Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện

Tiêu chí chất lượng bệnh viện

Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016 đã được ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016 và được áp dụng cho các bệnh viện Nhà nước và tư nhân. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016 ban hành nhằm mục đích chỉnh sửa, bổ sung và nâng cấp một số tiêu chí, tiểu mục từ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện cũ ban hành theo Quyết định 4858/QĐ-BYT năm 2013.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông tư 43/2015/TT-BYT quy định nhiệm vụ, hình thức tổ chức công tác xã hội của Bệnh viện

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0. Bộ tiêu chí bao gồm 83 tiêu chí chính thức. Các tiêu chí tương tự phiên bản 1.0 nhưng được rút kinh nghiệm, sửa đổi, bổ sung về nội dung các tiêu chí và nâng cấp mức độ khó từ phiên bản 1.0. Nhiều tiêu chí được bổ sung thêm các tiểu mục mới và có yêu cầu chặt chẽ hơn. Do vậy kết quả điểm trung bình năm 2016 sẽ thấp hơn từ 0,3 đến 0,6 điểm so với năm 2015 đối với các bệnh viện có chất lượng không thay đổi.

Xem thêm:  Project - unit 5 - sgk tiếng anh 6 thí điểm

Bộ Y tế sẽ lấy kết quả năm 2016 là mốc khởi điểm cho chu kỳ đánh giá cải tiến chất lượng cho 2 năm tiếp theo 2017 và 2018.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng bổ sung các tiêu chí chất lượng khác.

Năm 2017, các tiêu chí mới sẽ được Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục ban hành bổ sung nhằm đánh giá chất lượng bệnh viện toàn diện hơn, giúp bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Bộ tiêu chí được chia làm 5 phần A, B, C, D, E:

Phần A: Hướng đến người bệnh

Phần B: Phát triển nguồn nhân lực

Phần C: Hoạt động chuyên môn

Phần D: Cải tiến chất lượng

Phần E: Tiêu chí đặc thù chuyên khoa

Mỗi tiêu chí đề cập một vấn đề xác định, được xây dựng dựa trên năm bậc thang chất lượng (năm mức độ đánh giá). Một tiêu chí xem xét các khía cạnh toàn diện của một vấn đề, bao gồmcác nội dung về yếu tố cấu trúc, yếu tố quy trình thực hiện và kết quả đầu ra. Năm mức độ chất lượng như sau:

Mức 1: Chất lượng kém (chưa thực hiện, chưa tiến hành cải tiến chất lượng hoặc vi phạm văn bản quy pháp luật, quy chế, quy định, quyết định).

Xem thêm:  Giải bài tập trắc nghiệm trang 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 sgk hình học 12 nâng cao

Mức 2: Chất lượng trung bình (đã thiết lập một số yếu tố đầu vào).

Mức 3: Chất lượng khá (đã hoàn thiện đầy đủ các yếu tố đầu vào, có kết quả đầu ra).

Mức 4: Chất lượng tốt (có kết quả đầu ra tốt, có nghiên cứu, đánh giá lại công việc và kết quả đã thực hiện)

Mức 5: Chất lượng rất tốt (có kết quả đầu ra tốt, có áp dụng kết quả đánh giá, nghiên cứu vào cải tiến chất lượng, tiếp cận với chất lượng bệnh viện các nước trong khu vực hoặc các nước tiên tiến trên thế giới).

Mời các bạn cùng tải Quyết định số 6858/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, phiên bản 2.0 tại đây.

Back to top button