thông tư 30/2016/tt-bca – Hoatieu.vnthông tư 30/2016/tt-bca – Hoatieu.vn

 • Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Giáo viên tiểu học được chấm điểm học sinh từ ngày 06/11/2016 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đánh giá thường xuyên là đánh giá trong quá trình học tập, rèn luyện về kiến thức, kĩ năng, thái độ và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh, được thực hiện theo tiến trình nội dung của các môn học và các hoạt động giáo dục. 300.486
 • Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát giao thôngThông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát giao thông Nhiệm vụ, quyền hạn mới nhất của Cảnh sát giao thông Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành ngày 04/01/2016 và có hiệu lực từ 15/02/2016. Theo đó, CSGT được quyền trưng dụng tài sản từ 15/02. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung. 17.855
 • Thông tư 12/2013/TT-BCAThông tư 12/2013/TT-BCA Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe Thông tư 12/2013/TT-BCA về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe 2.388
 • Thông tư 06/2018/TT-BCAThông tư 06/2018/TT-BCA Tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành Thông tư 06/2018/TT-BCA về quy định tiêu chuẩn thi đua trong chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 12/02/2018. 1.934
 • Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thôngThông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam 2016 Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông (sau đây viết tắt là hộ chiếu) ở trong nước cho công dân Việt Nam. Thông tư 29/2016/TT-BCA có hiệu lực ngày 20/08/2016, mời các bạn cùng tham khảo. 1.277
 • Thông tư 38/2016/TT-BCA về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dânThông tư 38/2016/TT-BCA về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân Tiêu chí tuyển chọn công dân nữ tham gia nghĩa vụ CAND Thông tư 38/2016/TT-BCA quy định về nguyên tắc, yêu cầu, độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; ngành nghề tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phân công trách nhiệm và phối hợp trong tuyển chọn; thời điểm phong cấp bậc hàm; xuất ngũ trước thời hạn đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 1.244
 • Thông tư 36/2010/TT-BCAThông tư 36/2010/TT-BCA Quy định về đăng ký xe Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe 902
 • Thông tư 30/2019/TT-BCTThông tư 30/2019/TT-BCT Sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT và Thông tư 39/2015/TT-BCT Bộ công thương ban hành Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT và Thông tư 39/2015/TT-BCT. 661
 • Thông tư 39/2016/TT-BCAThông tư 39/2016/TT-BCA Quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy Thông tư 39/2016/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành ngày 04/10/2016. 509
 • Thông tư 41/2019/TT-BCAThông tư 41/2019/TT-BCA Sửa đổi Thông tư 66/2015/TT-BCA Bộ công an ban hành Thông tư 41/2019/TT-BCA về Bổ sung 02 biểu mẫu sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 507
 • Thông tư 40/2019/TT-BCAThông tư 40/2019/TT-BCA Sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân Bộ Công an ban hành Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định 137/2015/NĐ-CP. 371
 • Thông tư 54/2017/TT-BCAThông tư 54/2017/TT-BCA Sửa đổi Thông tư 60/2014/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, khiếu nại, tố cáo Ngày 15/11/2017, Bộ Công an ban hành Thông tư 54/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 60/2014/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, khiếu nại, tố cáo. 370
 • Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNTThông tư 30/2017/TT-BNNPTNT Sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT về trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu Ngày 29/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT về sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT. Mời các bạn tham khảo và tải về. 363
 • Thông tư số 30/2011/TT-BTTTTThông tư số 30/2011/TT-BTTTT Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. 318
 • Thông tư 64/2017/TT-BCAThông tư 64/2017/TT-BCA Sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Mời các bạn tham khảo. 213
 • Thông tư 48/2019/TT-BCAThông tư 48/2019/TT-BCA Sửa đổi trình tự thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Bộ công an ban hành Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 11/2016/TT-BCA về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết. 147
 • Thông tư 49/2017/TT-BCAThông tư 49/2017/TT-BCA Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp lĩnh vực kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã ban hành Thông tư 49/2017/TT-BCA quy định chế độ bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm, mổ và khai quật tử thi. 146
 • Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thươngThông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương ban hành ngày 13/12/2016. Theo đó, Thông tư sẽ thực hiện các hoạt động giám định tư pháp; hồ sơ giám định tư pháp; hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định và chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương. 129
 • Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa Thông tư 17/2016/TT-BGTVT về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bayThông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa Thông tư 17/2016/TT-BGTVT về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay Thông tư 30 2020/TT-BGTVT được Bộ giao thông vận tải ban hành về sửa Thông tư 17/2016/TT-BGTVT về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 72
 • Thông tư 43/2019/TT-BCAThông tư 43/2019/TT-BCA Tổng hợp biểu mẫu về dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án tù Bộ Công An ban hành Thông tư 43/2019/TT-BCA mẫu giấy tờ trong chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. 62
 • Thông tư 30/2017/TT-BTTTTThông tư 30/2017/TT-BTTTT Từ năm 2018, tất cả các chung cư phải có hộp thư tập trung Từ năm 2018, tất cả các chung cư phải có hộp thư tập trung là nội dung mới tại Thông tư 30/2017/TT-BTTTT việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng (CC,TNVP). 54
 • Thông tư 30/2019/TT-BYTThông tư 30/2019/TT-BYT Sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT chẩn đoán, điều trị trước sinh Bộ y tế ban hành Thông tư 30/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 34/2017/TT-BYT chẩn đoán, điều trị trước sinh. 53

Xem thêm:  Tải Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Back to top button