Thái Nguyên có báo nhiều trường Cao đẳng

TT Tên trường Tỉnh Thành Địa chỉ 1 Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc Thái Nguyên P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên 2 Trường CĐ Nghề Cơ điện LK Thái Nguyên P. Tích Lương, TP Thái Nguyên 3 Trường TC nghề Thái Nguyên Thái Nguyên Ph. Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên 4 Trường TC nghề số 1- Bộ Quốc phòng Thái Nguyên P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên 5 Trường CĐ Nghề Công nghiệp Việt Bắc Vinacomin Thái Nguyên Xã Sơn Cẩm, H. Phú Lương 6 Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp Thái Nguyên Xã Trung Thành H. Phổ Yên 7 Trường TC Nghề Nam Thái Nguyên Thái Nguyên Xã Đồng Tiến, H. Phổ Yên 8 Trường TC nghề KT 3D Thái Nguyên Xã Đông Cao, H Phổ Yên, Thái Nguyên 9 Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên Thái Nguyên Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 10 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên Đường Z115, xã Quyết Thắng, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 11 Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên 12 Trường Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên Xã Quyết Thắng – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 13 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên Số 666, đường 3/2, phường Tích Lương 14 Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên Xã Quyết Thắng – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 15 Trường Khoa quốc tế – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên Phường Tân Thịnh – Thái Nguyên 16 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên 17 Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. 18 Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Thái Nguyên Phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 19 Trường Đại học Việt Bắc Thái Nguyên Quốc lộ 1B, Đồng Bẩm, Thái Nguyên
Xem thêm:  What is CertiK (CTK)? What's hot about the 6th project on Binance Launchpool?
Back to top button