Tải Thông tư quy định trình tự kiểm dịch thực vật số 33/2014/TT-BNNPTNT

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư quy định trình tự kiểm dịch thực vật số 33/2014/TT-BNNPTNT được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành ngày 30/10/2014. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu.
Xem thêm:  Câu hỏi in nghiêng trang 117 Sinh 11 nâng cao Bài 30
Back to top button