Thông tư 183/2019/TT-BQP – HoaTieu.vn

Thông tư số 183/2019/TT-BQP

Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong quân đội do Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 183/2019/TT-BQP quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội.

Theo đó, Thông tư 183 quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ thi hành án hình sự trong quân đội như sau:

Là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

Tốt nghiệp một trong các học viện: Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân hoặc đại học Luật;

Được bồi dưỡng kiến thức chính trị, quân sự theo quy định, có kinh nghiệm thực tiễn về công tác giam giữ và thi hành án hình sự.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định, cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc BQP phải có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ của lực lượng được giao nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp trong Quân đội theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Thông tư 183/2019/TT-BQP, có hiệu lực thi hành từ 22/01/2020 thay thế Thông tư 101/2012/TT-BQP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Xem thêm:  Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
Back to top button