Thủ tục Khai thuế môn bài theo năm

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2015

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính mới nhất hiện nay. Bài này sẽ giúp các bạn khỏi bỡ ngỡ khi kê khai thuế môn bài theo năm.

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài năm 2015

1. Bậc thuế môn bài phải nộp:

a. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh:

Bậc thuế

Bậc thuế Thu nhập 1 tháng Mức thuế cả năm
1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000

b. Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh:

Bậc thuế Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

Chú ý: Mức thuế môn bài phải nộp đối với DN căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Nếu DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm

– DN thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.

2. Hồ sơ kê khai thuế môn bài:

– Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

Xem thêm:  Giấy ủy quyền ký giấy tờ 2022

– Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS ( theo TT 119/2014/TT-BTC)

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế:

Trường hợp 1:

– Người nộp thuế mới hoạt động kinh doanh: Chậm nhật là ngày cuối cùng của tháng của tháng bắt đầu hoạt động SXKD.
Trường hợp 2:

– Người nộp thuế mới thành lập nhưng chưa hoạt động SXKD: Chậm nhất là trong 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài:

– Đối với DN đang hoạt động kinh doanh nếu trong năm không có thay đổi các yếu tố làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:

+ Thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài mà chỉ cần viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

– Đối với DN trong năm có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp:

+ Thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài MẪU 01/MBAI, chậm nhất là ngày 31/12 của năm.

– Đối với DN có đơn vị trực thuộc như: Chi nhánh, cửa hàng…

+ Nếu ở cùng tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN.

+ Nếu ở khác tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

Xem thêm:  6 thông tin quan trọng về sổ BHXH bạn nên biết

– Trường hợp Người nộp thuế không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác…

+ Thì nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button