Tải Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ và áp dụng đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Xem thêm:  Bảng xếp hạng các trường đại học tại TPHCM
Back to top button