Thông tin ứng viên dự tuyển – Mẫu đơn xin việc mới nhất

Mẫu đơn xin việc mới nhất

Thông tin ứng viên dự tuyển

Để viết một lá đơn xin việc khiến nhà tuyển dụng thấy được sự chuyên nghiệp cũng như những khả năng kinh nghiệm của bạn, thì việc bạn viết một lá đơn xin việc trên đó trình bày đầy đủ thông tin ứng viên cũng như kỹ năng làm việc chắc chắn sẽ gây được sự chú ý của nhà tuyển dụng.

hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu đơn xin việc mới bao gồm đầy đủ các thông tin ứng viên dự tuyển để bạn tham khảo và chuẩn bị tốt cho bộ hồ sơ xin việc của mình.

Ngoài ra, để hoàn thiện hồ sơ bạn cần bổ sung một số biểu mẫu sau:

Sơ yếu lý lịch.

Sơ yếu lý lịch tự thuật (Curriculum Vitae – CV).

Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng.

Bằng cấp.

Các chứng chỉ đào tạo khác.

Hộ khẩu công chứng.

Ảnh 3×4.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

IV. Chi tiết về kinh nghiệm công tác: (Các công việc chính đã từng đảm trách)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

V. Kế hoạch phát triển sự nghiệp/Nguyện vọng cá nhân:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

VI/ Một số phẩm chất, kỹ năng đặc biệt

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Hãy tóm tắt phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và các kinh nghiệm khác (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin ứng viên dự tuyển

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.

Xem thêm:  Mảnh đất 1.000m2 có đến 150 người đồng sở hữu 'sổ đỏ'

Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin về cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho Ngân hàng trong quá trình thẩm tra.

………, ngày….tháng…..năm 20….
ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button