Thông tư 50/2019/TT-BGTVT – Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Giao thông

Quy định xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Giao thông

Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT

Thông tư 50/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông Vận tải Việt Nam”.

Tóm tắt nội dung Thông tư 50/2019/TT-BGTVT

Công tác trên 15 năm được xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển GTVT Việt Nam”

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 50/2019/TT-BGTVT về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông Vận tải Việt Nam” ngày 20/12/2019.
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông Vận tải Việt Nam” là hình thức khen thưởng của Bộ Giao thông Vận tải cho cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Giao thông Vận tải Việt Nam.

Theo đó, Kỷ niệm chương được xét tặng hoặc truy tặng một lần cho cá nhân. Cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian công tác được xét tặng Kỷ niệm chương khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Trước hết, cá nhân công tác trong ngành Giao thông Vận tải Việt Nam từ đủ 20 năm trở lên đối với nam và từ đủ 15 năm trở lên đối với nữ.

Tiếp theo, cá nhân ở các ngành khác chuyển về ngành Giao thông Vận tải Việt Nam hoặc từ ngành Giao thông Vận tải Việt Nam chuyển sang ngành khác có đủ 25 năm công tác liên tục trong đó có thời gian công tác trong ngành Giao thông Vận tải Việt Nam đủ 10 năm trở lên đối với nam và đủ 08 năm trở lên đối với nữ.

Xem thêm:  Kỳ 10 ngày thứ nhật là gì

Cuối cùng, công chức có thời gian ít nhất 05 năm giữa chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải trở lên hoặc là lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải có nhiều công lao, thành tích được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản xác nhận, ghi nhận…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button