tải thông tư số 47-2012-tt-bqptải thông tư số 47-2012-tt-bqp – Hoatieu.vn

 • Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT: Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường. 898
 • Thông tư 47/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòngThông tư 47/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BQP, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng. 685
 • Thông tư hướng dẫn quy định xử phạt vị phạm hành chính số 47/2015/TT-BQPThông tư hướng dẫn quy định xử phạt vị phạm hành chính số 47/2015/TT-BQP Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính Thông tư số 47/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 628
 • Thông tư số 36/2012/TT-BGTVTThông tư số 36/2012/TT-BGTVT Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa Thông tư số 36/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 410
 • Thông tư 130/2012/TT-BQPThông tư 130/2012/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2013 Thông tư 130/2012/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2013. 341
 • Thông tư số 35/2012/TT-BGTVTThông tư số 35/2012/TT-BGTVT Quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa. 298
 • Thông tư 13/2012/TT-BQPThông tư 13/2012/TT-BQP Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép Bộ quốc phòng ban hành Thông tư 13/2012/TT-BQP về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi. 242
 • Thông tư số 27/2012/TT-BGTVTThông tư số 27/2012/TT-BGTVT Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. 241
 • Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐTThông tư số 24/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 223
 • Thông tư 47/2017/TT-BTNMTThông tư 47/2017/TT-BTNMT Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 07/11/2017. Mời các bạn tham khảo. 190
 • Thông tư số 47/2012/TT-BQP quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong quân độiThông tư số 47/2012/TT-BQP quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong quân đội Thông tư số 47/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng: Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong quân đội. 179
 • Thông tư 47/2017/TT-BTTTTThông tư 47/2017/TT-BTTTT Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 29/12/2017. Mời các bạn tham khảo. 143
 • Thông tư số 27/2012/TT-BCTThông tư số 27/2012/TT-BCT Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT Thông tư số 27/2012/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010. 139
 • Thông tư số 70/2012/TT-BTCThông tư số 70/2012/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Thông tư số 70/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 114
 • Thông tư số 47/2010/TT-BCTThông tư số 47/2010/TT-BCT Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất Thông tư số 47/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 107
 • Thông tư số 45/2012/TT-BTCThông tư số 45/2012/TT-BTC Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam Thông tư số 45/2012/TT-BTC về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ. 86
 • Thông tư 47/2013/TT-BTCThông tư 47/2013/TT-BTC Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi Thông tư 47/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 4 năm 2013 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi. 80
 • Thông tư số 38/2012/TT-BGTVTThông tư số 38/2012/TT-BGTVT Quy định về quản lý, khai thác cầu chung Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định về quản lý, khai thác cầu chung. 73
 • Thông tư số 39/2012/TT-BTCThông tư số 39/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Thông tư số 39/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. 48
 • Thông tư 47/2019/TT-BGTVTThông tư 47/2019/TT-BGTVT Sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định vận tải đường bộ Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 47/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BGTVT hướng dẫn Hiệp định vận tải đường bộ. 25

Xem thêm:  Cách ướp thịt gà chiên ngon
Back to top button