Thời điểm đủ 5 năm liên tục là gì

Ảnh minh họa

Điều kiện xác định BHYT 5 năm liên tục

Theo Điều 12 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, gián đoạn không quá 3 tháng theo quy định thì trên thẻBHYTsẽ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.

Tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 1313/QĐ-BHXH nêu rõ, người tham gia BHYT 5 năm liên tục là người có dòng chữ Thời điểm đủ 5 năm liên tục: Từ ngày …./…./.. được in phía cuối Thẻ BHYT, giúp người tham gia BHYT và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng BHYT.

Quyền lợi khitham gia BHYT 5 năm liên tục

Khoản 15 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014 có nêu: Người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham giaBHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Tức là, khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.

Xem thêm:  bài thu hoạch sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Điều kiện đượchưởng BHYT 5 năm liên tục

Để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, người bệnh phải đáp ứng đủ 3 điều: Tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên (nếu có thời gian gián đoạn thì chỉ được gián đoạn tối đa không quá 3 tháng); có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở; khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Thủ tục hưởng BHYT 5 năm liên tục

Theo Thông báo 2298/TB-BHXH ngày 14/11/2018, người có đủ điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm: Thẻ BHYT; Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao); Hóa đơn, chứng từ thanh toán viện phí (bản chính).

Sau khi có đủ các giấy tờ này, người bệnh nộp hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi tham gia BHYT để được giải quyết./.

Thêm đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=I3ZO-SLA74k

Back to top button