Thắt chặt chi tiêu tiếng Anh là gì

EngToViet.com | English to Vietnamese Translation

English-Vietnamese Online Translator         Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
      English to Vietnamese     Vietnamese to English     English to English

English Vietnamese

squeezed

chen chúc ; làm giảm ; siết chặt ; thắt chặt chi tiêu ; xiết ; ép ;

squeezed

chen chúc ; làm giảm ; siết chặt ; xiết ; ép ;

May related with:

English Vietnamese

squeeze

* danh từ
– sự ép, sự vắt, sự siết, sự véo
=to give somebody a squeeze of the hand+ siết chặt tay người nào
– sự ôm chặt
=to give somebody a squeeze+ ôm chặt ai vào lòng
– đám đông; sự chen chúc
=it was a tight squeeze+ đông quá
– sự hạn chế, sự bắt buộc
– sự in dấu tiền đồng (lên giấy, lên sáp)
– sự ăn bớt, sự ăn chặn, sự ăn hoa hồng lậu
– (đánh bài) sự ép đối phương bỏ những quân bài quan trọng ((cũng) squeeze play)
* ngoại động từ
– ép, vắt, nén, siết chặt
=to squeeze a lemon+ vắt chanh
=to squeeze somebody’s hand+ siết chặt tay ai
– chen, ẩn, nhét
=to squeeze oneself into a carriage+ chen vào một toa xe
=to squeeze a shirt into a suitcase+ ấn chiếc sơ mi vào cái va li
– tống tiền, bòn mót (tiền của), bóp nặn
– thúc ép, gây áp lực
– nặn ra, ép ra, cố rặn ra
=to squeeze a tear+ rặn khóc
– in dấu (tiền đồng) (lên giấy hay sáp)
* nội động từ
– ép, vắt, nén
– ((thường) + in, out, through…) chen lấn
=to squeeze through the crowd+ chen qua đám đông

squeezing

* danh từ
– sự ép; vắt

Xem thêm:  Mẫu sơ kết lớp học kì I của giáo viên chủ nhiệm

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi:
Tweet

Vietnamese Translator. English to Viet Dictionary and Translator. Tiếng Anh vào từ điển tiếng việt và phiên dịch. Formely VietDicts.com.
© 2015-2021. All rights reserved. Terms & Privacy – Sources

Back to top button