Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là gì

Theo quan điểm của triết học Mác Lê nin, mâu thuẫn tạo thành bởi hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau ở

Câu 70953 Thông hiểu

Theo quan điểm của triết học Mác Lê nin, mâu thuẫn tạo thành bởi hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau ở

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bài 4: Nguồn gốc vận động & phát triển của sự vật và hiện tượng — Xem chi tiết

Video liên quan

Xem thêm:  nhiều chỉ số kinh tế xã hội lạc quan
Back to top button