Tải Thông tư quy định thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh số 07/2015/TT-BYT

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư số 07/2015/TT-BYT quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám chữa bệnh.
Xem thêm:  Tiếp công dân là gì? - Quy định về tiếp công dân của cán bộ
Back to top button