Tải Thông tư về bảo vệ môi trường nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 41/2015/TT-BTNMT

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư về bảo vệ môi trường nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 41/2015/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, có hiệu lực ngày 27/10/2015.
Xem thêm:  Tiêm vắc xin Covid có được quan hệ không?
Back to top button