Thủ tục thực hiện dự án phân lô, bán nền cho người dân

2/ Sau khi mua thành công đã có quyết định được bán lô nền cho khách thì cần những thủ tục nào từng bước như thế nào để bán được lô nền?

Để thực hiện dự án, tiến hành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân hoặc xin giao đất thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin phép thực hiện dự án. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép thực hiện dự án thì doanh nghiệp mới có thể tiến hành thực hiện các thủ tục tiếp theo:

Theo quy định Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định các trường hợp thu hồi đất bao gồm: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai. Do đó, đối với các dự án của tổ chức kinh tế thì Nhà nước không thực hiện thu hồi đất mà doanh nghiệp phải tự thỏa thuận để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân

Để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân thì doanh nghiệp sẽ tiến hành:

+ Thỏa thuận diện tích đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Sau khi đạt được thỏa thuận, hai bên giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+ Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã giao kết và tiến hành đăng ký tại cơ quan quản lý đất đai.

Xem thêm:  Đề bài - bài c1 trang 55 sgk vật lí 7

+ Doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất (nếu loại đất nhận chuyển nhượng không đúng với loại đất sử dụng để thực hiện dự án).

+ Doanh nghiệp tiến hành giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013 quy định về điều kiện bán lô nền như sau:

“1. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

b) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

c) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

d) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị”.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện trên sẽ được cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho khách hàng.

Xem thêm:  Contented with nghĩa là gì

Thủ tục từng bước như sau:

+ Giới thiệu, thỏa thuận với khách hàng về diện tích lô, nền và giá chuyển nhượng;

+ Giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng bằng văn bản;

+ Công chứng hợp đồng đã giao kết;

+ Đăng ký với cơ quan đất đai;

+ Bàn giao đất và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Back to top button