The King of Fighters XV: Hướng dẫn điều khiển nhân vật để tạo combo

The King of Fighters XV đang là tựa game đối kháng được yêu thích. Trò chơi tập trung vào việc sử dụng các nút điều khiển, kết hợp chúng với nhau để tạo ra các combo mạnh mẽ, gây sát thương cao, cũng như né tránh những cuộc tấn công của đối thủ.

Đối với người chơi mới, điều khiển nhân vật có thể khó khăn, thậm chí việc kết hợp các phím để tạo combo di chuyển đặc biệt của trò chơi này rất nhiều và khá phức tạp.

Hãy cùng khám phá chỉ số của các nhân vật và những nút điều khiển, kết hợp phím để tạo combo tấn công mạnh mẽ trong The King of Fighters XV.

The King of Fighters có tới

The King of Fighters có tới 39 nhân vật để người chơi điều khiển

Các ký hiệu điều khiển

Ký hiệu Ý nghĩa
LP Đấm nhẹ
LK Đá nhẹ
HP Đấm mạnh
HK Đá mạnh
[EX] Có thể kích hoạt phiên bản EX của cuộc tấn công bằng cách nhấn 2 trong số các nút tấn công tương ứng.
[MAX] Có thể kích hoạt phiên bản MAX của cuộc tấn công bằng cách nhấn 2 trong số các nút tấn công tương ứng.
[Midair] Đòn tấn công phải được thực hiện khi đang ở trên không.
[Close-range] Phải áp sát đối thủ trước khi thực hiện tấn công.
[Charge] Giữ input hướng tương ứng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi làm theo với output hướng sau.
[Air-OK] Đòn tấn công phải được thực hiện trong khi ở giữa không trung.

Chỉ số, các bước di chuyển và combo tấn công của nhân vật

Krohnen

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Spiral Smash ⭢ + LP
Emergency Slide ⭢ + HK
Di chuyển đặc biệt Blaze Thrower [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Heat Shield [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Strike Slash [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Infernal Prominence [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Fusion Blaster [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK or HK (MAX giữ OK)
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Calamity Overdrive ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Front Crash [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Backstab [Close-range] ⭠ hoặc⭢ + HK

Ángel

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tầm với 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Middle Spin ⭢ + LK
Heavy Knee Attack [Midair] ⭣ + HK
Di chuyển đặc biệt Red Sky [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Mad Murder [EX] [Close-range] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Unchain Suite Unchain – Thấp: ⭨ + LK
Unchain – Gót: ⭨ + HK
Unchain – Lốc xoáy: ⭠, ⭢ + LK hoặc HK
Unchain – Thổi [EX]: ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Unchain – Bước [EX]: ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Real Wave [MAX] ⭠, ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Blue Monday Counter [MAX] ⭠, ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK (cùng lúc với đòn tấn công của đối thủ)
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Ascension Time ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Tekitou Rush [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Shadow Behead [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK

Kula Diamond

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường One Inch ⭢ + LP
Slider Shoot ⭨ + HK
Di chuyển đặc biệt Crow Bite [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Diamond Breath [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Counter Shell [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Ray Spin [EX]

⭣⭩⭠ + LK hoặc HK

 • Ray Spin (Đứng): [Ray Spin] + ⭢ + LK
 • Ray Spin (Ngồi): [Ray Spin] + ⭢ + HK
Falling Snowman [EX] ⭣, ⭣ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Diamond Edge [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Frozen Arena [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Glacier Ridge ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Ice Coffin [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Ice Sledge [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK

Athena

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Phoenix Bomb (Mặt đất) ⭢ + LK
Phoenix Bomb (Trên không) [Midair] ⭢ + LK
Di chuyển đặc biệt Psycho Ball Attack [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Psycho Sword [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Psycho Reflector [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Phoenix Arrow [EX] [Midair] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Super Psychic Throw [EX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢ + LP hoặc HP
Psychic Teleport [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Psycho Shoot [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Shining Crystal Bit [MAX] [Air-OK] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Crystal Shoot [MAX] [Air-OK] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Psycho Remix☆Spark! ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Psychic Attack [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Psychic Throw [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Psychic Shoot [Midair + Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP

Mai

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Ukihane [Midair] ⭣ + LK
Koukaku no Mai ⭨ + HK
Sankaku-Tobi [Midair + gần góc] ⭧
Target Combo 1 [Close-range] LK > HK
Di chuyển đặc biệt Ryuuenbu [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Kachousen [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hissatsu Shinobi-Bachi [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc  HK
Musasabi no Mai – Trước [EX] [Charge] Xuống > ⭧ + LP hoặc HP
Musasabi no Mai – Sau [EX] [Charge] Xuống > ⭦ hoặc ⭡ + LP hoặc HP
Musasabi no Mai – Trên không [EX] [Midair] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Chou Hissatsu Shinobi-Bachi [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Air Chou Hissatsu Shinobi-Bachi [MAX] [Midair] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Kagerou no Mai [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Shiranui-Ryuu Ougi – Kuzunoha [Air-OK] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Shiranui Gorin [Midair] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Fuusha Kuzushi [Midair] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Yume-Zakura [Midair + Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP

Yuri

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Enyoku ⭢ + LP
Yuri Raijin Kyaku [Midair] ⭨ + LK
Shien ⭨ + HK
Di chuyển đặc biệt Ko-Ou Ken [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP (Giữ OK)
Kuuga [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Saiha [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Raiou Ken [EX] [Midair] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hyakuretsu Binta [EX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Houyoku [EX]

⭢⭣⭨ + + LK hoặc HK

 • [Houyoku] + LP hoặc HP
 • [Houyoku] + LK hoặc HK
 • [Houyoku + Midair + Close-range] + LP hoặc HP
 • [Houyoku] + ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Chou Saiha (Kyokugenryu – Raiha) [MAX] ⭣⭩⭠, ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Hien Houou Kyaku [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Haoh Shoukou Ken [MAX] ⭣⭨⭢, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển đặc biệt Climax Chou! Ryuuko Ranbu ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Oni Harite [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ HP
Silent Nage [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ HK

Shun’ei

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tầm với 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Sky Axe ➡️ + LK
Ground Hammer ➡️ + LP
Combo 1 Nhấn theo thứ tự HP • HP
Di chuyển đặc biệt Scarlet Phantom [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Aqua Spear [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Rising Efreet [EX] ➡️⬇️↘️ + LP hoặc HP
Blau Wing [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Thruster Vision • Trước [EX] [Midair] ⬇️↘️➡️ + HK
Thruster Vision • Sau [EX] [Midair] ⬇️↙️⬅️ + HK
Thruster Vision • Xiên [Midair] ⬇️↘️➡️ + LK
Thruster Vision • Dưới [Midair] ⬇️↙️⬅️ + LK
Di chuyển siêu đặc biệt Gaianic Burst [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️+ LP hoặc HP
Specter Extension [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Phantom Singulation ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK]
Ném thông thường Buster Knee Kick [close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Aerial Leg Throw [close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK

Meitenkun

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Nezou Rangeki ➡️ + LK
Chinzankou ⬅️ + LP
Di chuyển đặc biệt Makura Nage [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Sen-Siss Hou [EX] [charge ⬅️] ➡️ + LP hoặc HP
↳ Sen-Siss Hou (theo sát) [Sen-Siss Hou] LP hoặc HP
Geki Hou [EX] [charge ⬇️] ⬆️ + LP hoặc HP
Ressen Kyaku [EX] [Midair] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Chou Geki Hou [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Hakuchuu Musou [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Seikaku Meitengyobu ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK]
Ném thông thường Feint Makura [close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Makura Bomb [close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK

Benimaru

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Jackknife Kick ➡️ + LK
Flying Drill [midair] ⬇️ + HK
Di chuyển đặc biệt Iai-Geri [EX] ⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
↳ Inazuma Sandan-Geri [Iai-Geri] ⬇️⬆️ + LK hoặc HK
Raimeitou [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Raijinken [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Air • Raijinken [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Benimaru Collider [EX] [close-range] ➡️↘️⬇️↙️⬅️➡️ + LP hoặc HP
Super Jinrai Kick [EX] ➡️⬇️↘️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Rai-Kou Ken [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Benimaru Rising Shot [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Raiha Jim-Ou Ken ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK]
Ném thông thường Catch and Shoot [close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Front Suplex [close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Spinning Knee Drop [Midair] ⬅️ hoặc ➡️+ HP

Antonov

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tầm với 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường President Binta ⭢ + LP
Combo 1 [Close-range] Nhấn theo thứ tự HK > HP
Combo 2 [Close-range] Nhấn theo thứ tự HK > HK
Di chuyển đặc biệt Whale Stream [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Vertical Macho [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Gigantic Back [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ _ LK
Gigantic Back Press [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ + HK
Bering Wave [EX] [Midair] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Tunguska Bomber [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Kamchatka Collapse [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Kosmos Regression ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường President Lift [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
President Toss [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK

Ramón

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ 🟩⬛⬛⬛⬛ (1/5)
Tầm với 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Sankaku-Tobi [Midair Near Corner] ⭧
Drop Kick ⭨ + HK
Head Butt

⭢ + LP

 • Hoist 1: [Head Butt] + ⭣⭣ + LP
 • Hoist 2: [Head Butt] + ⭣⭣ + HP
Di chuyển đặc biệt Tiger Neck Chancery [EX] [Close-range] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Rolling Sobat [EX]

⭢⭣⭨ + LK or HK

 • Flying Body Attack: [LK hoặc HK Rolling Sobat] + ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
 • Hoist 1: [Flying Body Attack] + ⭣⭣ + LP
 • Hoist 2: [Flying Body Attack] + ⭣⭣ + HP
Somersault [EX]

⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK

 • Dừng: [Somersault] + LP LK
Tiger Load [EX]

⭣⭩⭠ + LK hoặc HK

 • Feint Dash: [Tiger Load]+ LP LK
 • Feint Jump: [Tiger Load] + ⭧
 • Cross Chop: [Tiger Load] + LK hoặc HK
 • Force of Will: [Tiger Load] + ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
 • Hoist 1: [Force of Will] + ⭣⭣ + LP
 • Hoist 2: [Force of Will] + ⭣⭣ + HP
Bird of Paradise [EX]

⭣⭣ + LP HP

 • [Bird of Paradise] + ⭣⭣ + LP
 • [Bird of Paradise] + ⭣⭣ + HP
Feint Step [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP (Giữ OK)
Di chuyển siêu đặc biệt Tiger Spin [MAX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
El – Diablo – Amarillo – Ramón – Volando [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Hyper Sonic – Ramón ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Arm Whip [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Flying Mare [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK

Terry Bogard

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Back Knuckle ⭢ + LP
Rising Upper ⭨ + HP
Di chuyển đặc biệt Power Wave [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Burning Knuckle [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Crack Shoot [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Rising Tackle [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Power Charge [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Power Dunk [EX] ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Power Geyser [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Buster Wolf [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Stardust Ignition ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Buster Throw (Forward) [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Buster Throw (Backward) [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK

Andy Bogard

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Hirate Uchi ⭠ hoặc ⭢ + LP
Genei Shiranui [Midair] ⭣ + HK
Target Combo 1 [Nhấn theo thứ tự] LK > HK
Di chuyển đặc biệt Zan-ei Ken [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Kuuha Dan [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hishou Ken [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Shouryuu Dan [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Chou Reppa Dan [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Zetsu – Hishou Ken [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Chou – Shin – Soku – Zan-ei Ken [Air-OK] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Kakaekomi Nage (Forward) [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Kakaekomi Nage (Backward) [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK

Joe Higashi

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Step High Kick ⭢ + LK
Sliding ⭨ + HK
High Kick ⭠ + LK
Di chuyển đặc biệt Hurricane Upper [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Tiger Kick [EX] ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Slash Kick [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Bakuretsuken [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Ougon no Kakato [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Screw Upper [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Baku-Sla Golden Tiger [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Bakuretsu Screw Premium ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường Hiza-Jigoku [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Joe Special 2 [Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK

Isla

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tầm với 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Cloud ➡️ + LK
Designs ↘️ + HK
Di chuyển đặc biệt Fill-In [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Scribe [EX] ➡️⬇️↘️ + LK hoặc HK
To Front [EX] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
↳ Brake [To Front] HK
↳ Throwie A [To Front HK hoặc -EX-] LP
↳ Throwie B [To Front HK hoặc -EX-] LK
↳ Throwie C [To Front HK hoặc -EX-] HP
Drips Forward [midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Drips Backward [midair] ⬇️↙️⬅️ + LP
Drips Vertical [midair] ⬇️↙️⬅️ + HP
Piecing A [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LK
Piecing B [midair] ⬇️↘️➡️ + HK
Piecing C [EX] [midair] ⬇️↙️⬅️ + LK
Di chuyển siêu đặc biệt Back to Back [MAX] [midair] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Wild Style [MAX] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax King of Piece: I&A ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK]
Ném thông thường All-City [close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Crossing Out [close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK

Heidern

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Shooter Narnagel ➡️ + LK
Di chuyển đặc biệt Cross Cutter [EX] [charge ⬅️] ➡️ + LP hoặc HP
Moon Slasher [EX] [charge ⬇️] ⬆️ + LP hoặc HP
Storm Bringer [EX] [close-range] ➡️↘️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Stinger [EX] ➡️⬇️↘️ + LP hoặc HP
Assault Saber [EX] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Heidern End [MAX] ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Heidern Slash [MAX] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP [MAX ⬅️ hoặc Neutral hoặc ➡️]
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Gae Bolg ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK]
Ném thông thường Lead Belcher [close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Backstabbing [close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK

Dolores

Chỉ số

Tấn công 🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ 🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ 🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)

Điều khiển các bước di chuyển

Di chuyển thông thường Hilzuni ➡️ + LP
Target Combo 1 [Nhấn theo thứ tự] [close-range] HK > HP
Di chuyển đặc biệt Burj [EX] ➡️↘️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Qafas Qabl [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Qafas Khalfi [EX] ⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Nesh [EX] ⬅️⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Altariq [EX] ⬇️⬇️ + LP hoặc LK hoặc HP hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Ghadab [MAX] [close-range] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Hadir [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax Khalaq al’ard ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK]
Ném thông thường Salaba [close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Maran [close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK
Xem thêm:  Có được mang máy sấy tóc, máy uốn tóc, máy duỗi tóc lên máy bay không?

Như vậy bài viết trên đây, thay mặt ban quản trị admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “The King of Fighters XV: Hướng dẫn điều khiển nhân vật để tạo combo❤️️”. Admin hy vọng rằng với những thông tin hữu ích mà bài viết chúng tôi tổng hợp biên soạn về “The King of Fighters XV: Hướng dẫn điều khiển nhân vật để tạo combo” sẽ có thể giúp các bạn đọc hiểu rõ hơn về “The King of Fighters XV: Hướng dẫn điều khiển nhân vật để tạo combo [ ❤️️❤️️ ]”. Cuối cùng admin hy vọng rằng, bạn đọc hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “The King of Fighters XV: Hướng dẫn điều khiển nhân vật để tạo combo” bạn nhé.

Bài viết “The King of Fighters XV: Hướng dẫn điều khiển nhân vật để tạo combo” được đăng bởi vào ngày 2022-04-26 18:42:58. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về The King of Fighters XV: Hướng dẫn điều khiển nhân vật để tạo combo
#King #Fighters #Hướng #dẫn #điều #khiển #nhân #vật #để #tạo #combo

The King of Fighters XV đang là tựa game đối kháng được yêu thích. Trò chơi tập trung vào việc sử dụng các nút điều khiển, kết hợp chúng với nhau để tạo ra các combo mạnh mẽ, gây sát thương cao, cũng như né tránh những cuộc tấn công của đối thủ.
Đối với người chơi mới, điều khiển nhân vật có thể khó khăn, thậm chí việc kết hợp các phím để tạo combo di chuyển đặc biệt của trò chơi này rất nhiều và khá phức tạp.
Hãy cùng khám phá chỉ số của các nhân vật và những nút điều khiển, kết hợp phím để tạo combo tấn công mạnh mẽ trong The King of Fighters XV.

The King of Fighters có tới 39 nhân vật để người chơi điều khiển
Các ký hiệu điều khiển
Ký hiệu
Ý nghĩa
LP
Đấm nhẹ
LK
Đá nhẹ
HP
Đấm mạnh
HK
Đá mạnh
[EX] Có thể kích hoạt phiên bản EX của cuộc tấn công bằng cách nhấn 2 trong số các nút tấn công tương ứng.
[MAX] Có thể kích hoạt phiên bản MAX của cuộc tấn công bằng cách nhấn 2 trong số các nút tấn công tương ứng.
[Midair] Đòn tấn công phải được thực hiện khi đang ở trên không.
[Close-range] Phải áp sát đối thủ trước khi thực hiện tấn công.
[Charge] Giữ input hướng tương ứng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi làm theo với output hướng sau.
[Air-OK] Đòn tấn công phải được thực hiện trong khi ở giữa không trung.
Chỉ số, các bước di chuyển và combo tấn công của nhân vật
Krohnen

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Spiral Smash
⭢ + LP
Emergency Slide
⭢ + HK
Di chuyển đặc biệt
Blaze Thrower [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Heat Shield [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Strike Slash [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Infernal Prominence [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Fusion Blaster [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK or HK (MAX giữ OK)
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Calamity Overdrive
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Front Crash
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Backstab
[Close-range] ⭠ hoặc⭢ + HK
Ángel

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Middle Spin
⭢ + LK
Heavy Knee Attack
[Midair] ⭣ + HK
Di chuyển đặc biệt
Red Sky [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Mad Murder [EX] [Close-range] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Unchain Suite
Unchain – Thấp: ⭨ + LKUnchain – Gót: ⭨ + HKUnchain – Lốc xoáy: ⭠, ⭢ + LK hoặc HKUnchain – Thổi [EX]: ⭣⭩⭠ + LP hoặc HPUnchain – Bước [EX]: ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Real Wave [MAX] ⭠, ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Blue Monday Counter [MAX] ⭠, ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK (cùng lúc với đòn tấn công của đối thủ)
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Ascension Time
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Tekitou Rush
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Shadow Behead
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Kula Diamond

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
One Inch
⭢ + LP
Slider Shoot
⭨ + HK
Di chuyển đặc biệt
Crow Bite [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Diamond Breath [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Counter Shell [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Ray Spin [EX]

⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Ray Spin (Đứng): [Ray Spin] + ⭢ + LK
Ray Spin (Ngồi): [Ray Spin] + ⭢ + HK

Falling Snowman [EX] ⭣, ⭣ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Diamond Edge [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Frozen Arena [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Glacier Ridge
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Ice Coffin
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Ice Sledge
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Athena

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Phoenix Bomb (Mặt đất)
⭢ + LK
Phoenix Bomb (Trên không)
[Midair] ⭢ + LK
Di chuyển đặc biệt
Psycho Ball Attack [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Psycho Sword [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Psycho Reflector [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Phoenix Arrow [EX] [Midair] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Super Psychic Throw [EX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢ + LP hoặc HP
Psychic Teleport [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Psycho Shoot [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Shining Crystal Bit [MAX] [Air-OK] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Crystal Shoot [MAX] [Air-OK] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Psycho Remix☆Spark!
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Psychic Attack
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Psychic Throw
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Psychic Shoot
[Midair + Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Mai

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Ukihane
[Midair] ⭣ + LK
Koukaku no Mai
⭨ + HK
Sankaku-Tobi
[Midair + gần góc] ⭧
Target Combo 1
[Close-range] LK > HK
Di chuyển đặc biệt
Ryuuenbu [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Kachousen [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hissatsu Shinobi-Bachi [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc  HK
Musasabi no Mai – Trước [EX] [Charge] Xuống > ⭧ + LP hoặc HP
Musasabi no Mai – Sau [EX] [Charge] Xuống > ⭦ hoặc ⭡ + LP hoặc HP
Musasabi no Mai – Trên không [EX] [Midair] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Hissatsu Shinobi-Bachi [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Air Chou Hissatsu Shinobi-Bachi [MAX] [Midair] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Kagerou no Mai [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Shiranui-Ryuu Ougi – Kuzunoha
[Air-OK] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Shiranui Gorin
[Midair] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Fuusha Kuzushi
[Midair] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Yume-Zakura
[Midair + Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Yuri

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Enyoku
⭢ + LP
Yuri Raijin Kyaku
[Midair] ⭨ + LK
Shien
⭨ + HK
Di chuyển đặc biệt
Ko-Ou Ken [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP (Giữ OK)
Kuuga [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Saiha [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Raiou Ken [EX] [Midair] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hyakuretsu Binta [EX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Houyoku [EX]

⭢⭣⭨ + + LK hoặc HK
[Houyoku] + LP hoặc HP
[Houyoku] + LK hoặc HK
[Houyoku + Midair + Close-range] + LP hoặc HP
[Houyoku] + ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK

Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Saiha (Kyokugenryu – Raiha) [MAX] ⭣⭩⭠, ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Hien Houou Kyaku [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Haoh Shoukou Ken [MAX] ⭣⭨⭢, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển đặc biệt Climax
Chou! Ryuuko Ranbu
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Oni Harite
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ HP
Silent Nage
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ HK
Shun’ei

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Sky Axe
➡️ + LK
Ground Hammer
➡️ + LP
Combo 1
Nhấn theo thứ tự HP • HP
Di chuyển đặc biệt
Scarlet Phantom [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Aqua Spear [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Rising Efreet [EX] ➡️⬇️↘️ + LP hoặc HP
Blau Wing [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Thruster Vision • Trước [EX] [Midair] ⬇️↘️➡️ + HK
Thruster Vision • Sau [EX] [Midair] ⬇️↙️⬅️ + HK
Thruster Vision • Xiên
[Midair] ⬇️↘️➡️ + LK
Thruster Vision • Dưới
[Midair] ⬇️↙️⬅️ + LK
Di chuyển siêu đặc biệt
Gaianic Burst [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️+ LP hoặc HP
Specter Extension [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Phantom Singulation
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Buster Knee Kick
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Aerial Leg Throw
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Meitenkun

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Nezou Rangeki
➡️ + LK
Chinzankou
⬅️ + LP
Di chuyển đặc biệt
Makura Nage [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Sen-Siss Hou [EX] [charge ⬅️] ➡️ + LP hoặc HP
↳ Sen-Siss Hou (theo sát)
[Sen-Siss Hou] LP hoặc HP
Geki Hou [EX] [charge ⬇️] ⬆️ + LP hoặc HP
Ressen Kyaku [EX] [Midair] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Geki Hou [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Hakuchuu Musou [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Seikaku Meitengyobu
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Feint Makura
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Makura Bomb
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Benimaru

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Jackknife Kick
➡️ + LK
Flying Drill
[midair] ⬇️ + HK
Di chuyển đặc biệt
Iai-Geri [EX] ⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
↳ Inazuma Sandan-Geri
[Iai-Geri] ⬇️⬆️ + LK hoặc HK
Raimeitou [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Raijinken [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Air • Raijinken [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Benimaru Collider [EX] [close-range] ➡️↘️⬇️↙️⬅️➡️ + LP hoặc HP
Super Jinrai Kick [EX] ➡️⬇️↘️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Rai-Kou Ken [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Benimaru Rising Shot [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Raiha Jim-Ou Ken
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Catch and Shoot
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Front Suplex
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Spinning Knee Drop
[Midair] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Antonov

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
President Binta
⭢ + LP
Combo 1
[Close-range] Nhấn theo thứ tự HK > HP
Combo 2
[Close-range] Nhấn theo thứ tự HK > HK
Di chuyển đặc biệt
Whale Stream [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Vertical Macho [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Gigantic Back [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ _ LK
Gigantic Back Press [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ + HK
Bering Wave [EX] [Midair] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Tunguska Bomber [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Kamchatka Collapse [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Kosmos Regression
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
President Lift
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
President Toss
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Ramón

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩⬛⬛⬛⬛ (1/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Sankaku-Tobi
[Midair Near Corner] ⭧
Drop Kick
⭨ + HK
Head Butt

⭢ + LP
Hoist 1: [Head Butt] + ⭣⭣ + LP
Hoist 2: [Head Butt] + ⭣⭣ + HP

Di chuyển đặc biệt
Tiger Neck Chancery [EX] [Close-range] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Rolling Sobat [EX]

⭢⭣⭨ + LK or HK
Flying Body Attack: [LK hoặc HK Rolling Sobat] + ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Hoist 1: [Flying Body Attack] + ⭣⭣ + LP
Hoist 2: [Flying Body Attack] + ⭣⭣ + HP

Somersault [EX]

⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Dừng: [Somersault] + LP LK

Tiger Load [EX]

⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Feint Dash: [Tiger Load]+ LP LK
Feint Jump: [Tiger Load] + ⭧
Cross Chop: [Tiger Load] + LK hoặc HK
Force of Will: [Tiger Load] + ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Hoist 1: [Force of Will] + ⭣⭣ + LP
Hoist 2: [Force of Will] + ⭣⭣ + HP

Bird of Paradise [EX]

⭣⭣ + LP HP
[Bird of Paradise] + ⭣⭣ + LP
[Bird of Paradise] + ⭣⭣ + HP

Feint Step [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP (Giữ OK)
Di chuyển siêu đặc biệt
Tiger Spin [MAX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
El – Diablo – Amarillo – Ramón – Volando [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Hyper Sonic – Ramón
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Arm Whip
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Flying Mare
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Terry Bogard

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Back Knuckle
⭢ + LP
Rising Upper
⭨ + HP
Di chuyển đặc biệt
Power Wave [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Burning Knuckle [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Crack Shoot [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Rising Tackle [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Power Charge [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Power Dunk [EX] ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Power Geyser [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Buster Wolf [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Stardust Ignition
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Buster Throw (Forward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Buster Throw (Backward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Andy Bogard

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Hirate Uchi
⭠ hoặc ⭢ + LP
Genei Shiranui
[Midair] ⭣ + HK
Target Combo 1
[Nhấn theo thứ tự] LK > HK
Di chuyển đặc biệt
Zan-ei Ken [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Kuuha Dan [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hishou Ken [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Shouryuu Dan [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Reppa Dan [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Zetsu – Hishou Ken [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Chou – Shin – Soku – Zan-ei Ken
[Air-OK] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Kakaekomi Nage (Forward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Kakaekomi Nage (Backward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Joe Higashi

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Step High Kick
⭢ + LK
Sliding
⭨ + HK
High Kick
⭠ + LK
Di chuyển đặc biệt
Hurricane Upper [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Tiger Kick [EX] ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Slash Kick [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Bakuretsuken [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Ougon no Kakato [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Screw Upper [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Baku-Sla Golden Tiger [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Bakuretsu Screw Premium
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Hiza-Jigoku
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Joe Special 2
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Isla

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Cloud
➡️ + LK
Designs
↘️ + HK
Di chuyển đặc biệt
Fill-In [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Scribe [EX] ➡️⬇️↘️ + LK hoặc HK
To Front [EX] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
↳ Brake
[To Front] HK
↳ Throwie A
[To Front HK hoặc -EX-] LP
↳ Throwie B
[To Front HK hoặc -EX-] LK
↳ Throwie C
[To Front HK hoặc -EX-] HP
Drips Forward
[midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Drips Backward
[midair] ⬇️↙️⬅️ + LP
Drips Vertical
[midair] ⬇️↙️⬅️ + HP
Piecing A [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LK
Piecing B
[midair] ⬇️↘️➡️ + HK
Piecing C [EX] [midair] ⬇️↙️⬅️ + LK
Di chuyển siêu đặc biệt
Back to Back [MAX] [midair] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Wild Style [MAX] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
King of Piece: I&A
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
All-City
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Crossing Out
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK
Heidern

Xem thêm:  Hướng dẫn xem phim Netflix miễn phí trên điện thoại Android

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Shooter Narnagel
➡️ + LK
Di chuyển đặc biệt
Cross Cutter [EX] [charge ⬅️] ➡️ + LP hoặc HP
Moon Slasher [EX] [charge ⬇️] ⬆️ + LP hoặc HP
Storm Bringer [EX] [close-range] ➡️↘️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Stinger [EX] ➡️⬇️↘️ + LP hoặc HP
Assault Saber [EX] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Heidern End [MAX] ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Heidern Slash [MAX] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP [MAX ⬅️ hoặc Neutral hoặc ➡️] Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Gae Bolg
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Lead Belcher
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Backstabbing
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK
Dolores

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Hilzuni
➡️ + LP
Target Combo 1
[Nhấn theo thứ tự] [close-range] HK > HP
Di chuyển đặc biệt
Burj [EX] ➡️↘️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Qafas Qabl [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Qafas Khalfi [EX] ⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Nesh [EX] ⬅️⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Altariq [EX] ⬇️⬇️ + LP hoặc LK hoặc HP hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Ghadab [MAX] [close-range] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Hadir [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Khalaq al’ard
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Salaba
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Maran
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK

#King #Fighters #Hướng #dẫn #điều #khiển #nhân #vật #để #tạo #combo

The King of Fighters XV đang là tựa game đối kháng được yêu thích. Trò chơi tập trung vào việc sử dụng các nút điều khiển, kết hợp chúng với nhau để tạo ra các combo mạnh mẽ, gây sát thương cao, cũng như né tránh những cuộc tấn công của đối thủ.
Đối với người chơi mới, điều khiển nhân vật có thể khó khăn, thậm chí việc kết hợp các phím để tạo combo di chuyển đặc biệt của trò chơi này rất nhiều và khá phức tạp.
Hãy cùng khám phá chỉ số của các nhân vật và những nút điều khiển, kết hợp phím để tạo combo tấn công mạnh mẽ trong The King of Fighters XV.

The King of Fighters có tới 39 nhân vật để người chơi điều khiển
Các ký hiệu điều khiển
Ký hiệu
Ý nghĩa
LP
Đấm nhẹ
LK
Đá nhẹ
HP
Đấm mạnh
HK
Đá mạnh
[EX] Có thể kích hoạt phiên bản EX của cuộc tấn công bằng cách nhấn 2 trong số các nút tấn công tương ứng.
[MAX] Có thể kích hoạt phiên bản MAX của cuộc tấn công bằng cách nhấn 2 trong số các nút tấn công tương ứng.
[Midair] Đòn tấn công phải được thực hiện khi đang ở trên không.
[Close-range] Phải áp sát đối thủ trước khi thực hiện tấn công.
[Charge] Giữ input hướng tương ứng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi làm theo với output hướng sau.
[Air-OK] Đòn tấn công phải được thực hiện trong khi ở giữa không trung.
Chỉ số, các bước di chuyển và combo tấn công của nhân vật
Krohnen

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Spiral Smash
⭢ + LP
Emergency Slide
⭢ + HK
Di chuyển đặc biệt
Blaze Thrower [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Heat Shield [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Strike Slash [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Infernal Prominence [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Fusion Blaster [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK or HK (MAX giữ OK)
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Calamity Overdrive
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Front Crash
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Backstab
[Close-range] ⭠ hoặc⭢ + HK
Ángel

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Middle Spin
⭢ + LK
Heavy Knee Attack
[Midair] ⭣ + HK
Di chuyển đặc biệt
Red Sky [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Mad Murder [EX] [Close-range] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Unchain Suite
Unchain – Thấp: ⭨ + LKUnchain – Gót: ⭨ + HKUnchain – Lốc xoáy: ⭠, ⭢ + LK hoặc HKUnchain – Thổi [EX]: ⭣⭩⭠ + LP hoặc HPUnchain – Bước [EX]: ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Real Wave [MAX] ⭠, ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Blue Monday Counter [MAX] ⭠, ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK (cùng lúc với đòn tấn công của đối thủ)
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Ascension Time
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Tekitou Rush
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Shadow Behead
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Kula Diamond

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
One Inch
⭢ + LP
Slider Shoot
⭨ + HK
Di chuyển đặc biệt
Crow Bite [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Diamond Breath [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Counter Shell [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Ray Spin [EX]

⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Ray Spin (Đứng): [Ray Spin] + ⭢ + LK
Ray Spin (Ngồi): [Ray Spin] + ⭢ + HK

Falling Snowman [EX] ⭣, ⭣ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Diamond Edge [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Frozen Arena [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Glacier Ridge
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Ice Coffin
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Ice Sledge
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Athena

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Phoenix Bomb (Mặt đất)
⭢ + LK
Phoenix Bomb (Trên không)
[Midair] ⭢ + LK
Di chuyển đặc biệt
Psycho Ball Attack [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Psycho Sword [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Psycho Reflector [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Phoenix Arrow [EX] [Midair] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Super Psychic Throw [EX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢ + LP hoặc HP
Psychic Teleport [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Psycho Shoot [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Shining Crystal Bit [MAX] [Air-OK] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Crystal Shoot [MAX] [Air-OK] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Psycho Remix☆Spark!
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Psychic Attack
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Psychic Throw
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Psychic Shoot
[Midair + Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Mai

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Ukihane
[Midair] ⭣ + LK
Koukaku no Mai
⭨ + HK
Sankaku-Tobi
[Midair + gần góc] ⭧
Target Combo 1
[Close-range] LK > HK
Di chuyển đặc biệt
Ryuuenbu [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Kachousen [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hissatsu Shinobi-Bachi [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc  HK
Musasabi no Mai – Trước [EX] [Charge] Xuống > ⭧ + LP hoặc HP
Musasabi no Mai – Sau [EX] [Charge] Xuống > ⭦ hoặc ⭡ + LP hoặc HP
Musasabi no Mai – Trên không [EX] [Midair] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Hissatsu Shinobi-Bachi [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Air Chou Hissatsu Shinobi-Bachi [MAX] [Midair] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Kagerou no Mai [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Shiranui-Ryuu Ougi – Kuzunoha
[Air-OK] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Shiranui Gorin
[Midair] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Fuusha Kuzushi
[Midair] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Yume-Zakura
[Midair + Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Yuri

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Enyoku
⭢ + LP
Yuri Raijin Kyaku
[Midair] ⭨ + LK
Shien
⭨ + HK
Di chuyển đặc biệt
Ko-Ou Ken [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP (Giữ OK)
Kuuga [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Saiha [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Raiou Ken [EX] [Midair] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hyakuretsu Binta [EX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Houyoku [EX]

⭢⭣⭨ + + LK hoặc HK
[Houyoku] + LP hoặc HP
[Houyoku] + LK hoặc HK
[Houyoku + Midair + Close-range] + LP hoặc HP
[Houyoku] + ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK

Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Saiha (Kyokugenryu – Raiha) [MAX] ⭣⭩⭠, ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Hien Houou Kyaku [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Haoh Shoukou Ken [MAX] ⭣⭨⭢, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển đặc biệt Climax
Chou! Ryuuko Ranbu
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Oni Harite
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ HP
Silent Nage
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ HK
Shun’ei

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Sky Axe
➡️ + LK
Ground Hammer
➡️ + LP
Combo 1
Nhấn theo thứ tự HP • HP
Di chuyển đặc biệt
Scarlet Phantom [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Aqua Spear [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Rising Efreet [EX] ➡️⬇️↘️ + LP hoặc HP
Blau Wing [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Thruster Vision • Trước [EX] [Midair] ⬇️↘️➡️ + HK
Thruster Vision • Sau [EX] [Midair] ⬇️↙️⬅️ + HK
Thruster Vision • Xiên
[Midair] ⬇️↘️➡️ + LK
Thruster Vision • Dưới
[Midair] ⬇️↙️⬅️ + LK
Di chuyển siêu đặc biệt
Gaianic Burst [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️+ LP hoặc HP
Specter Extension [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Phantom Singulation
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Buster Knee Kick
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Aerial Leg Throw
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Meitenkun

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Nezou Rangeki
➡️ + LK
Chinzankou
⬅️ + LP
Di chuyển đặc biệt
Makura Nage [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Sen-Siss Hou [EX] [charge ⬅️] ➡️ + LP hoặc HP
↳ Sen-Siss Hou (theo sát)
[Sen-Siss Hou] LP hoặc HP
Geki Hou [EX] [charge ⬇️] ⬆️ + LP hoặc HP
Ressen Kyaku [EX] [Midair] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Geki Hou [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Hakuchuu Musou [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Seikaku Meitengyobu
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Feint Makura
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Makura Bomb
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Benimaru

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Jackknife Kick
➡️ + LK
Flying Drill
[midair] ⬇️ + HK
Di chuyển đặc biệt
Iai-Geri [EX] ⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
↳ Inazuma Sandan-Geri
[Iai-Geri] ⬇️⬆️ + LK hoặc HK
Raimeitou [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Raijinken [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Air • Raijinken [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Benimaru Collider [EX] [close-range] ➡️↘️⬇️↙️⬅️➡️ + LP hoặc HP
Super Jinrai Kick [EX] ➡️⬇️↘️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Rai-Kou Ken [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Benimaru Rising Shot [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Raiha Jim-Ou Ken
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Catch and Shoot
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Front Suplex
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Spinning Knee Drop
[Midair] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Antonov

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
President Binta
⭢ + LP
Combo 1
[Close-range] Nhấn theo thứ tự HK > HP
Combo 2
[Close-range] Nhấn theo thứ tự HK > HK
Di chuyển đặc biệt
Whale Stream [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Vertical Macho [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Gigantic Back [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ _ LK
Gigantic Back Press [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ + HK
Bering Wave [EX] [Midair] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Tunguska Bomber [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Kamchatka Collapse [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Kosmos Regression
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
President Lift
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
President Toss
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Ramón

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩⬛⬛⬛⬛ (1/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Sankaku-Tobi
[Midair Near Corner] ⭧
Drop Kick
⭨ + HK
Head Butt

⭢ + LP
Hoist 1: [Head Butt] + ⭣⭣ + LP
Hoist 2: [Head Butt] + ⭣⭣ + HP

Di chuyển đặc biệt
Tiger Neck Chancery [EX] [Close-range] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Rolling Sobat [EX]

⭢⭣⭨ + LK or HK
Flying Body Attack: [LK hoặc HK Rolling Sobat] + ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Hoist 1: [Flying Body Attack] + ⭣⭣ + LP
Hoist 2: [Flying Body Attack] + ⭣⭣ + HP

Somersault [EX]

⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Dừng: [Somersault] + LP LK

Tiger Load [EX]

⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Feint Dash: [Tiger Load]+ LP LK
Feint Jump: [Tiger Load] + ⭧
Cross Chop: [Tiger Load] + LK hoặc HK
Force of Will: [Tiger Load] + ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Hoist 1: [Force of Will] + ⭣⭣ + LP
Hoist 2: [Force of Will] + ⭣⭣ + HP

Bird of Paradise [EX]

⭣⭣ + LP HP
[Bird of Paradise] + ⭣⭣ + LP
[Bird of Paradise] + ⭣⭣ + HP

Feint Step [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP (Giữ OK)
Di chuyển siêu đặc biệt
Tiger Spin [MAX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
El – Diablo – Amarillo – Ramón – Volando [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Hyper Sonic – Ramón
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Arm Whip
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Flying Mare
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Terry Bogard

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Back Knuckle
⭢ + LP
Rising Upper
⭨ + HP
Di chuyển đặc biệt
Power Wave [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Burning Knuckle [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Crack Shoot [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Rising Tackle [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Power Charge [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Power Dunk [EX] ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Power Geyser [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Buster Wolf [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Stardust Ignition
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Buster Throw (Forward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Buster Throw (Backward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Andy Bogard

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Hirate Uchi
⭠ hoặc ⭢ + LP
Genei Shiranui
[Midair] ⭣ + HK
Target Combo 1
[Nhấn theo thứ tự] LK > HK
Di chuyển đặc biệt
Zan-ei Ken [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Kuuha Dan [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hishou Ken [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Shouryuu Dan [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Reppa Dan [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Zetsu – Hishou Ken [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Chou – Shin – Soku – Zan-ei Ken
[Air-OK] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Kakaekomi Nage (Forward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Kakaekomi Nage (Backward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Joe Higashi

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Step High Kick
⭢ + LK
Sliding
⭨ + HK
High Kick
⭠ + LK
Di chuyển đặc biệt
Hurricane Upper [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Tiger Kick [EX] ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Slash Kick [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Bakuretsuken [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Ougon no Kakato [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Screw Upper [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Baku-Sla Golden Tiger [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Bakuretsu Screw Premium
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Hiza-Jigoku
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Joe Special 2
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Isla

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Cloud
➡️ + LK
Designs
↘️ + HK
Di chuyển đặc biệt
Fill-In [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Scribe [EX] ➡️⬇️↘️ + LK hoặc HK
To Front [EX] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
↳ Brake
[To Front] HK
↳ Throwie A
[To Front HK hoặc -EX-] LP
↳ Throwie B
[To Front HK hoặc -EX-] LK
↳ Throwie C
[To Front HK hoặc -EX-] HP
Drips Forward
[midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Drips Backward
[midair] ⬇️↙️⬅️ + LP
Drips Vertical
[midair] ⬇️↙️⬅️ + HP
Piecing A [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LK
Piecing B
[midair] ⬇️↘️➡️ + HK
Piecing C [EX] [midair] ⬇️↙️⬅️ + LK
Di chuyển siêu đặc biệt
Back to Back [MAX] [midair] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Wild Style [MAX] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
King of Piece: I&A
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
All-City
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Crossing Out
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK
Heidern

Xem thêm:  Danh sách các phiên bản Minecraft và bản tốt nhất nên chơi

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Shooter Narnagel
➡️ + LK
Di chuyển đặc biệt
Cross Cutter [EX] [charge ⬅️] ➡️ + LP hoặc HP
Moon Slasher [EX] [charge ⬇️] ⬆️ + LP hoặc HP
Storm Bringer [EX] [close-range] ➡️↘️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Stinger [EX] ➡️⬇️↘️ + LP hoặc HP
Assault Saber [EX] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Heidern End [MAX] ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Heidern Slash [MAX] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP [MAX ⬅️ hoặc Neutral hoặc ➡️] Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Gae Bolg
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Lead Belcher
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Backstabbing
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK
Dolores

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Hilzuni
➡️ + LP
Target Combo 1
[Nhấn theo thứ tự] [close-range] HK > HP
Di chuyển đặc biệt
Burj [EX] ➡️↘️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Qafas Qabl [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Qafas Khalfi [EX] ⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Nesh [EX] ⬅️⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Altariq [EX] ⬇️⬇️ + LP hoặc LK hoặc HP hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Ghadab [MAX] [close-range] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Hadir [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Khalaq al’ard
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Salaba
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Maran
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK

#King #Fighters #Hướng #dẫn #điều #khiển #nhân #vật #để #tạo #combo

The King of Fighters XV đang là tựa game đối kháng được yêu thích. Trò chơi tập trung vào việc sử dụng các nút điều khiển, kết hợp chúng với nhau để tạo ra các combo mạnh mẽ, gây sát thương cao, cũng như né tránh những cuộc tấn công của đối thủ.
Đối với người chơi mới, điều khiển nhân vật có thể khó khăn, thậm chí việc kết hợp các phím để tạo combo di chuyển đặc biệt của trò chơi này rất nhiều và khá phức tạp.
Hãy cùng khám phá chỉ số của các nhân vật và những nút điều khiển, kết hợp phím để tạo combo tấn công mạnh mẽ trong The King of Fighters XV.

The King of Fighters có tới 39 nhân vật để người chơi điều khiển
Các ký hiệu điều khiển
Ký hiệu
Ý nghĩa
LP
Đấm nhẹ
LK
Đá nhẹ
HP
Đấm mạnh
HK
Đá mạnh
[EX] Có thể kích hoạt phiên bản EX của cuộc tấn công bằng cách nhấn 2 trong số các nút tấn công tương ứng.
[MAX] Có thể kích hoạt phiên bản MAX của cuộc tấn công bằng cách nhấn 2 trong số các nút tấn công tương ứng.
[Midair] Đòn tấn công phải được thực hiện khi đang ở trên không.
[Close-range] Phải áp sát đối thủ trước khi thực hiện tấn công.
[Charge] Giữ input hướng tương ứng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi làm theo với output hướng sau.
[Air-OK] Đòn tấn công phải được thực hiện trong khi ở giữa không trung.
Chỉ số, các bước di chuyển và combo tấn công của nhân vật
Krohnen

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Spiral Smash
⭢ + LP
Emergency Slide
⭢ + HK
Di chuyển đặc biệt
Blaze Thrower [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Heat Shield [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Strike Slash [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Infernal Prominence [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Fusion Blaster [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK or HK (MAX giữ OK)
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Calamity Overdrive
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Front Crash
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Backstab
[Close-range] ⭠ hoặc⭢ + HK
Ángel

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Middle Spin
⭢ + LK
Heavy Knee Attack
[Midair] ⭣ + HK
Di chuyển đặc biệt
Red Sky [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Mad Murder [EX] [Close-range] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Unchain Suite
Unchain – Thấp: ⭨ + LKUnchain – Gót: ⭨ + HKUnchain – Lốc xoáy: ⭠, ⭢ + LK hoặc HKUnchain – Thổi [EX]: ⭣⭩⭠ + LP hoặc HPUnchain – Bước [EX]: ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Real Wave [MAX] ⭠, ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Blue Monday Counter [MAX] ⭠, ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK (cùng lúc với đòn tấn công của đối thủ)
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Ascension Time
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Tekitou Rush
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Shadow Behead
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Kula Diamond

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
One Inch
⭢ + LP
Slider Shoot
⭨ + HK
Di chuyển đặc biệt
Crow Bite [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Diamond Breath [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Counter Shell [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Ray Spin [EX]

⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Ray Spin (Đứng): [Ray Spin] + ⭢ + LK
Ray Spin (Ngồi): [Ray Spin] + ⭢ + HK

Falling Snowman [EX] ⭣, ⭣ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Diamond Edge [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Frozen Arena [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Glacier Ridge
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Ice Coffin
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Ice Sledge
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Athena

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Phoenix Bomb (Mặt đất)
⭢ + LK
Phoenix Bomb (Trên không)
[Midair] ⭢ + LK
Di chuyển đặc biệt
Psycho Ball Attack [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Psycho Sword [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Psycho Reflector [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Phoenix Arrow [EX] [Midair] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Super Psychic Throw [EX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢ + LP hoặc HP
Psychic Teleport [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Psycho Shoot [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Shining Crystal Bit [MAX] [Air-OK] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Crystal Shoot [MAX] [Air-OK] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Psycho Remix☆Spark!
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Psychic Attack
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Psychic Throw
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Psychic Shoot
[Midair + Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Mai

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Ukihane
[Midair] ⭣ + LK
Koukaku no Mai
⭨ + HK
Sankaku-Tobi
[Midair + gần góc] ⭧
Target Combo 1
[Close-range] LK > HK
Di chuyển đặc biệt
Ryuuenbu [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Kachousen [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hissatsu Shinobi-Bachi [EX] ⭣⭨⭢ + LK hoặc  HK
Musasabi no Mai – Trước [EX] [Charge] Xuống > ⭧ + LP hoặc HP
Musasabi no Mai – Sau [EX] [Charge] Xuống > ⭦ hoặc ⭡ + LP hoặc HP
Musasabi no Mai – Trên không [EX] [Midair] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Hissatsu Shinobi-Bachi [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Air Chou Hissatsu Shinobi-Bachi [MAX] [Midair] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Kagerou no Mai [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Shiranui-Ryuu Ougi – Kuzunoha
[Air-OK] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Shiranui Gorin
[Midair] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Fuusha Kuzushi
[Midair] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Yume-Zakura
[Midair + Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Yuri

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Enyoku
⭢ + LP
Yuri Raijin Kyaku
[Midair] ⭨ + LK
Shien
⭨ + HK
Di chuyển đặc biệt
Ko-Ou Ken [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP (Giữ OK)
Kuuga [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Saiha [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Raiou Ken [EX] [Midair] ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hyakuretsu Binta [EX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Houyoku [EX]

⭢⭣⭨ + + LK hoặc HK
[Houyoku] + LP hoặc HP
[Houyoku] + LK hoặc HK
[Houyoku + Midair + Close-range] + LP hoặc HP
[Houyoku] + ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK

Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Saiha (Kyokugenryu – Raiha) [MAX] ⭣⭩⭠, ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Hien Houou Kyaku [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Haoh Shoukou Ken [MAX] ⭣⭨⭢, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển đặc biệt Climax
Chou! Ryuuko Ranbu
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Oni Harite
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ HP
Silent Nage
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ HK
Shun’ei

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Sky Axe
➡️ + LK
Ground Hammer
➡️ + LP
Combo 1
Nhấn theo thứ tự HP • HP
Di chuyển đặc biệt
Scarlet Phantom [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Aqua Spear [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Rising Efreet [EX] ➡️⬇️↘️ + LP hoặc HP
Blau Wing [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Thruster Vision • Trước [EX] [Midair] ⬇️↘️➡️ + HK
Thruster Vision • Sau [EX] [Midair] ⬇️↙️⬅️ + HK
Thruster Vision • Xiên
[Midair] ⬇️↘️➡️ + LK
Thruster Vision • Dưới
[Midair] ⬇️↙️⬅️ + LK
Di chuyển siêu đặc biệt
Gaianic Burst [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️+ LP hoặc HP
Specter Extension [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Phantom Singulation
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Buster Knee Kick
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Aerial Leg Throw
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Meitenkun

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Nezou Rangeki
➡️ + LK
Chinzankou
⬅️ + LP
Di chuyển đặc biệt
Makura Nage [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Sen-Siss Hou [EX] [charge ⬅️] ➡️ + LP hoặc HP
↳ Sen-Siss Hou (theo sát)
[Sen-Siss Hou] LP hoặc HP
Geki Hou [EX] [charge ⬇️] ⬆️ + LP hoặc HP
Ressen Kyaku [EX] [Midair] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Geki Hou [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Hakuchuu Musou [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Seikaku Meitengyobu
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Feint Makura
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Makura Bomb
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Benimaru

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Jackknife Kick
➡️ + LK
Flying Drill
[midair] ⬇️ + HK
Di chuyển đặc biệt
Iai-Geri [EX] ⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
↳ Inazuma Sandan-Geri
[Iai-Geri] ⬇️⬆️ + LK hoặc HK
Raimeitou [EX] ⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Raijinken [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Air • Raijinken [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Benimaru Collider [EX] [close-range] ➡️↘️⬇️↙️⬅️➡️ + LP hoặc HP
Super Jinrai Kick [EX] ➡️⬇️↘️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Rai-Kou Ken [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Benimaru Rising Shot [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Raiha Jim-Ou Ken
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Catch and Shoot
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Front Suplex
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️+ HK
Spinning Knee Drop
[Midair] ⬅️ hoặc ➡️+ HP
Antonov

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
President Binta
⭢ + LP
Combo 1
[Close-range] Nhấn theo thứ tự HK > HP
Combo 2
[Close-range] Nhấn theo thứ tự HK > HK
Di chuyển đặc biệt
Whale Stream [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Vertical Macho [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Gigantic Back [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ _ LK
Gigantic Back Press [EX] ⭢⭨⭣⭩⭠ + HK
Bering Wave [EX] [Midair] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Tunguska Bomber [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Kamchatka Collapse [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Kosmos Regression
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
President Lift
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
President Toss
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Ramón

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Phòng thủ
🟩⬛⬛⬛⬛ (1/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Sankaku-Tobi
[Midair Near Corner] ⭧
Drop Kick
⭨ + HK
Head Butt

⭢ + LP
Hoist 1: [Head Butt] + ⭣⭣ + LP
Hoist 2: [Head Butt] + ⭣⭣ + HP

Di chuyển đặc biệt
Tiger Neck Chancery [EX] [Close-range] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Rolling Sobat [EX]

⭢⭣⭨ + LK or HK
Flying Body Attack: [LK hoặc HK Rolling Sobat] + ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Hoist 1: [Flying Body Attack] + ⭣⭣ + LP
Hoist 2: [Flying Body Attack] + ⭣⭣ + HP

Somersault [EX]

⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Dừng: [Somersault] + LP LK

Tiger Load [EX]

⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Feint Dash: [Tiger Load]+ LP LK
Feint Jump: [Tiger Load] + ⭧
Cross Chop: [Tiger Load] + LK hoặc HK
Force of Will: [Tiger Load] + ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Hoist 1: [Force of Will] + ⭣⭣ + LP
Hoist 2: [Force of Will] + ⭣⭣ + HP

Bird of Paradise [EX]

⭣⭣ + LP HP
[Bird of Paradise] + ⭣⭣ + LP
[Bird of Paradise] + ⭣⭣ + HP

Feint Step [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP (Giữ OK)
Di chuyển siêu đặc biệt
Tiger Spin [MAX] [Close-range] ⭢⭨⭣⭩⭠, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
El – Diablo – Amarillo – Ramón – Volando [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Hyper Sonic – Ramón
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Arm Whip
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Flying Mare
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Terry Bogard

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Back Knuckle
⭢ + LP
Rising Upper
⭨ + HP
Di chuyển đặc biệt
Power Wave [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Burning Knuckle [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Crack Shoot [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Rising Tackle [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Power Charge [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Power Dunk [EX] ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Power Geyser [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Buster Wolf [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Stardust Ignition
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Buster Throw (Forward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Buster Throw (Backward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Andy Bogard

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Tầm với
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Hirate Uchi
⭠ hoặc ⭢ + LP
Genei Shiranui
[Midair] ⭣ + HK
Target Combo 1
[Nhấn theo thứ tự] LK > HK
Di chuyển đặc biệt
Zan-ei Ken [EX] ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Kuuha Dan [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Hishou Ken [EX] ⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Shouryuu Dan [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt
Chou Reppa Dan [MAX] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Zetsu – Hishou Ken [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Chou – Shin – Soku – Zan-ei Ken
[Air-OK] ⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Kakaekomi Nage (Forward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Kakaekomi Nage (Backward)
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Joe Higashi

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩⬛⬛⬛ (2/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Step High Kick
⭢ + LK
Sliding
⭨ + HK
High Kick
⭠ + LK
Di chuyển đặc biệt
Hurricane Upper [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Tiger Kick [EX] ⭢⭣⭨ + LK hoặc HK
Slash Kick [EX] ⭠⭩⭣⭨⭢ + LK hoặc HK
Bakuretsuken [EX] ⭢⭣⭨ + LP hoặc HP
Ougon no Kakato [EX] ⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Screw Upper [MAX] ⭣⭨⭢, ⭣⭨⭢ + LP hoặc HP
Baku-Sla Golden Tiger [MAX] ⭣⭨⭢, ⭢⭨⭣⭩⭠ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Bakuretsu Screw Premium
⭣⭩⭠, ⭠⭩⭣⭨⭢ + HP và HK
Ném thông thường
Hiza-Jigoku
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HP
Joe Special 2
[Close-range] ⭠ hoặc ⭢ + HK
Isla

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Cloud
➡️ + LK
Designs
↘️ + HK
Di chuyển đặc biệt
Fill-In [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Scribe [EX] ➡️⬇️↘️ + LK hoặc HK
To Front [EX] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
↳ Brake
[To Front] HK
↳ Throwie A
[To Front HK hoặc -EX-] LP
↳ Throwie B
[To Front HK hoặc -EX-] LK
↳ Throwie C
[To Front HK hoặc -EX-] HP
Drips Forward
[midair] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Drips Backward
[midair] ⬇️↙️⬅️ + LP
Drips Vertical
[midair] ⬇️↙️⬅️ + HP
Piecing A [EX] [midair] ⬇️↘️➡️ + LK
Piecing B
[midair] ⬇️↘️➡️ + HK
Piecing C [EX] [midair] ⬇️↙️⬅️ + LK
Di chuyển siêu đặc biệt
Back to Back [MAX] [midair] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Wild Style [MAX] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
King of Piece: I&A
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
All-City
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Crossing Out
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK
Heidern

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Shooter Narnagel
➡️ + LK
Di chuyển đặc biệt
Cross Cutter [EX] [charge ⬅️] ➡️ + LP hoặc HP
Moon Slasher [EX] [charge ⬇️] ⬆️ + LP hoặc HP
Storm Bringer [EX] [close-range] ➡️↘️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Stinger [EX] ➡️⬇️↘️ + LP hoặc HP
Assault Saber [EX] ⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Heidern End [MAX] ⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Heidern Slash [MAX] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP [MAX ⬅️ hoặc Neutral hoặc ➡️] Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Gae Bolg
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Lead Belcher
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Backstabbing
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK
Dolores

Chỉ số
Tấn công
🟩🟩🟩⬛⬛ (3/5)
Phòng thủ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tầm với
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Tốc độ
🟩🟩🟩🟩⬛ (4/5)
Xếp hạng tân thủ
🟩🟩🟩🟩🟩 (5/5)
Điều khiển các bước di chuyển
Di chuyển thông thường
Hilzuni
➡️ + LP
Target Combo 1
[Nhấn theo thứ tự] [close-range] HK > HP
Di chuyển đặc biệt
Burj [EX] ➡️↘️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Qafas Qabl [EX] ⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Qafas Khalfi [EX] ⬇️↘️➡️ + LK hoặc HK
Nesh [EX] ⬅️⬇️↙️⬅️ + LK hoặc HK
Altariq [EX] ⬇️⬇️ + LP hoặc LK hoặc HP hoặc HK
Di chuyển siêu đặc biệt
Ghadab [MAX] [close-range] ⬇️↙️⬅️⬇️↙️⬅️ + LP hoặc HP
Hadir [MAX] ⬇️↘️➡️⬇️↘️➡️ + LP hoặc HP
Di chuyển siêu đặc biệt Climax
Khalaq al’ard
⬇️↙️⬅️↙️⬇️↘️➡️ + [HP + HK] Ném thông thường
Salaba
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HP
Maran
[close-range] ⬅️ hoặc ➡️ + HK

Back to top button