Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe A1

Hồ sơ cấp lại Giấy phép lái xe

Điều kiện cấp lại bằng lái xe

Bằng lái xe hay còn gọi là giấy phép lái xe là điều kiện cần thiết khi tham gia gia thông. Vì vậy rất nhiều người thắc mắc mất bằng lái xe có được cấp lại hay không, thủ tục xin cấp lại bằng lái xe như thế nào. Mọi người mắc sẽ được HoaTieu.vn giải đáp ngay sau đây.

Căn cứ Điều 48 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT về đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ:

“Điều 48. Cấp lại giấy phép lái xe

…2. Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe

Người lái xe lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp cấp lại giấy phép lái xe không thời hạn các hạng A1, A2, A3;

d) Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu gồm: giấy chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Khi đến cấp lại giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, người mất giấy phép lái xe sẽ làm thủ tục sau để xin cấp lại:

  • Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT;
  • Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe (nếu có);
  • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định trừ cấp lại giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3;
  • Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
Xem thêm:  Đề thi học kì 1 môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021-2022

Bên cạnh đó khoản 7, Điều 48 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT có quy định thời gian cấp lại giấy phép lái xe được thực hiện như đối với cấp mới.

Bên cạnh đó, thời hạn cấp mới giấy phép lái xe được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT như sau:

2. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe hạng A1 được cấp trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ cơ sở đào tạo.

Back to top button