Tiết 7 – ôn tập cuối học kì 1 trang 132 vở bài tập tiếng việt 5 tập 1 –

Đọc bài văn trong tiết luyện tập (sách Tiếng Việt 5, tập một, trang 177). Dựa vào nội dung bài đọc, đánh X vào trước ý trả lời đúng:

Đọc bài văn trong tiết luyện tập (sách Tiếng Việt 5, tập một, trang 177). Dựa vào nội dung bài đọc, đánh X vào trước ý trả lời đúng:

1. Nêu chọn tên nào đặt cho bài văn trên ?

Làng tôi

Những cánh buồm.

Quê hương

2. Suốt bốn mùa, dòng sông có đặc điểm gì ?

Nước sông đầy ắp.

Những con lũ dâng đầy

Dòng sông đỏ lựng phù sa

3.Màu sắc của những cánh buồm được tác giả so sánh với gì ?

Màu nắng của những ngày đẹp trời.

Màu áo của những người lao đông vất vả trên cánh đồng

Màu áo của những người thân trong gia đình.

4. Cách so sánh trên (nêu ở câu hỏi 3) có gì hay ?

Miêu tả được chính xác màu sắc rực rỡ của những cánh buồm

Cho thấy cánh buồm cũng vất vả như những người nông dân lao động.

Thể hiện được tình yêu của tác giả đối với những cánh buồm trên dòng sông quê hương.

5. Câu văn nào trong bài tả đúng một cánh buồm căng gió ?

Những cánh buồm đi như rong chơi

Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ.

Những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng

6. Vì sao tác giả nói những cánh buồm chung thủy cùng con người ?

Xem thêm:  Mẫu đơn khởi kiện bồi thường tai nạn giao thông

Vì những cánh buồm đẩy thuyền lên ngược về xuôi, giúp đỡ con người

Vì những cánh buồm gắn bó với con người từ bao đời nay.

Vì những cánh buồm quanh năm, suốt tháng cần cù, chăm chỉ như con người

7. Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ to lớn ?

Một từ. (Đó là từ: ………………..)

Hai từ(Đó là các từ :………………..)

Ba từ. (Đó là các từ: ………………..)

8. Trong câu Từ bờ tre làng tôi, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi. có mấy cặp từ trái nghĩa ?

Một cặp. (Đó là các từ : ………… /…………. )

Hai cặp. (Đó là các từ : ……….. /………. ;………. /………. )

Ba cặp. (Đó là các từ :……… /……….. ;……….. /………… ;…………… /………… )

9. Từ trong ở cụm từ phấp phới trong gió và từ trong ở cụm từ nắng đẹp trời trong có quan hệ với nhau như thế nào ?

Đó là một từ nhiều nghĩa.

Đó là hai từ đồng nghĩa.

Đó là hai từ đồng âm.

10. Trong câu Còn lá buồm thì cứ căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi. có mấy quan hệ từ ?

Một quan hệ từ. (Đó là từ :……………..)

Hai quan hệ từ. (Đó là các từ :………………. )

Ba quan hệ từ. (Đó là các từ :……………….. )

Trả lời:

1.

x Những cánh buồm.

2.

x Nước sông đầy ắp.

3.

x Màu áo của những người thân trong gia đình.

4.

x Thể hiện được tình yêu của tác giả đối với những cánh buồm trên dòng sông quê hương.

Xem thêm:  Đô thị đáng sống hội tụ cộng đồng tinh hoa

5.

x Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ.

6.

x Vì những cánh buồm gắn bó với con người từ bao đời nay.

7.

x Hai từ(Đó là các từ : lớn, khổng lồ).

8.

x Một cặp. (Đó là các từ : ngược / xuôi).

9.

x Đó là hai từ đồng âm.

10.

x Ba quan hệ từ(Đó là các từ : còn, thì, như)

Video liên quan

Back to top button