Thôi học tiếng Anh là gì

Line nghĩa là gì

Tiếng AnhSửa đổilineCách phát âmSửa đổiIPA: /ˈlɑɪn/Hoa Kỳ[ˈlɑɪn] Danh từSửa đổiline  /ˈlɑɪn/Dây, dây thép. to hang the clothes on the line   phơi quần áo ra …

Hỏi Đáp
Là gì

Xem thêm:  Nghị quyết 99/2015/QH13 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Back to top button