Thủ tục thay đổi số CCCD trên sổ BHXH

Đổi số CCCD, CMND trên BHXH như thế nào?

Thủ tục thay đổi số CCCD trên sổ BHXH gồm những bước nào? Công dân đổi sang căn cước công dân thì có cần phải đổi sổ BHXH không?

1. Đổi sang căn cước công dân thì có cần phải đổi sổ BHXH không?

Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định, công dân phải đổi sổ BHXH trong các trường hợp sau:

  • Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ BHXH
  • Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

Đổi số CMND, CCCD không thuộc trường hợp phải cấp lại sổ BHXH

=> Đổi sang căn cước công dân không phải đổi sổ BHXH

2. Thủ tục thay đổi số CCCD trên sổ BHXH

Để thay đổi số CCCD, CMND trên sổ BHXH, người dân làm hồ sơ gửi đến cơ quan BHXH Việt Nam để điều chỉnh số CMND, CCCD trong cơ sở dữ liệu.

Hồ sơ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành theo QĐ 888/QĐ-BHXH)

Xem thêm:  Trường đại học lấy điểm thấp ở TPHCM 2021

3. Thay đổi thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH thuộc một trong các trường hợp được cấp lại sổ BHXH theo quy định tại điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Để thay đổi các thông tin này, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

– Người tham gia tự kê khai hồ sơ:

  • Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

  • Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

  • Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

– Đơn vị kê khai hồ sơ:

  • Mẫu D01-TS (Đối với trường hợp đơn vị làm hồ sơ cấp lại sổ BHXH): Bảng kê thông tin

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH Việt Nam sẽ điều chỉnh thông tin trên.

4. Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD

Các bạn có thể tải mẫu Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD tại bài: Giấy xác nhận đổi số CMND sang CCCD

Các bạn có thể tải mẫu D01-TS tại bài: Mẫu D01-TS

Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Xem thêm:  Đề thi giữa kì 1 Giáo dục công dân lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đi thông tin)

I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây).

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / …………. / …………. [03]. Giới tính: ……………………..

[04]. Quốc tịch …………………………….. [05]. Dân tộc ………………………………………………….

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): …………………………………..

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………………… [06.3]. Tỉnh (Tp): …………….

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thôn xóm: ………………………………

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): ……………………… [07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):

…………………………………………………… [07.4].Tỉnh (Tp): …………………………………………….

[08]. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ……………….. [09]. Số điện thoại liên hệ: ………….

[10]. Họ tên cha/mẹ/người giám hộ i với trẻ em dưới 6 tuổi): ………………………………….

[11]. Mức tiền đóng: ……………………… [12]. Phương thức đóng: ………………………………….

(Chỉ tiêu [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):

[14]. Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.

Xem thêm:  Hiến pháp 2013

II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [05] dưới đây)

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………..

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. / ……… / ………. [03]. Mã số BHXH: ……………………….

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………………………….

[05]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
………, ngày ……. tháng ……. năm …….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp các Thủ tục thay đổi số CCCD trên sổ BHXH. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Bảo hiểm, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Back to top button