thông tư số 49 2020 btcthông tư số 49 2020 btc – Hoatieu.vn

 • Thông tư số 69/2020/TT-BTC về hồ sơ, quy trình, thủ tục xử lý nợ thuế Thông tư 69 Bộ tài chính 2020 Thông tư số 69/2020/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành về quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ thuế. 570
 • Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNTThông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT Về việc ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc ban hành “danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”. 393
 • Thông tư số 49/2010/TT-BTCThông tư số 49/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Thông tư số 49/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 356
 • Biểu mẫu Thông tư 42 2020 BTCBiểu mẫu Thông tư 42 2020 BTC Phụ lục thông tư 42/2020 BTC về mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư số 42/2020 về mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa. Sau đây là trọn bộ biểu mẫu thông tư 42/2020/BTC được ban hành kèm theo thông tư, mời các bạn tham khảo và tải về sử dụng. 342
 • Thông tư số 49/2011/TT-BYTThông tư số 49/2011/TT-BYT Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền Thông tư số 49/2011/TT-BYT của Bộ Y tế: Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia. 314
 • Thông tư 49/2013/TT-BTCThông tư 49/2013/TT-BTC Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ Thông tư 49/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 4 năm 2013 về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ. 295
 • Thông tư số 49/2018/TT-BTCThông tư số 49/2018/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam HoaTieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Thông tư số 49/2018/TT-BTC để bạn đọc cùng tham khảo. 261
 • Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐTThông tư số 49/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ Đại học Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông trình độ Đại học. 128
 • Thông tư 49/2018/TT-BGTVTThông tư 49/2018/TT-BGTVT Sửa đổi Thông tư 35/2012/TT-BGTVT báo hiệu đường thủy nội địa Thông tư 49/2018/TT-BGTVT được BGTVT ban hành thay thế sửa đổi Thông tư 35/2012/TT-BGTVT về quy định biển báo hiệu đường thủy nội địa. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết. 105
 • Thông tư 49/2019/TT-BTCThông tư 49/2019/TT-BTC Sử dụng ngân sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Bộ tài chính ban hành Thông tư 49/2019/TT-BTC về sử dụng ngân sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 98
 • Thông tư 26/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC và Thông tư 67/2016/TT-BTCThông tư 26/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC và Thông tư 67/2016/TT-BTC Thông tư số 26 2020 BTC Bộ tài chính ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/2007/TT-BTC và Thông tư 67/2016/TT-BTC. 93
 • Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại một số Thông tư lĩnh vực kế toán, kiểm toánThông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại một số Thông tư lĩnh vực kế toán, kiểm toán Thông tư số 39 2020 BTC Bộ tài chính ban hành Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại một số Thông tư lĩnh vực kế toán, kiểm toán. 93
 • Thông tư số 49/2010/TT-BYTThông tư số 49/2010/TT-BYT Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước Thông tư số 49/2010/TT-BYT của Bộ Y tế: Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách Nhà nước. 82
 • Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa Thông tư 68/2019 về hóa đơn điện tử khi bán hàngThông tư 88/2020/TT-BTC sửa Thông tư 68/2019 về hóa đơn điện tử khi bán hàng Thông tư số 88 năm 2020 BTC Thông tư 88 2020/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành về sửa Thông tư 68/2019 về hóa đơn điện tử khi bán hàng. 77
 • Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTCThông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC Phí sử dụng mã, số viễn thông Thông tư 32 2020 TT BTC được Bộ tài chính ban hành về sửa đổi Thông tư 268/2016/TT-BTC phí sử dụng mã, số viễn thông. 73
 • Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNTThông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT Ban hành “danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh” Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành “danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh”. 44
 • Thông tư 28/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực chứng khoánThông tư 28/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực chứng khoán Thông tư 28 2020 Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2020/TT-BTC bãi bỏ toàn bộ 09 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng. Mời các bạn tham khảo. 29
 • Thông tư 49/2020/TT-BTC mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảmThông tư 49/2020/TT-BTC mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Thông tư số 49 2020 Bộ tài chính ban hành Thông tư 49/2020/TT-BTC mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. 28
 • Thông tư 45/2020/TT-BTC mức thu, nộp lệ phí sở hữu công nghiệpThông tư 45/2020/TT-BTC mức thu, nộp lệ phí sở hữu công nghiệp Thông tư số 45 2020 BTC Bộ tài chính ban hành Thông tư 45/2020/TT-BTC mức thu, nộp lệ phí sở hữu công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết,mời các bạn cùng theo dõi. 16
 • Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC lệ phí sở hữu công nghiệpThông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC lệ phí sở hữu công nghiệp Thông tư 31 2020 BTC Bộ tài chính ban hành Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC lệ phí sở hữu công nghiệp 15

Xem thêm:  Công văn số 2512/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp
Back to top button