thể kèm theo những tài liệu tham khảo khi trình bày để tăng độ tin tưởng và thuyết phục cho vấn đề cần trình bày.

Mẫu tờ trình phổ biến hiện nay

Chia sẻ mẫu tờ trình cơ bản thường dùng

TÊN CƠ QUAN
———Số:…../TTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————–……., ngày ……… tháng ……….. năm ……..

TỜ TRÌNH
Về …………(1)………………

Kính gửi: ……………………….(2)……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi nhận:

·         Như trên;

·         Lưu VP.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên đóng dấu)

______________________________

(1) Tóm tắt nội dung tờ trình.

(2) Tên cơ quan nhận tờ trình.

Chia sẻ mẫu tờ trình đề xuất xin kinh phí mua sắm

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ….…..

Trường…………………..

Số……../………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
…………, ngày…..tháng….năm…..

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi – Phòng Giáo dục và Đào tạo……….

– Phòng Tài chính………..

– Chủ tịch UBND huyện……….

Căn cứ quyết định số …../QĐ-PGD&ĐT ngày…..tháng…..năm……. của trưởng phòng Phòng GD&ĐT ……………………………. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ……..

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường …………………………………….

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ……..-……….

Trường ……………………………. kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ……………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ………………… xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm …………………. thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

– 10 bộ máy vi tính x 10.000.000đ/bộ = 100.000.000

– Tổng cộng: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ………………………, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện …………

Hiệu trưởng

Chia sẻ mẫu tờ trình cung cấp bổ sung nhân sự

Số: ……/TT/NS/….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày…tháng….năm….

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung nhân sự đột xuất

Kính gửiGIÁM ĐỐC CÔNG TY/PHÒNG NHÂN SỰ

  • Căn cứ theo nhu cầu thực tế phát sinh công việc;
  • Căn cứ theo Qui trình tuyển dụng của công ty,Phòng/Ban/Đơn vị: đề nghị tuyển dụng đột xuất các vị trí sau:
 

TT

 

Vị trí tuyển dụng

 

SL

Mô tả tóm tắt công việc Tiêu chuẩn ứng viên Mức lương dự kiến Đề xuất cán bộ PV chuyên môn T/gian cần NS  

Lý do bổ sung

Giám đốc
Duyệt
Phòng nhân sự
Xác nhận nhu cầu
Phụ trách
(Người đề xuất)
Người đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu tờ trình miễn phí

Để tải miễn phí, download mẫu tờ trình mới nhất bằng file word, mẫu tờ trình file pdf.. các bạn có thể sử dụng link tải 1 trong 3 mẫu sau đây.

Link tải tờ trình mẫu 01

Link tải tờ trình mẫu 02

Link tải tờ trình mẫu 03

Xem thêm:  Các kỹ thuật giúp khơi gợi hứng thú học tập của học sinh
Back to top button