Thông tư 38/2019/TT-BTC – Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước

Thông tư số 38/2019/TT-BTC

Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.

Tóm tắt nội dung Thông tư 38/2019/TT-BTC

Vay bù đắp bội chi NSĐP 2020 đảm bảo tối thiểu 60% là vay trung và dài hạn

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/6/2019 hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 3 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu năm 2020, tỷ lệ huy động thu NSNN từ thuế, phí so với tổng sản phẩm nội (GDP) khoảng 19-20%. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2019.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ; nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước còn dư… để lập dự toán nguồn cải cách tiền lương năm 2020.

Về kế hoạch trả nợ gốc, trả nợ lãi, phí của ngân sách địa phương, với địa phương được phép bội chi, Bộ yêu cầu số vay bù đắp bội chi phải đảm bảo tối thiểu 60% là vay trung và dài hạn. Trường hợp mức dư nợ của ngân sách địa phương ước tính đến 31/12/2019 vượt mức quy định thì trong dự toán ngân sách 2020, địa phương phải dành nguồn thu từ NSNN được thưởng theo phân cấp, giảm kế hoạch chi đầu tư công trung hạn để bố trí trả nợ gốc.

Xem thêm:  Soạn bài luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: công dân

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 12/8/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button