thông tư 09/2017/tt-bnv – Hoatieu.vnthông tư 09/2017/tt-bnv – Hoatieu.vn

 • Thông tư 05/2017/TT-BNV hướng dẫn cách xếp lương công chức hành chính Hướng dẫn mới về xếp lương công chức từ ngày 01/10/2017 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Mời các bạn tham khảo. 6.265
 • Thông tư 12/2019/TT-BNVThông tư 12/2019/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng Bộ nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV về hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng. Sau đây là nội dung chi tiết. 5.895
 • Thông tư số 09/2010/TT-BNVThông tư số 09/2010/TT-BNV Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Thông tư số 09/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 2.040
 • Thông tư 08/2017/TT-BNVThông tư 08/2017/TT-BNV Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng Thông tư 08/2017/TT-BNV về hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo và tải về. 1.820
 • Thông tư 01/2018/TT-BNVThông tư 01/2018/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thông tư 01/2018/TT-BNV về hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 08/01/2018. Mời các bạn tham khảo. 1.116
 • Thông tư 05/2012/TT-BNVThông tư 05/2012/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Thông tư 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24 tháng 10 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 520
 • Thông tư 14/2018/TT-BNVThông tư 14/2018/TT-BNV Sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hoạt động tổ dân phố Bộ nội vụ ban hành Thông tư 14/2018/TT-BNV về sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hoạt động tổ dân phố. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 503
 • Thông tư 06/2017/TT-BNVThông tư 06/2017/TT-BNV Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học Thông tư 06/2017/TT-BNV về quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 27 tháng 09 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo. 430
 • Thông tư 09/2012/TT-BNVThông tư 09/2012/TT-BNV Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức Thông tư 09/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 10 tháng 12 năm 2012 quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. 400
 • Thông tư 06/2019/TT-BNVThông tư 06/2019/TT-BNV Sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BNV chế độ báo cáo thống kê Bộ nội vụ ban hành Thông tư 06/2019/TT-BNV về sửa đổi Thông tư 11/2012/TT-BNV chế độ báo cáo thống kê. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. 252
 • Thông tư 07/2017/TT-BNVThông tư 07/2017/TT-BNV Chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước Công bố 6 nhóm chức danh có hệ số lương cấp hàm cơ yếu cao nhất là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Mời các bạn tham khảo. 193
 • Thông tư 09/2019/TT-BNVThông tư 09/2019/TT-BNV Thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng Bộ nội vụ ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV về thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng. Sau đây là nội dung chi tiết thông tư, mời các bạn cùng theo dõi. 162
 • Thông tư 10/2017/TT-BNVThông tư 10/2017/TT-BNV Quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thông tư 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 về quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết thông tư tại đây. 157
 • Thông tư 09/2019/TT-BGDĐTThông tư 09/2019/TT-BGDĐT Bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT thời gian tập sự giáo viên Bộ giáo dục đào tạo ban hành Thông tư 09/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT thời gian tập sự giáo viên. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. 144
 • Thông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấuThông tư 09/2017/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN mua, bán và xử lý nợ xấu Quy định mới về mua, bán và xử lý nợ xấu Thông tư 09/2017/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Mời các bạn tải toàn bộ Thông tư về để tham khảo. 119
 • Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNVThông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp Thông tư liên tịch số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp – Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp. 113
 • Thông tư 09/2018/TT-BNVThông tư 09/2018/TT-BNV Mã số ngạch công chức quản lý thị trường Thông tư 09/2018/TT-BNV được Bộ nội vụ ban hành ngày 13/9/2018 quy định về mã số ngạch công chức quản lý thị trường. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết. 111
 • Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT và Thông tư 10/2017/TT-BCTThông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT và Thông tư 10/2017/TT-BCT Thông tư số 12 2020 BCT Thông tư 12/2020/TT-BCT do Bộ công thương ban hành về sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT và Thông tư 10/2017/TT-BCT. 102
 • Thông tư 09/2018/TT-BTPThông tư 09/2018/TT-BTP Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định về Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 21/06/2018. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết. 78
 • Mẫu S2-09/KB/TABMIS theo Thông tư 77/2017/TT-BTCMẫu S2-09/KB/TABMIS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC Bảng tổng hợp các nghiệp vụ tại đơn vị kế toán phụ thuộc hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu S2-09/KB/TABMIS: Bảng tổng hợp các nghiệp vụ tại đơn vị kế toán phụ thuộc. Đây là mẫu sử dụng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. 73

Xem thêm:  Giải bài tự kiểm tra trang 94, 95 vở bài tập toán lớp 4 tập 1
Back to top button