Thông tư 32/2019/TT-BCT – HoaTieu.vn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bảo quản vật liệu nổ công nghiệp

Thông tư số 32/2019/TT-BCT

Thông tư 32/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

Ngày 21/11/2019, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 32/2019/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ.

Tóm tắt nội dung Thông tư 32/2019/TT-BCT

Tổ chức không được bảo quản trên 20kg thuốc nổ để học tập, nghiên cứu khoa học.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ ký hiệu là QCVN 01:2019 BCT. Theo đó:

Thứ nhất, đối với nhà xưởng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp: Phải có cửa thoát nạn dễ nhận biết với số lượng không nhỏ hơn 02 và phải đảm bảo khoảng cách từ cửa đến điểm xa nhất trong nhà không quá 15m. Cửa thoát nạn có kích thước không nhỏ hơn 1,2m x 2,2m; Sàn nhà xưởng sản xuất cao hơn mặt bằng xung quanh từ 0,2m trở lên, được làm hoặc phủ bằng vật liệu không cháy…

Xem thêm:  Dòng tiền nhàn rỗi sẽ tiếp tục đổ vào lĩnh vực bất động sản?

Thứ hai, quá trình trộn hỗn hợp thuốc nổ và chế tạo dây nổ: Không cho phép có người trong buồng trộn hỗn hợp thuốc nổ khi máy trộn đang hoạt động. Khi máy trộn dừng hoạt động, trong buồng trộn không được nhiều hơn 02 người để lấy sản phẩm thuốc nổ ra ngoài; Không cho phép nhiều hơn 02 người trong phòng cuốn dây nổ.

Đặc biệt, tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nghiên cứu khoa học, học tập không được bảo quản lớn hơn 20kg thuốc nổ; 500 kíp nổ cùng lượng dây cháy chậm, dây nổ tương ứng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Back to top button