Tải Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL

Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Xem thêm các thông tin về
Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL
Xem thêm:  Hướng dẫn học Toán lớp 4
Back to top button