thông tư liên tịch số 07/2015/ttlt-bkhĐt-btcthông tư liên tịch số 07/2015/ttlt-bkhĐt-btc – Hoatieu.vn

 • Thông tư liên tịch quy định mức lệ phí tuyển sinh 2015 số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐTThông tư liên tịch quy định mức lệ phí tuyển sinh 2015 số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Công bố mức thu lệ phí thi năm 2015 Thông tư liên tịch quy định mức lệ phí tuyển sinh 2015 số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT bao gồm quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015 và lệ phí dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. 1.831
 • Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMTThông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. 1.785
 • Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVTThông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải – Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 1.112
 • Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTCThông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 749
 • Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTCThông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 525
 • Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC về hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệpThông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC về hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp Quy trình trao đổi thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn chi tiết về việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế, bao gồm thông tin về đăng ký doanh nghiệp, tình hình hoạt động, báo cáo tài chính của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 481
 • Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNNThông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng. 405
 • Thông tư liên tịch về lộ trình đăng ký thông tin và lựa chọn nhà thầu qua mạng số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTCThông tư liên tịch về lộ trình đăng ký thông tin và lựa chọn nhà thầu qua mạng số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Đăng thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng Thông tư liên tịch về lộ trình đăng ký thông tin và lựa chọn nhà thầu qua mạng số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC bao gồm 6 chương, 38 điều và 6 phụ lục quy định chi tiết, cụ thể việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 362
 • Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu công nghiệpThông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu công nghiệp Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu công nghiệp Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn cơ cấu tổ chức Ban quản lý Khu công nghiệp có hiệu lực ngày 19/10/2015, do Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Nội vụ ban hành. Mời các bạn tham khảo. 359
 • Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐTThông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT Về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015. 294
 • Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTCThông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp. 246
 • Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 241
 • Thông tư liên tịch về kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế 2012-2015 số 117/2015/TTLT-BTC-BYTThông tư liên tịch về kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế 2012-2015 số 117/2015/TTLT-BTC-BYT Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế 2012-2015 Thông tư liên tịch về kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia y tế 2012-2015 số 117/2015/TTLT-BTC-BYT có hiệu lực ngày 01/10/2015. HoaTieu.vn cập nhật nội dung và gửi đên các bạn tham khảo và nghiên cứu bản PDF và DOC. 206
 • Thông tư liên tịch về việc bình ổn giá hàng nông nghiệp số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTCThông tư liên tịch về việc bình ổn giá hàng nông nghiệp số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC Bình ổn giá một số mặt hàng nông nghiệp Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC chi tiết về các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn về bình ổn giá và kê khai giá. 160
 • Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNNThông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN Về mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010 Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010. 149
 • Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTCThông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính: Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. 146
 • Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNVThông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 113
 • Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTCThông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 111
 • Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐTThông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động đầu tư Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2015. 103
 • Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYTThông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT Hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT của Bộ Y tế – Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. 87

Xem thêm:  Thủ tục nhập học Đại học Công nghiệp Hà Nội 2021
Back to top button