Tập làm văn – luyện tập làm biên bản cuộc họp trang 101 vở bài tập (sbt) tiếng việt 5 tập 1 – Tập làm văn

+ Bạn Ý : Thành lập đôi bạn cùng tiến trong tổ nhưng không quên những kế hoạch chung của lớp đề ra, các bạn trong đôi bạn cùng tiến phải đoàn kết, chan hòa với cả lớp, không tách nhóm riêng lẻ

Tập làm văn – Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Đề bài

Ghi lại biên bản một cuộc họp tổ, lớp hoặc chi đội em.

(Chú ý đọc kĩ gợi ý trong sách Tiếng Việt 5, tập một, trang 143; xem lại BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI trang 140 để viết biên bản cuộc họp đúng quy định)

Bài làm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

I. Thời gian địa điểm

1. Thời gian : lúc 9 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2017

2. Địa điểm : lớp 5B, Trường Tiểu học Lạc Long Quân

ll.Thành phần tham dự :

1. Bạn Nguyễn Ngọc Lan – tổ trưởng tổ 4

2. Bạn Trần Lam – tổ phó

3. Toàn thể 9 tổ viên

lll.Thư ký :

Nguyễn Ngọc Dạ Hương – Thư ký

IV. Nội dung cuộc họp :

1. – Tổ báo cáo tình hình học tập trong tháng qua của cả tổ

– Tổ trưởng nhận xét, đưa ra phương hướng và kế hoạch học tập trong tháng tới.

2. Thảo luận: + Bạn Lê : Trong tháng qua, thực sự kết quả học tập của tổ ta rất tiến bộ, nhưng để nâng cao học tập lên nữa, đề nghị lập đôi bạn cùng tiến trong tổ.

Xem thêm:  Giải bài 52, 53, 54, 55 trang 109, 110 sách bài tập toán 9 tập 2

+ Bạn Hiền : Đồng ý với ý kiến của bạn Lê

+ Bạn Ý : Thành lập đôi bạn cùng tiến trong tổ nhưng không quên những kế hoạch chung của lớp đề ra, các bạn trong đôi bạn cùng tiến phải đoàn kết, chan hòa với cả lớp, không tách nhóm riêng lẻ

+ Bạn Hương : các bạn nên trao đổi sách hay cho nhau để mọi người cùng được tham khảo những tài liệu bổ ích.

3. Kết luận của cuộc họp :

+ Thành lập đôi bạn cùng tiến

1. Bạn Hương – bạn Ý

2. Bạn Lê – bạn Lan

3. Bạn Hiền – bạn Lam

4. Bạn Phụng – bạn Sinh

5. Bạn Quân – bạn Tùng

6. Bạn Chi – bạn Diễm

+ Các bạn sẽ khảo bài nhau, giúp nhau trong học tập và các hoạt động thi đua của tổ, của lớp.

+ Đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua học tập trong lớp, tổ.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút, ngày 25 / 11 / 2006

Thư ký

Hương

Nguyễn Ngọc Dạ Hương

TM tổ

Lan

Tổ trưởng

Nguyễn Ngọc Lan

Video liên quan

Back to top button