Thứ Anh Cần Là Melody (Demo)

Ca sĩ / ban nhạc: Jack


2 tông màu capo [Am]

Những gì bạn cần [F] là Melody[C]

Giữ tôi lại [Am] đừng để tôi đi [G]

Bảo mật [F] đầy môi [C]

Người đã [Am]đúng, bạn đã sai [G]

Những gì bạn cần [G] là Melody

Giữ tôi lại [Am] đừng để tôi đi [G]..i tôi.[C]

Bài viết trên đây, English6 đã cập nhật cho bạn thông tin về “Thứ Anh Cần Là Melody (Demo)❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Thứ Anh Cần Là Melody (Demo)” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Thứ Anh Cần Là Melody (Demo) [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Thứ Anh Cần Là Melody (Demo)” được đăng bởi vào ngày 2001-10-31 07:00:00. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại english6.net

Back to top button