Tiết 5 – tuần 10 trang 67 vở bài tập (vbt) tiếng việt lớp 5 tập 1

Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân

Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân

Nhân vật
Tính cách

Dì Năm
……….

An
……….

Chú cán bộ
……….

Lính Cai
……….

Trả lời :

Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịchLòng dân

Nhân vật
Tính cách

Dì Năm
Dũng cảm bảo vệ cán bộ, nhanh trí, bình tĩnh

An
Thông minh, nhanh trí, lanh lẹ

Chú cán bộ
Bình tĩnh, tin tưởng vào dân

Lính Cai

Hống hách, xảo quyệt, vòi vĩnh

Video liên quan

Xem thêm:  Giữa dịch COVID-19, DN bất động sản chạy đua 'săn' vốn ngắn hạn từ trái phiếu
Back to top button